Nieuws, Milieu, België, Lokaal, Leuven -

In 2030 wil Leuven klimaatneutraal zijn

Als de ‘grote’ politiek faalt in de bestrijding van de opwarming van de aarde, dan moeten lokale en regionale initiatieven maar het voortouw nemen. Ook Leuven heeft nu officieel de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Donderdag is die keuze officieel gelanceerd met het planten van een haagbeuk.

vrijdag 2 maart 2012 15:57
Spread the love

Zowat drie toppen van de zogenaamde ‘laatste kans’ hebben we de jongste jaren gekend. Maar niet in Kopenhagen (2009), niet in Cancun (2010) en niet in Durban (2011) slaagde de wereld erin om een echt klimaatakkoord te sluiten waarmee we onmiddellijk en efficiënt de uitstoot van broeikasgassen aan banden leggen.

Voor een aantal mensen is die voortdurende mislukking van de internationale politiek geen reden voor defaitisme, ze blijven niet bij de pakken zitten. Want uiteindelijk moet de reductie van broeikasgassen in grote mate lokaal en regionaal worden gerealiseerd.

In Leuven pleitte trekker Peter Tom Jones al in 2010 om de netto uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in een paar decennia tot nul te herleiden. Hij is werkzaam aan de KULeuven als onderzoeksmanager en transitiedeskundige, en kon de top van de universiteit vrij snel overtuigen. Wat later kon ook de schepen van leefmilieu Mohamed Ridouani voor het voorstel worden gewonnen.

Na de stad en de universiteit volgde de steun van bedrijven als AB-Inbev, UZ Leuven, IMEC, Interleuven, De Lijn en van de organisatie Voka. Ook het middenveld doet mee. Op dit ogenblik zit het initiatief vooral op het niveau van de instellingen. Maar daar beseft men goed dat enkel een top-down benadering onvoldoende zal zijn. De samenleving zal ook van onderuit initiatief moeten nemen en betrokken raken, of het nu om burgers, scholen, zelfstandigen of kleine bedrijven gaat.

Er komen alvast twee rondetafelconferenties om de diverse scenario’s voor de noodzakelijke transitie naar een klimaatneutrale stad te bespreken. Ook een nulmeting staat op het programma. Want wie zulke grote ambitie koestert, moet toch weten hoe de huidige uitstoot van broeikasgassen er juist uitziet.

Streefdatum om de gewenste klimaatneutraliteit te bereiken is het jaar 2030. Technisch is dat mogelijk, het is afwachten of Leuven er ook in slaagt om het ook dan al echt te hebben verwezenlijkt. Met deze ambitie treedt de universiteitspad in de voetsporen van Gent en van de provincie Limburg die al een poosje hetzelfde van plan zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!