De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De VS-blokkade van Cuba duurt voort!

De VS-blokkade van Cuba duurt voort!

zondag 11 juni 2017 14:46
Spread the love
Dit weekend (10 06 17) bericht De Standaard dat president Trump overweegt om de toenaderingspolitiek van Obama terug te schroeven. Amerikaanse burgers zouden weer  moeilijker Cuba kunnen bezoeken. Voor de Cubaanse toeristische sector die vorig jaar meer dan 200.000 VS-burgers onthaalde, is dit geen goed nieuws. De voorbije jaren investeerde Cuba fors om de hotelcapaciteit kwalitatief en kwantitatief te versterken. Daarmee is nog maar eens duidelijk: de VS-blokkade is niet voorbij!

Sinds het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Cuba leeft onder de publieke opinie de overtuiging dat de blokkade gestopt is. Spijtig genoeg is dit niet het geval. Ondanks enkele bescheiden maatregelen blijven de wetten van de blokkade van kracht en wegen ze zwaar door op het dagelijks leven van de Cubanen. De exportbeperkingen naar de VS blijven van kracht; Noord-Amerikaanse investeringen (behalve telecommunicatie) op Cuba blijven verboden;  de bankverrichtingen zijn nog niet genormaliseerd en Cuba kan nog steeds geen betalingen in dollar uitvoeren. Bedrijven die de blokkade schenden, riskeren enorme boetes; de VS hebben nog geen enkel document naar de banken verstuurd met de mededeling dat verrichtingen met Cuba wettelijk zijn en niet meer worden gesanctioneerd.

Tegen deze achtergrond heeft de Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade besloten een nieuwe campagne te lanceren, want het is nodig om correcte informatie te verschaffen over de huidige toepassing van de economische, commerciële en financiële blokkade en de schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Cuba. België heeft in de Verenigde Naties altijd de blokkade verworpen, en dat moet zo blijven. 

De VS staan alleen!

In het najaar bespreekt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor de 26ste keer een resolutie voor de opheffing van de blokkade. Al vele jaren stemt een overweldigende meerderheid van de landen tegen de blokkade; vorig jaar was er geen enkele pro-stem, en slechts twee onthoudingen, nl. van de VS en van Israël.

De Coördinatie zoekt massale steun voor deze campagne; het hoog tijd dat de VSA de wettelijke basis voor de blokkade tegen Cuba opheffen.

De petitie kan ondertekend worden via facebook Coordinacion levantamiento bloqueo of de website: http://coordination-pour-la-levee-du-blocus-de-cuba.webnode.be/ 

Contactadres : coordinatie.blokkade@gmail.com

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!