Verslag, Nieuws, België, Stampmedia, Inspraak, Burgers, G32 -

G32 uitgesteld door geldtekort

De G32, de eindfase van het burgerinitiatief G1000, is uitgesteld tot dit najaar. Normaal gesproken zou een kleine groep vrijwilligers vanaf maart de voorstellen concretiseren. Uitstel dringt zich op omdat er te weinig geld is.

maandag 5 maart 2012 19:07
Spread the love

In juni 2011 werd het G1000-project onder grote media-aandacht gelanceerd. In een eerste stap peilde een onlinebevraging naar onderwerpen die de bevolking bezighouden. Daarna vond op 11 november in het Brusselse Tour & Taxis een burgertop plaats waar een 700-tal deelnemers de voorgestelde thema’s besprak en eventuele besluiten formuleerde. So far, so good. De eindfase verloopt echter minder vlot. Dit voorjaar zou een kleinere groep van burgers zich gedurende verschillende weekends bezighouden met de verdieping, uitwerking en presentatie van de besluiten. Deze stap is nu uitgesteld tot september.

Afzeggen van geldschieters

Volgens woordvoerster Francesca Vanthielen liggen financiële problemen aan de basis van het uitstel: “Een omvangrijk project zoals de G1000 vraagt een aanzienlijk budget dat we via crowdfunding bijeen proberen te krijgen. In tijden van crisis is dit geen evidente zaak en we hebben ook wat tegenslagen gehad. Zo zijn er beloftes gedaan waar men zich uiteindelijk niet aan gehouden heeft.”

“Het is bovendien allemaal erg snel gegaan. In juni hebben we ons project nog maar voorgesteld en in november vond die grote top al plaats. Het was kort dag om geldschieters te vinden.”

Fleur Mercelis, deelneemster aan de G32, ziet de financiële problemen als gevolg van de idealen die het project nastreeft. “Er wordt bijvoorbeeld aan de participanten van de G32 geen bijdrage uit eigen zak gevraagd omdat men uitsluiting op basis van inkomen wil vermijden. Het tekort aan middelen is jammer, maar perfect begrijpelijk.”

De G1000 staat erop haar kas uitsluitend te spijzen met solidariteitsbijdragen. Via de website kan iedereen een gift doen vanaf 1 euro. Zowel individuen als bedrijven, verenigingen en overheden kunnen hun steentje bijdragen, maar de organisatie kent bewust geen sponsors of mediapartners.

G1000 in de toekomst

De komende maanden wordt gezocht naar bijkomende financiering zodat in september de G32 zeker van start kan gaan. Rond 11 november 2012, een jaar na de burgertop, worden de uiteindelijke voorstellen en besluiten gepresenteerd.

“Het uitstel maakt de G1000 niet minder belangrijk. Het is opgericht in tijden dat er geen regering was en die is er nu wel. Toch blijft het initiatief nuttig omdat het burgers laat bezig zijn met democratie en interessante standpunten naar buiten brengt”, zegt Mercelis.

Volgens Vanthielen is het G1000-project een eenmalig initiatief door, opnieuw, het financiële plaatje. “We hopen wel op langere termijn ook een stempel te drukken op het maatschappelijk debat. Op dit moment wordt er volop nagedacht over wat we met de G1000 willen aanvangen. Er wordt gezocht naar een kleinschaligere invulling.”

De G1000 wil voor een verbetering van de democratie zorgen. Stokpaardjes van het initiatief zijn onder andere onafhankelijkheid, openheid, optimisme en participatie. De G1000 wil geen antipolitiek project zijn, maar een aanvulling. ‘We zijn een burgerinitiatief dat de democratie van nieuwe zuurstof wil voorzien’, staat er op de website te lezen.

© 2012 – StampMedia

take down
the paywall
steun ons nu!