België, Vredesactie, NAVO, Kernwapens, Kleine Brogel, Tactische kernwapens, Nucleaire ontwapening, B-61-kernwapens, NATO GAME OVER -

Regeerakkoord gemiste kans voor nucleaire ontwapening

Na de zwaarste regeringsvorming ooit, ligt eindelijk een regeerakkoord op tafel. Wat betreft nucleaire ontwapening is de regering-Di Rupo weinig ambitieus. Elke uitdrukkelijke verwijzing naar de Amerikaanse kernwapens in Europa of naar de nucleaire strategie van de NAVO ontbreekt. De Amerikaanse kernwapens weg uit Kleine Brogel? Als het aan de nieuwe regering ligt, is het nog niet voor morgen.

vrijdag 2 december 2011 16:12
Spread the love

Voor de verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit België is al jaren een groot maatschappelijk draagvlak. Duizenden mensen namen deel aan acties van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de kernwapens in Kleine Brogel. Over de partijgrenzen heen pleiten politici voor de terugtrekking ervan. Uit een opiniepeiling van het Vlaams Vredesinstituut blijkt dat 67% van de Vlamingen vindt dat België geen kernwapens op zijn grondgebied mag hebben, 10% weet het niet.

De paragraaf over nucleaire wapens is dan ook een teleurstelling.

“De regering pleit voor het revitaliseren en het eerbiedigen van het non- proliferatieverdrag. Zij zal op een besliste manier ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verdere ontwapening – inbegrepen nucleaire – en voor een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of die disproportioneel veel burgerslachtoffers maken.”

Er is geen concreet engagement in de richting van de verwijdering van de kernwapens uit Kleine Brogel. Elke uitdrukkelijke verwijzing naar de Amerikaanse kernwapens in Europa of naar de nucleaire strategie van de NAVO ontbreekt.

De paragraaf dekt precies wat de vorige regering inzake nucleaire ontwapening heeft gedaan: lippendienst bewijzen aan nucleaire ontwapening maar intussen aan de zijlijn staan en afwachten.

Kernwapens op de NAVO-agenda

Nochtans zijn de volgende maanden cruciaal voor de toekomst van de kernwapens in Kleine Brogel. De NAVO-lidstaten raakten het op de laatste top in Lissabon in 2010 niet eens over de rol van de Amerikaanse kernwapens in Europa. Daarom wordt die discussie nu verdergezet in het kader van de NATO Deterrence and Defense Posture Review. De NAVO gaat op zoek naar de juiste mix tussen conventionele en nucleaire wapens en bekijkt waar die wapens ontplooid moeten worden.

Op de volgende top van staatshoofden en regeringsleiders, op 20 en 21 mei 2012 in Chicago, moeten de lidstaten het eens worden over een tekst. In de loop van het voorjaar en de zomer liep een consultatieronde. Nu onderhandelen de lidstaten over de tekst zelf.

Volgende week, op 7 en 8 december, zitten in Evere de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO samen. De NATO Deterrence and Defense Posture Review staat daar op de agenda. Onze minister van Buitenlandse Zaken kan dus nú al werk maken van de uitvoering van het regeerakkoord, door daar duidelijk te maken dat ons land van de kernwapens af wil.

Het feit dat de NAVO aan kernwapens vasthoudt als hoeksteen van haar verdedigingsstrategie is immers net één van de obstakels voor de revitalisering van het Non-proliferatie Verdrag waar het regeerakkoord naar verwijst. Nucleaire ontwapening is volgens dat verdrag een wettelijke verplichting.

Ondanks de ontwapeningsretoriek van de laatste jaren zijn alle nucleaire machten bezig hun kernwapensarsenalen te moderniseren. Ook voor de modernisering van de kernwapens in Kleine Brogel liggen de plannen klaar.

Verbod op kernwapens in België?

Wie het van de positieve kant wil bekijken vindt in de laatste zin een aanknopingspunt. De kernwapens die in Kleine Brogel liggen, zijn precies het soort “wapensystemen met een willekeurig bereik en/of die disproportioneel veel burgerslachtoffers maken”, waarop de regering een verbod wil. Als de regering dat ernstig neemt, heeft ze dat zelf in handen. Ze kan immers de opslag van nucleaire wapens in ons land bij wet verbieden. Het is maar de vraag of de ambities zo ver gaan.

Di Rupo sloot zich onlangs aan bij Mayors for Peace, een internationaal netwerk van steden en gemeenten die kernwapens de wereld uit willen tegen 2020. Als premier heeft hij nu de kans de daad bij het woord te voegen.

Bomspotters houden druk op de ketel

Vredesactie en de bomspotters laten de NAVO-top in Chicago niet onopgemerkt voorbijgaan. Op 1 april stappen honderden actievoerders uit heel Europa naar het NAVO-hoofdkwartier om het te sluiten. Waar de vrede op het spel staat, is geweldloze interventie noodzakelijk.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!