Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Brussel, Jan Blommaert, Onderwijs, Ico Maly, Kif Kif, Pascal Smet, Meertalig onderwijs, Talenbeleid -

Kif Kif wil dat minister Smet inzet op meertalig onderwijs

Kif Kif is verontwaardigd over de beslissing van Vlaams minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A). In deze tijden van superdiversiteit is meertaligheid een troef en maakt meertalig onderwijs onvermijdelijk deel uit van onze toekomst. "Kif Kif wil dan ook dat er meer ingezet wordt op meertalig onderwijs, in plaats van minder", zegt coördinator Ico Maly van Kif Kif.

dinsdag 24 mei 2011 12:40
Spread the love

Vlaams minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), besliste om de enige zes meertalige onderwijsprojecten in Brussel stop te zetten.

Kif Kif is verontwaardigd over de beslissing van de minister. In deze tijden van superdiversiteit is meertaligheid een troef en maakt meertalig onderwijs onvermijdelijk deel uit van onze toekomst. Kif Kif wil dan ook dat er meer ingezet wordt op meertalig onderwijs, in plaats van minder.

Topwetenschappers geven Smet ongelijk

Kif Kif ging daarom te rade bij tientallen internationale topwetenschappers die spontaan een motie opstelden waarin ze duidelijk stellen dat minister Smet ongelijk heeft.

“De reactie van de wetenschappers toont aan hoe ver taalbeleid in dit land wel afgedwaald is van datgene wat wetenschappelijk gezien deugt”, zegt Jan Blommaert, woordvoerder van de groep en zelf hoogleraar aan de universiteit van Tilburg van waaruit hij een internationaal consortium van leidende wetenschappers coördineert.

“Bij de ondertekenaars zitten de auteurs van zowat alle toonaangevende werken van de laatste decennia, en de groep vertegenwoordigt in totaal een paar eeuwen van diepgaand onderzoek naar taal en onderwijs over zowat de hele wereld. Als stem vanuit de wetenschap kan dit echt wel tellen”, aldus Blommaert.

De Foyer organiseerde in Brussel 30 jaar lang Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC), en met succes. De doorstromingscijfers spreken boekdelen: 9 op de 10 leerlingen studeerden af met een volwaardig diploma van het secundair onderwijs.

Deze cijfers verbazen de toptaalkundigen niet, het ligt in de lijn van de verwachtingen van voorgaand onderzoek: meertalig onderwijs is geen ‘folietje’, maar een hoopvol en efficiënt toekomstperspectief in onze steeds diverser wordende maatschappij. De weinige expertise die we hebben opgebouwd, wordt nu afgeschaft.

Blommaert wijst zelf op de afwezigheid van enige grondige deskundigheid inzake taal en onderwijs als een constante in het Vlaamse beleid van de laatste jaren.

“Men ontwikkelt een beleid op basis van percepties over taal en men vermijdt contact met de werkelijkheid”, zegt hij, “het beleid zit dan ook al lang in een permanente staat van crisis.”

Hij houdt zijn hart vast voor de aangekondigde talennota van Smet: “De geheimhouding daarrond voorspelt niet veel goeds, en als het verleden een maatstaf is, dan krijgen we met die nota alweer een taalbeleid voorgeschoteld dat niet werkt.”

Ico Maly

Ico Maly is coördinator bij Kif Kif.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!