Camp[R]ing: actie tegen uitbreiding R0
Nieuws, Milieu, België, Brussel, Lokaal, Fietsactie, Mobiliteit, JNM, Modal shift, Kritische massa, Directe actie, Vlaams gewest -

Camp[R]ing: actie tegen uitbreiding R0

Verschillende milieu- en mobiliteitsverenigingen organiseren op 27 en 28 augustus CAMP[r]ING, een actiekamp langs de Brusselse Ring. De initiatiefnemers, JNM en PlaceOvelo, verzetten zich met de steun van het platform Modal Shift tegen de plannen van de Vlaamse regering voor de uitbreiding van de R0.

vrijdag 20 augustus 2010 16:07
Spread the love

JNM-betoging tegen uitbreiding R0, 10 oktober 2009.

We spraken met Liévin Chemin, een actief lid van het fietserscollectief PlaceOvelo, dat al jaren de Kritische Massa organiseert in Brussel, en met Laura Van Bruyssel, 18 jaar oud en al 9 jaar trouw lid van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM). Sinds drie jaar is ze ook volwaardig bestuurslid en zeer actief binnen de afdeling Noord-West Brabant.

Wie zijn de Kritische Massa en JNM? Waarom doen jullie mee aan Camp[R]ing?

Liévin Chemin: “Net als in andere steden over de hele wereld komen fietsers op de laatste vrijdag van iedere maand op straat om hun plaats in het verkeer op te eisen. De Kritische Massa is meer dan een fietstocht alleen.”

“Er zijn regelmatig acties in samenwerking met andere sociale bewegingen over thema’s als mobiliteit, verstedelijking en klimaat. PlaceOvelo richt zich in eerste instantie op Brussel, maar volgt ook de gebeurtenissen elders op. Want de verbreding van de Brusselse Ring in het Vlaams Gewest schaadt ook onze stad en haar inwoners.    
 
Laura Van Bruyssel: “JNM bundelt enthousiaste jongeren die kunnen genieten van samen wandelen in de natuur. Wij zijn milieubewuste mensen die zo ecologisch mogelijk proberen te leven, maar die levenswijze en -visie worden niet door iedereen gedeeld. Met acties willen we een signaal geven aan de mensen om ons heen.”

“Toen we hoorden dat de Vlaamse regering de ring rond Brussel wil verbreden, organiseerden we vorig jaar een info-avond in Vilvoorde om de burgers wakker te schudden. En hoewel dit geen ver-van-mijn-bed-show is, maar een ernstige zaak die invloed heeft op de omgeving en gezondheid van duizenden mensen blijkt het nog steeds heel moeilijk om mensen uit hun luie zetel te krijgen.”

“Daarom stapten we op 10 oktober 2009 zelf de straat op en betoogden we met spandoeken en veel lawaai door de Vilvoordse straten. Een hele groep JNM’ers van over heel Vlaanderen werd vergezeld door organisaties zoals Greenpeace, Modal Shift, Fietsersbond, en vele andere. We hopen dat Camp[R]ing even leuk en succesvol wordt.”

Wat hopen jullie te bereiken met de actie?

Liévin Chemin: “De verbreding van de Brusselse Ring is een keuze van de Vlaamse overheid. Het is dus belangrijk dat zowel Vlamingen als Brusselaars zich mobiliseren rond deze plannen en hun standpunt kenbaar maken in het publieke debat. We betreuren het dat de Vlaamse overheden en media de bevolking niet voldoende inlichten over dit dossier.”

“Niemand heeft oor voor de eisen en de  levenskwaliteit van omwonenden. Als Brusselaar weet ik dat het verkeer op de Ring verantwoordelijk is voor de helft van de luchtvervuiling in mijn stad. Ik heb drie kinderen en verzet me ertegen dat de Vlaamse regering mijn stadslucht verder aantast zonder de Brusselaar om zijn mening te vragen.”

“In het bijzonder ben ik ontgoocheld in de reacties van onze Brusselse ministers van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) en Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V), en in die van Brussels staatssecretaris van Mobiliteit Bruno De Lille (Groen!). Deze politici durven hun verantwoordelijkheid niet op te nemen en helpen zo om de plannen stil te houden. Met Camp[R]ing willen we hen aanzetten tot handelen. “

“Elkaar ontmoeten, contactgevens uitwisselen en ervaringen delen zijn ook doelstellingen van dit mini-kamp. In Antwerpen, Luik, het Lappersfortbos, Houppe en elders hebben activisten ervaringen opgedaan in het verzet tegen grootschalige infrastructuurwerken die natuurgebieden bedreigen. Bij iedere stap die de Vlaamse overheid in dit project zet, zullen militante acties de beleidsmakers onder druk zetten. De Vlaamse politici zullen zich tegenover de publieke opinie moeten verantwoorden voor hun destructieve keuzes.”

Wat staat er te gebeuren op 27-28 augustus?

Liévin Chemin: “Camp[R]ing wordt een creatieve en mediatieke actie waarbij burgers op enkele meters van de autosnelweg één nacht lang een kamp opzetten om de kwaliteit van hun lucht en bedreigde groene zones te verdedigen. Iedere maatschappelijke beweging, iedere burger kan gebruik maken van Camp[R]ring om een signaal te geven aan de samenleving en de politiek.”

Laura Van Bruyssel: “Op vrijdagavond 27 augustus verzamelen we om zes uur ‘s avonds aan de Naamsepoort in Brussel. Er is een half uur tijd voorzien om meer uitleg te geven over de verbreding van de ring. We vragen mensen gekke kleren aan te trekken, zodat ze nog meer opvallen in de Brusselse straten.” 

“Om halfzeven fietsen we als kritische massa naar de brug van de Limburg Stirumlaan over de ring. Onderweg kijken we even naar de auto’s op de ring en is er een korte speech van een Natuurpunter. Op de brugstromen Vlaamse en Brusselse fietsers symbolisch samen.”

“Langs Wemmel fietsen we dan naar het eindpunt: Camp(R)ing in het Laarbeekbos dat we een nacht lang vreedzaam zullen bezetten. Er zal wat soep en ander eten voorzien worden, maar eigen picknick is toch aangeraden. Er zal live muziek zijn, en meerdere sprekers komen er het thema vanuit hun perspectief toelichten. De volgende dag geeft de Vereniging voor Bos in Vlaanderen een infosessie over zonevreemde en bedreigde bossen en komen de media het kamp opzoeken. Iedereen is welkom, al is het maar voor enkele kilometers of een kort bezoekje aan de Cam(r)ping.”

“De Brusselse politici mogen niet langer passief aan de kant blijven staan”, kllinkt het als besluit. “Ondanks rapporten van de Europese Commissie die nu al waarschuwen voor de slechte luchtkwaliteit, plannen de Vlaamse en Brusselse overheden autosnelwegen met zestien rijstroken of een netwerk van tunnels in het hart van de stad. Het is hoogtijd om de gewestregeringen te herinneren aan het STOP-principe (eerst Stappers, Trappers en Openbaar Vervoer en pas daarna Personenauto’s).

take down
the paywall
steun ons nu!