Nauwelijks benut arbeidspotentieel …
Arbeid, Nederland, Beeldvorming, Autisme, Opleiding, Neurodiversiteit, Diversiteit op de werkvloer, Aanpassingen -

Nauwelijks benut arbeidspotentieel …

maandag 19 december 2011 10:47
Spread the love

Onlangs kreeg ik de vraag om de beeldvormingscampagne van het Nederlandse initiatief Autisme Ten Top: ‘netwerk voor en rond mensen met autisme met (een normale of hogere) begaafdheid’ hier mee te delen. Met graagte geef ik hen dan ook wat ruimte. Hun promotiefilmpje onderaan deze tekst is alvast de moeite waard om eens te bekijken.

Voor gevoelige lezers: deze tekst is vooral geschreven vanuit een auti-cultuur waarin energie, (zelf)structuur en draagkracht (nog) voldoende aanwezig zijn. Mijn waardering gaat uit naar alle vormen van (creatieve) krachtprestaties, hoe onzichtbaar ook in economische en maatschappelijke zin, die mensen met autisme in hun (vaak moeilijke) leven neerzetten. Ook de genoemde bedrijven zijn slechts enkele voorbeelden waar mensen met autisme, al dan niet geaut of gediagnosticeerd, een positief werkklimaat ervaren.

Nauwelijks benut arbeidspotentieel

Mensen met autisme (ASS) vormen een uniek en nauwelijks benut arbeidspotentieel dat véél voor werkgevers kan betekenen.

Door middel van de beeldvormingscampagne ‘Autisme Ten Top’ willen wij werkgevers laten kennismaken met deze groep potentiële werknemers, stigma’s rondom autisme doorbreken, en tegelijkertijd laten zien hoe zij mensen met autisme optimaal kunnen inzetten binnen hun bedrijfsproces.

Mensen met autisme zijn stuk voor stuk individuen, elk met zijn of haar eigen kracht, talenten, en zaken waar ze minder sterk in zijn. Eventueel benodigde aanpassingen aan de werkplek en omgeving worden dus vooral door het karakter en de eigenschappen van het individu bepaald.

Vaak gaat het hierbij om niet meer dan enkele eenvoudige aanpassingen, zoals een prikkelarme omgeving, duidelijke afspraken, en een vast aanspreekpunt, om een optimale werkplek te creëren.

Er zijn binnen de groep mensen met autisme natuurlijk ook mensen die zonder dergelijke aanpassingen goed kunnen functioneren. Toch is het ook voor hen belangrijk als de werkgever van hun autisme op de hoogte is, en zodoende flexibel kan reageren op het moment dat het autisme zich openbaart.

Dat mensen met autisme uitstekend kunnen functioneren wordt, onder andere, dagelijks bewezen bij het testen en ontwikkelen van software.

Door hun manier van denken, van redeneren, en hun scherpe oog voor detail, zijn mensen met autisme beter, en doorgaans sneller, in het opsporen en herstellen van fouten dan werknemers zonder ASS.

Er zijn dan ook diverse ondernemers die mensen met autisme tegen concurrerend tarief hiervoor inzetten: bijvoorbeeld Specialisterren in Utrecht, de A-factory in Amersfoort, NoXQS in Elst (Gld), en Passwerk in België. Een voorbeeld van een ondernemer die mensen met autisme inzet voor digitalisering van archieven is Autitalent. Mensen met autisme die voor deze ondernemers werken leveren hoge kwaliteit met 100% klant tevredenheid!

Het bijzondere talent van mensen autisme bewijst zich ook in andere beroepen. Mensen met ASS functioneren bijvoorbeeld prima als ondernemer, grafisch kunstenaar, in sociale beroepen en management functies.

Tijdens bijeenkomsten die ATT organiseert zullen zowel betrokken werknemers, hun werkgever, als belangen – organisaties zich inzetten voor beantwoorden van vragen van deelnemende werkgevers over leven en werken met autisme, of de weg naar het succesvol inzetten van mensen met autisme binnen een bedrijf.

Op de bijeenkomst zijn ook ondernemers aanwezig die al langdurig mensen met autisme inzetten. Zij kiezen doelbewust mensen met autisme voor, bijvoorbeeld, het ontwikkelen en testen van software, of voor digitalisering van archieven. Deze succesvolle ondernemingen zijn tot deze keuze zijn gekomen op basis van argumenten op het gebied van duurzaamheid, hoge kwaliteit, en vooral 100% klanttevredenheid.

Goede praktijken, veelgestelde vragen en contactgegevens leest u op de site van ATT : Autisme Ten Top. Ook de artikelen ‘Autist aan het werk’ (PDF) en ‘Autisten kunnen bedrijven als Shell een degelijke basis geven’ (PDF) zijn zeer de moeite waard.

take down
the paywall
steun ons nu!