“Sing for the Climate” demonstratie in Brussel
Nieuws, Milieu, Politiek, België, Klimaatverandering -

“Geen spoor van een klimaatbeleid” – reactie BBL op Di Rupo

"Er zijn heel veel kansen gemist om echt te gaan voor een vergroening van de economie. Je kan dit zeker geen groene regering noemen." Veel enthousiasme voor het het werk van Di Rupo is er niet te bespeuren bij de Bond Beter Leefmilieu of BBL. Een interview met Sarah Van Dyck.

donderdag 1 december 2011 10:32
Spread the love

Fiscale aftrek energie

“We zijn heel verbaasd over de bruuske afschaffing van de fiscale aftrek van energiebesparende maatregelen. Het is nefast dat die fiscale aftrek wordt geschrapt voordat er duidelijkheid is of de gewesten dat al dan niet gaan overnemen – als ze het al kunnen. Want het gaal al over het jaar 2012. Dat is dus eigenlijk morgen al.

Veel mensen die nu begonnen zijn met die investering komen in de problemen. Het getuigt van een enorm kortzichtig beleid. Dit is wellicht gebeurd in de zoektocht naar bijkomende besparingen voor 2012. Maar ze schieten daarmee in hun eigen voet. Een recente Duitse studie heeft aangetoond dat je als overheid juist kan winnen bij een energiebesparingsbeleid. Niet alleen door de beperking van de uitstoot. Want dergelijke investeringen zorgen ook voor jobs. Wat naar de overheid terugvloeit, overstijgt ruim wat ze erin investeren. Het is dus een onbegrijpelijke beslissing. Ik zie vanuit verschillende hoeken verontwaardige reacties binnenkomen. Heel het maatschappelijk veld staat op zijn achterste poten.”

Nucleaire rente

“Er is afgesproken dat er 550 miljoen euro zal geïnd worden aan nucleaire rente bij de uitbaters van de kerncentrales. Dat is veel te weinig omdat de Creg, de onafhankelijke energieregulator, heeft becijferd dat men per jaar 2 miljard winst maakt op die centrales. 550 miljoen is dan maar een peuleschil.

En daarenboven is er de vraag waar dat geld van die nucleaire rente voor gebruikt zal worden. We hebben vorig jaar binnen de algemene raad van de Creg, een adviesorgaan waar alle belangrijke betrokkenen inzitten – vakbonden, VBO, milieuorganisaties, gebruikersorganisaties,… – unaniem gepleit om de nucleaire rente terug te laten vloeien in de vorm van investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie. Daar wordt nu totaal geen rekening mee gehouden in de begroting. We hebben nog niets op papier maar zoals het er nu voor staat, zal die nucleaire rente vooral gebruikt worden om het gat te dichten in de begroting. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Ze missen een enorme kans om die middelen te gebruiken voor een verdere vergroening van de economie.”

Kernuitstap

“Een ander item in het akkoord is de principiële beslissing om de kernuitstap te respecteren. We vinden het een goede zaak dat men er toch nog naar streeft om die kerncentrales, zoals voorzien in 2003, te sluiten vanaf 2015. Maar er blijft veel onduidelijkheid. De beslissing wordt afhankelijk gemaakt van het uitrustingsplan dat het komende halfjaar nog moet opgemaakt worden. Het is heel onduidelijk wat men bedoelt met dat uitrustingsplan. Het is ook koffiedik kijken hoe dat allemaal zou verlopen. Dus ook daar is de intentie op zich niet slecht, maar is het zeer de vraag hoe het dossier verder zal evolueren. Hoe meer er verder onduidelijkheid gecreërd wordt, hoe moeilijker het gaat worden om die beslissing effectief te kunnen uitvoeren.”

Bedrijfswagens

“Een positieve aanzet vinden we de beslissing om iets te doen aan de bedrijfswagens. Men hoopt daarmee 200 miljoen op te halen. En als je ziet dat bedrijfswagens ons elk jaar 4 miljard kosten, is dat ook maar een peulenschil. Er is een voorzichtige aanzet maar er is helaas niet uitgehaald wat erin zit.”

Ecopremies

“Wat we wel een positieve maatregel vinden, is dat de ecopremies voor nieuwe wagens wordt afgeschaft. Omdat zo’n premie vooral de aanschaf van nieuwe dieselwagens bevorderd en dat kan niet de bedoeling zijn.”

Klimaatminister

“Wat we heel sterk missen in het klimaatakkoord, is een duidelijke visie. Het positieve is dat men wil pleiten voor de beperking van uitstoot met 30 procent op Europees niveau. Momenteel houdt Europa vast aan 20 procent CO2 reductie tegen 2020. Er er zijn al een aantal lidstaten die pleiten voor 30 procent. Het is dus een goede zaak dat men er vanuit federaal niveau voor wil pleiten.

Maar we missen elk spoor van visie op klimaatbeleid op lange termijn. Want 2020 is snel daar. We hebben nood aan een visie waar we met ons land naartoe willen tegen 2050 en om dat tot een succes te maken hebben we een klimaatminister nodig hebbend die een klimaatwet kan hanteren. Die moet de duidelijke doelstelling vooropstellen om tussen nu en 2050 onze uitstoot terug te dringen met 95 procent. Er staat ons dus een gigantische opdracht te wachten. Het is straf dat er daaover niets terug te vinden is in in het akkoord.”

Geen groene regering

“Er zijn heel veel kansen gemist om echt te gaan voor een vergroening van de economie. Er zijn een aantal heel voorzichtige aanzetten maar je kan dit zeker geen groene regering noemen.”

take down
the paywall
steun ons nu!