Vakbonden in verdeelde slagorde maar eensgezind tegen Europese soberheidspact
Verslag, Nieuws, Economie, België -

Vakbonden in verdeelde slagorde maar eensgezind tegen Europese soberheidspact

Er zit grote storing op de lijn tussen ABVV en ACV. Een gezamenlijke actie met het Europees Vakverbond (EVV) tegen de Europese competitiviteitsplannen werd afgeblazen. De twee vakbonden gaan nu elk apart actievoeren op 24 maart. Dat is opmerkelijk want inhoudelijk waren ze zelden zo eensgezind.

vrijdag 18 maart 2011 21:42
Spread the love

Na de spanningen over het interprofessioneel akkoord – ACV keurde het IPA goed, ABVV stemde massaal tegen – is de rust nog niet teruggekeerd in het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Van een front zal op 24 maart zelfs even geen sprake zijn. De socialistische vakbond ABVV gaat betogen naar de hoofdzetels van Electrabel, de Nationale Bank en Business Europe. Het ACV probeert zoveel mogelijk mensen bijéén te krijgen aan het Atomium.

Aanvankelijk zouden de drie Belgische vakbonden samen met de Europese vakbondskoepel EVV een sit-in organiseren in de Wetstraat.

Toen het ACV hoorde dat het ABVV in de uren voor die actie wou betogen op drie verschillende plaatsen in Brussel, trok de christelijke vakbond zich terug. “Onze militanten hebben echt geen zin in een blokkade van Brussel”, klinkt het bij het ACV.

Het was Nico Cué, algemeen secretaris van het Franstalige metaalcentrale van het ABVV, die begin maart gedreigd had met een totale blokkade van Brussel.

Zo ver zal het niet komen, verzekert het ABVV. “Wij zijn helemaal niet van plan om de hoofdstad te blokkeren. We gaan betogen vanuit Meiser en Montgommery, maar dat zijn plaatsen die sowieso al grotendeels afgesloten worden tijdens een Europese top”, reageert het ABVV.

“Maar het klopt wel dat onze militanten deze keer niet gewoon een symbolische actie wilden voeren in de Wetstraat. We trekken naar instellingen in België die de dictaten van de Europese rechterzijde overnemen”, aldus nog het ABVV.

De liberale vakbond blijft op 24 maart helemaal weg uit Brussel. Er komen die dag wel sensibiliseringsacties in de bedrijven en begin april zou er een “sympathieke actie” volgen.

Eensgezind tegen

Met inhoudelijke verdeeldheid heeft de huidige commotie alleszins niets te maken. De vakbonden zijn unaniem in het afkeuren van de geest van de Europese plannen. In de uiteindelijke tekst van Herman Van Rompuy en José Manuel Barroso worden enkele scherpe kantjes afgevijld, maar de ongerustheid over de invulling van het economisch bestuur in Europa blijft, is bij alle drie de vakbonden te horen.

“Wat we nu vooral niet mogen doen, is ons in slaap laten wiegen door de eerste bijsturing aan het europact”, schrijft het ACV in een evaluatie van het ‘Pact voor de euro’ van Barroso en Van Rompuy.

Daar vergelijken ze het met de strijd tegen de Bolkestein-richtlijn die de dienstenmarkt moest vrijmaken (en die er voor gezorgd zou hebben dat werknemers van bijvoorbeeld een Pools bedrijf actief in België aan Poolse arbeidsvoorwaarden zouden kunnen werken). Die strijd heeft ook heel lang geduurd en een lange opbouw gekend.

De acties op 24 maart zijn dan ook nog maar het begin. “Op 9 april gaan beide vakbonden samen met het EVV betogen in Boedapest”, klinkt het bij het ABVV. Ook de liberale vakbond zal er dan bij zijn.

In Hongarije zullen de Belgische vakbonden dus voor het eerst weer zij aan zij staan na de strubbelingen over het interprofessioneel akkoord en proberen ze de draad van het gemeenschappelijk front weer op te pikken. Precies één jaar en één maand voor de volgende sociale verkiezingen is dat geen evidentie.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!