Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Cuba is historisch gezien een migratieland Eind de jaren ’50 verbleven 125.000 Cubanen permanent in de Verenigde Staten. Daarnaast reisden veel Cubanen voor korte of langere tijd naar de VS, zonder er zich echt te vestigen. Volgens officiële VS-gegevens zijn de laatste 25 jaar 800.000 Cu...

  Je kan er niet omheen. Op radio en TV (zoals Hacemos Cuba), in alle activiteiten van het middenveld of de overheid komt de nieuwe familiewet ter sprake. Tijdens de maanden februari-maart-april 2022 houdt de overheid een grootse consulta popular of volksraadpleging. De massaorganisati...

Cuba: de eenmaking van de munt is bijna een feit.

Eenmaking van de munt - afbouw subsidies – nieuwe loonpolitiek 1. Inleiding: Bevolking voorbereid + ongeruste reacties over prijsverhogingen Op 1 januari start de Cubaanse overheid het proces van eenmaking van de munt. Al weken verschijnen in de Cubaanse media artikels die de bevolking info...

Gezondheidspersoneel vieren 1 mei

In deze tijden van corona, heeft Cuba zich positief in de schijnwerpers geplaatst binnenlands door zijn efficiënte aanpak van de pandemie en in het buitenland door het zenden van de Henry Reeve medische brigades naar 23 landen. Dat dit geen toeval is, willen we in dit historisch overzicht duiden....

Dat Cuba in staat is om naar 23 landen medische noodhulpbrigades ‘Henry Reeve’ te sturen heeft internationaal hoog gescoord.  De kandidatuur voor de Nobelprijs voor de vrede voor deze brigades is onlangs ingediend. Toch komt er kritiek op de missies en niet alleen vanuit de te verwachten VS-hoek....

Cubanen kiezen op 11 maart een nieuwe nationale vergadering

Met de goedkeuring op 21 januari 2018 van de definitieve kandidatenlijsten heeft Cuba een belangrijke stap gezet naar de samenstelling van de provincieraden en van de nationale vergadering. Daarmee komt ook de opvolging van Raúl Castro op 19 april dichterbij.     ?Cub...

De VS-blokkade van Cuba duurt voort!

Dit weekend (10 06 17) bericht De Standaard dat president Trump overweegt om de toenaderingspolitiek van Obama terug te schroeven. Amerikaanse burgers zouden weer  moeilijker Cuba kunnen bezoeken. Voor de Cubaanse toeristische sector die vorig jaar meer dan 200.000 VS-bu...

De vergrijzing stelt Cuba voor nieuwe uitdagingen

Net zoals de Westerse landen kent Cuba een snel toenemende vergrijzing van de bevolking. Onderstaand artikel is een samenvatting van een uitgebreider dossier (in bijlage) INLEIDING  “Ik ben nu 70 jaar, en heb mijn vader op zijn 96ste verloren en eerder al mijn moeder o...

Ondernemers en coöperatieven geven Cubaanse economie nieuwe impuls

Mercedes Fernández Gómez en Ramón Morales Fuentes - SNTC   Een nieuwe economische impuls “Wie denkt dat met het verdwijnen van Fidel Cuba zal veranderen, heeft het verkeerd. Wij werken nu verder aan een optimalisatie van ons sociaal-...

Cuba: Hoge voedselprijzen, een voortdurende zorg van bevolking en overheid

CUBA: HOGE VOEDSELPRIJZEN: EEN VOORTDURENDE ZORG VAN BEVOLKING EN OVERHEID.  Wim Leysens Juni 2016.  De stijgende consumptieprijzen is een thema dat de publieke opinie de laatste maanden sterk beroert. Rond de jaarwisseling kenden de prijzen nooit gekende toppen. De Cubaanse pers publiceerde...