Noam Chomsky, foto van thelastminute op Flickr

 

Noam Chomsky’s reactie op Bin Ladens dood

"We kunnen ons afvragen hoe wij zouden reageren als Iraakse commando's zouden landen bij het domein van George W. Bush, hem vermoorden en zijn lichaam dumpen in de Atlantische Oceaan."

dinsdag 10 mei 2011 20:16
Spread the love

Volgens Noam Chomsky wordt het steeds duidelijker dat de operatie tegen Osama Bin Laden een geplande executie was, waarbij meerdere elementaire normen van het internationaal recht werden geschonden.

“Er is blijkbaar geen enkele poging ondernomen om het ongewapende slachtoffer gevangen te nemen. We mogen aannemen dat dit waarschijnlijk had gekund met tachtig commando’s die vrijwel geen tegenstand ondervonden — behalve, zo beweren ze, ‘van Osama’s vrouw die op hen toe sprong’.”

“Samenlevingen die een beetje respect hebben voor de wet nemen verdachten in hechtenis en geven hen een eerlijk proces. Ik bedoel  wel degelijk ‘verdachten’.”

De verantwoordelijkheid van Bin Laden

Chomsky haalt aan hoe in 2002 het hoofd van de FBI, Robert Mueller, de pers, na het meest intensieve onderzoek uit de geschiedenis van de FBI, niet meer kon zeggen dan dat het ‘geloofde’ dat het complot was uitgebroed in Afghanistan, maar tot uitvoering gebracht in de Verenigde Arabische Emiraten en Duitsland.

“Wat ze slechts geloofden in april 2002, konden ze uiteraard acht maanden eerder zeker niet weten, toen Washington de voorzichtige voorstellen van de Taliban afwees (hoe ernstig deze waren zullen we nooit weten omdat ze meteen afgewezen werden) om Bin Laden uit te leveren indien er bewijsmateriaal naar voor werd gebracht — wat, en dat leerden we vlug, Washington niet kon produceren.”

9/11 en al-Qaida

Volgens Chomsky vertelde Obama dan ook gewoon leugens wanneer hij in zijn toespraak naar aanleiding van de dood van Bin Laden verkondigde dat “we al snel leerden dat de aanslagen van 9/11 uitgevoerd waren door al-Qaida.”

“Sindsdien zijn er geen ernstige elementen meer naar voor gebracht. Er is veel gesproken over Bin Ladens ‘bekentenis’ maar dat is eerder zoiets als wanneer ik zou verklaren dat ik de marathon van Boston gewonnen heb. Hij pochte over iets wat hij als een grote verwezenlijking zag.”

Chomsky haalt de discussie in de media aan: de woede van Washington omdat Pakistan Bin Laden niet uitleverde, hoewel er zeker mensen van het leger en de veiligheidsdiensten op de hoogte waren van zijn aanwezigheid in Abbottabad.

 En de verantwoordelijkheid van Bush?

“Er wordt minder gesproken over de Pakistaanse woede over het feit dat de VS hun grondgebied is binnengedrongen om een politieke moord uit te voeren. Er is al een groot anti-Amerikaans sentiment in Pakistan, en deze gebeurtenissen zullen dit enkel nog aanwakkeren. De beslissing om het lichaam in zee te dumpen, veroorzaakt reeds, voorspelbaar, woede en scepsis in een groot deel van de islamitische wereld.”

“We kunnen ons afvragen hoe wij zouden reageren als Iraakse commando’s landen bij het domein van George W. Bush, hem vermoorden en zijn lichaam dumpen in de Atlantische Oceaan. Ontegensprekelijk overstijgen de misdaden van Bush die van Bin Laden”.

“En Bush is geen ‘verdachte’ maar onweerlegbaar de ‘beslisser’. Hij gaf opdracht voor het plegen van de ‘grootste internationale misdaad die enkel verschilt van andere oorlogsmisdaden omdat ze in zichzelf het geaccumuleerde kwaad van hen alle bevat’ (om het Tribunaal van Neurenberg te citeren) – hiervoor werden de nazi misdadigers opgehangen. De honderdduizenden doden, de miljoenen vluchtelingen, vernietiging van het grootste deel van het land, het bittere sektarische conflict dat zich nu heeft verspreid naar de rest van de regio.”

Het herbergen van terroristen

“We kunnen hieraan nog zaken toevoegen, bijvoorbeeld over Orlando Bosch [I], die recent vreedzaam overleed in Florida. Laat ons hierbij verwijzen naar de ‘Bushdoctrine’ die stelt dat samenlevingen die terroristen herbergen net zo schuldig zijn als de terroristen zelf en dienovereenkomstig behandeld zouden moeten worden! Niemand leek op te merken dat Bush hiermee opriep voor de invasie en de vernietiging van de VS en de moord op haar criminele president.”

Geronimo

“En dan de naam van de actie tegen Bin Laden: ‘Operatie Geronimo’. De imperiale mentaliteit zit zo diep doorheen de westerse samenleving, dat niemand opmerkt dat  Bin Laden verheerlijkt wordt door hem te identificeren met moedig verzet [van de Noord-Amerikaanse indianenleider Geronimo] tegen genocidale indringers.”

“De VS hebben een traditie op dit vlak: ze vernoemen hun moordwapens naar de slachtoffers van de begane misdaden: Apache, Tomahawk… . Het is alsof de Luftwaffe hun jachtvliegtuigen ‘Jood’ of ‘Zigeuner’ zou betiteld hebben.”

“Er is nog veel meer over te zeggen, maar zelfs de meest voor de hand liggende en elementaire feiten zouden ons van genoeg stof moeten voorzien om eens ernstig over na te denken,” besluit Chomsky.

Noot:
I. Orlando Bosch was een Cubaans banneling, ooit een door de CIA gesteund agent en het hoofd van de Coordination of United Revolutionary Organizations, een anti-Castro, terroristische koepelorganisatie. Hij overleed op 27 april 2011 op vierentachtigjarige leeftijd te Miami.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!