Iedereen een BVBA!
Verslag, Nieuws, Economie, België, Fiscale fraude, Fan, Rechtvaardige belastingen, Vennootschappen, BVBA, Réseau Action contre la spéculation financiëre et pour la Justice Fiscale -

Iedereen een BVBA!

Het FAN (Financieel Actie Netwerk) vergastte ons tijdens zijn studiedag op de geheimen van de BVBA, Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Elke zelfstandige, maar ook loontrekkers uit de privésector, en zelfs gepensioneerden kunnen zo’n vennootschap stichten tegen ongeveer 850 euro (notariskosten en expertbeheer).

maandag 12 december 2011 11:55
Spread the love

De vennootschap behandelt dan onze uitgaven en inkomsten, zodat we weinig of geen belastingen betalen, en zelfs geld toekrijgen wegens minimale economische activiteit.

Kleine beperking evenwel: het Hof van Cassatie besliste in 2003 dat de uitgaven verbonden moeten zijn aan het beroep. Het hof van beroep van Gent (9 november 2010) bevestigde dat wat privé-uitgaven zijn, niet aftrekbaar zijn als kosten (dit laatste vonnis werd binnen de administratie niet bekendgemaakt). Zwembad, villa aan zee of Toscanië zouden daardoor in de toekomst in het gedrang kunnen komen, zelfs een deel van de woning.

Maar: dat vereist telkens een proces, het zijn vaak heel slimme en complexe dossiers, en de belastingplichtige zegt dat hij/zij “tot de dood zal procederen”. Er zijn veel te weinig controleurs die belast zijn met nazicht van de BVBA’s. Bijvoorbeeld: 11 ambtenaren voor 8.500 vennootschappen, in één bepaald gebied.

96,5 procent ontsnapt jaarlijks aan een grondige controle. In het betrokken gebied gaat het zelfs om slechts een tiental éénpersoons-BVBA’s op een totaal van 8500 BVBA’s.

Zou deze verhouding misschien de bedoeling zijn van de MR-minister wiens naam iedereen kent? De éénpersoons BVBA werd mogelijk door de wet van 14 juli 1987.

Gezinswoning, tuin, zwembad, villa in Knokke …

De BVBA koopt het vruchtgebruik van het huis en trekt jaarlijks 1/20 af als afschrijving. Maar verbouwingen, nieuwe keuken, gordijnen en tapijten worden tevens door de vruchtgebruiker betaald. Een arts brengt de waarde van zijn bestaande praktijk in (zogenaamde ‘goodwill’) en die wordt ook gedurende 20 jaar afgeschreven door de vennootschap.

Beveiliging van de woning, investeringsreserve en notionele intrestaftrek kunnen eveneens ingebracht worden. En natuurlijk de werkingskosten van de vennootschap. De bedrijfsleider-aandeelhouder ontvangt van de BVBA een kleine wedde, bijvoorbeeld 1000 euro per maand, waarop dus geen of nauwelijks personenbelasting en sociale bijdrage moeten worden betaald. De totale belastingen komen dan neer op 18 procent of 14 procent. Ter vergelijking: de meeste loon- en weddetrekkenden betalen tussen 30 en 45 procent.

Als de BVBA bovendien nog investeert in een dure villa, vallen de belastingen terug op 0 (nul) procent. In dit geval ontvangt de eigenaar, met zijn aanslagbiljet in de hand, gratis huisvuilzakken van de stad, 1.200 liter stookolie gratis, zijn kinderen betalen in de crèche het minimumtarief, en krijgen later de hoogste studiebeurs.

Dit alles zijn voorbeelden uit het werkelijke leven, zoals uiteengezet door Danny Bruggeman, ACV-afgevaardigde en eerstaanwezend-inspecteur diensthoofd bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Gepensioneerde die nog wat bijklust

Een laatste voorbeeld blinkt uit door vindingrijkheid. Doordat de BVBA het bijklussen int, is er geen beperking zoals geldt voor gepensioneerden. Wordt afgetrokken van de inkomsten van de BVBA: verkeersboetes, vliegtuigtickets, restaurantkosten, personenwagen cabrio, onderhoud tuin en zwembad, villa, intrest van een lening, elektriciteit en verwarming.

Ook BTW op de vernieuwbouw van de woning kon grotendeels gerecupereerd worden. Het pensioen komt niet in het gedrang. Hobby’s zoals een paardenstal kunnen als beroepsactiviteit meetellen, en verliezen worden ook ingebracht in de BVBA.

Wat te doen

Zonder de wet te wijzigen (waarvoor allicht geen meerderheid zou te vinden zijn) hangt veel af van de interpretatie van ‘inkomen van alle aard’, die op de aangifte van de personenbelasting staat. De waarde van een woning wordt tot vandaag begroot volgens het kadastraal inkomen (KI).

Echter, het KI bedraagt minder dan het werkelijke bedrag dat een huurder jaarlijks zou betalen, en het verschil is des te groter naarmate de woning duurder is. Terwijl de BVBA een veel hogere kost inschrijft voor dat huis, tuin, wagen … Ook zouden de uiterlijke tekenen van welstand door de fiscus mee in rekening kunnen worden gebracht. Een kluifje dus voor de nieuwe ministers, deze van Financiën, en deze van Fraudebestrijding, Steven Vanackere (CD&V) en John Crombez (SP.A).

BVBA’s zijn verplicht hun jaarrekeningen te publiceren, en die zijn openbaar op de site van de Nationale Bank ( http://bcc.nbb.be/ ) Niet eenvoudig om daar de weg in te vinden … Zoek naar code 670: dat zijn de betaalde belastingen. De naam van de BVBA is deze van de arts en notaris, maar andere beroepen kunnen vrij een naam kiezen. 

De leden van het FAN/RJF (Réseau Action contre la spéculation financiëre et pour la Justice Fiscale)zijn: ABVV, ACV, ATTAC Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, Humanistisch Vrijzinnige Vereniging, KWB, Netwerk-Vlaanderen, Oxfam-Solidariteit, VODO en 11.11.11.

Frank Roels

Frank Roels is emeritus hoogleraar aan de UGent.

take down
the paywall
steun ons nu!