Verslag, Nieuws, België, Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, NMBS -

“Toeslag voor internationaal ticket is indirecte discriminatie”

Wie een internationaal treinticket koopt aan een NMBS-loket betaalt voortaan 7 euro extra. Dat kan een vorm van indirecte discriminatie kan inhouden, meent het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Het Centrum dringt aan op overleg met de NMBS.

dinsdag 24 augustus 2010 15:29
Spread the love

Op de website van het Centrum is te lezen: “Deze op het eerste zicht neutrale beslissing kan als gevolg hebben dat bepaalde categorieën van personen benadeeld worden. Internetgebruik is vandaag sterk ingeburgerd in onze samenleving en maakt steeds meer deel uit van de dagelijkse communicatie. Er zijn echter personen die – bijvoorbeeld omwille van een handicap, beperkte bestaansmiddelen of gevorderde leeftijd – moeilijker toegang hebben tot dit medium. Wanneer bepaalde onmisbare diensten – zoals het openbaar vervoer – uitsluitend toegankelijk zijn via het internet of goedkoper zijn voor internetgebruikers, kan dit een discriminerend effect hebben voor deze personen.”

De NMBS houdt onvoldoende rekening met de diversiteit van haar klanten, oordeelt het Centrum streng. “Publieke diensten moeten per definitie toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk burgers. De beslissing van de NMBS zou indruisen tegen de inspanningen die ondernomen worden ter bevordering van de diversiteit in de overheidssector en in de privésector.”

“De beslissing roept ook vragen op in het licht van de wettelijk erkende rol van publieke diensten en/of overheidsbedrijven in de strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid. Kwaliteit, betaalbaarheid en integrale toegankelijkheid van de dienstverlening is hierbij van uitzonderlijk belang”, aldus het Centrum.

Het Centrum is van plan om de NMBS meer uitleg te vragen over de maatregel. Het Centrum dringt ook aan op overleg.

Het Centrum kreeg naar eigen zeggen verschillende meldingen over de toeslag. De Facebook-groep ‘Tegen de 7 euro ‘persoonlijke assistentietoelage’ van NMBS’ telt ondertussen al 4265 leden.

Een onlinepetitie wist al meer dan 1200 handtekeningen te verzamelen. De vakbonden voerden maandag ook al actie tegen de toeslag. Zij vrezen op termijn job- en kwaliteitsverlies.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!