Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Zelden in de geschiedenis was een zo kort document de basis van een zo grote wereldomvattende omwenteling als de Balfour-verklaring over het zionisme. Het bestaat uit maar één enkele zin van achtenzestig woorden in een brief die op 2 november 1917 door A.J. Balfour, toenmalig ministe...

  Vrijwel iedereen toetst zich van tijd tot tijd aan relevante anderen of rolmodellen. Het gebeurt bijna vanzelf, meer onbewust dan bewust, en is vermoedelijk van alle tijden en culturen. De wijdverspreide bezorgdheid of je uiterlijk, innerlijk of gedrag normaal is, aan normen en ver...

  12 maart 2034. Een Amerikaanse flottielje van oorlogsschepen is op weg in de Zuid-Chinese Zee. Het is een routineklus in het kader van wat de Amerikaanse vloot de Freedom of Navigation Mission noemt. De Chinezen zien dat al lang als een provocatie: ze beschouwen het gebied waar de Am...

  Laat me een paar misverstanden rechtzetten: Eén: de Sovjetunie is niet uit elkaar gevallen. Twee: de oorlog in Oekraïne is niet op 24 februari van dit jaar begonnen. De Sovjetunie is niet uit elkaar gevallen maar de doodsteek toegediend door drie heren die in een door alcohol...

  Onze media spelen vrijwel zonder uitzondering mee in het spel van beïnvloeding, eenzijdige informatie en regelrechte leugens. “Twijfel aan alles, ook aan je eigen mening,” is daarom het devies van Anne Morelli, auteur van ‘Elementaire principes van oorlogspropaganda.’  Dat boek is 21 ja...

  De overstromingsramp in Wallonië, een jaar geleden, de voorbode van wat ons in tijden van klimaatverandering te wachten staat. Een foto-impressie van de stoffelijke schade, het menselijk leed, de slachtoffers en de hulpverleners. [caption id="attachment_232480" align="aligncenter"...

Over Rûssen die geen Russen waren

  Driehonderd en negen jaar nadat Mohamed van Mekka naar Medina reisde, vertrok Ahmad Ibn Fadlan als gezant van al Muqtadir, de kalief van Bagdad naar het hoge Noorden. Het was in het Jaar Onzes Heren 21 juni 921. Hij ging als ambassadeur naar de Turkse Bulgaren – niet te verwarren met...

  Journalisten van de openbare omroep doen hun uiterste best om 'neutraal' te blijven en dat is een hachelijke opgave, zeker als het gaat om verslaggeving uit het Midden-Oosten. Op 11 mei 2022 was het blijkbaar een bijzonder moeilijke oefening op eieren lopen in de verslagen over de moord...

  Een sterk stukje Eurocentrisch denken in De Standaard van 6 mei. Daar betreurt de Leuvense prof Steven Van Hecke dat er “barsten komen in het Westerse front” (tegen Rusland.) Dat verbaast, academici zouden blij moeten zijn met tegengestelde standpunten. Die kunnen alleen maar het debat ...

  In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli. Daar doet DeWere...

Load More