Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Wat is het verschil tussen een huurling en een vrijwilliger? Simpel: een vrijwilliger vecht aan onze kant vóór onze normen en waarden, een huurling vecht voor het geld aan de kant van de vijand tégen onze normen en waarden. Hun huurlingen zijn veroordeelde criminelen, onze vrijwilligers...

  Na tien maanden oorlog komt voor de Oekraieners nog geen einde in zicht aan het doden, de kou en de vernieling. Voor het grootste deel van de rest van de wereld is de oorlog eveneens een bron van ellende die maar niet ophoudt. Hoe zijn we in deze situatie terecht gekomen? Het simpele...

  Terwijl partijen, regio’s en culturen die op hun ‘identiteit’ hameren door weldenkend-progressieve burgers als rechts afval worden weggezet, meet de EU zich evengoed een identiteit aan. Daar lijkt niemand zich aan te storen, integendeel: hoe scherper Europa een eigen identiteit demonstr...

  De tussentijdse balans na tien maanden oorlog in Oekraïne oogt somber: naar schatting 200.000 doden en gewonden, pijnlijke sancties voor de Russische bevolking, dreigende economische recessie voor Europa, rampzalige gevolgen voor het Globale Zuiden waar miljoenen bedreigd worden door on...

  Zelden in de geschiedenis was een zo kort document de basis van een zo grote wereldomvattende omwenteling als de Balfour-verklaring over het zionisme. Het bestaat uit maar één enkele zin van achtenzestig woorden in een brief die op 2 november 1917 door A.J. Balfour, toenmalig ministe...

  Vrijwel iedereen toetst zich van tijd tot tijd aan relevante anderen of rolmodellen. Het gebeurt bijna vanzelf, meer onbewust dan bewust, en is vermoedelijk van alle tijden en culturen. De wijdverspreide bezorgdheid of je uiterlijk, innerlijk of gedrag normaal is, aan normen en ver...

  12 maart 2034. Een Amerikaanse flottielje van oorlogsschepen is op weg in de Zuid-Chinese Zee. Het is een routineklus in het kader van wat de Amerikaanse vloot de Freedom of Navigation Mission noemt. De Chinezen zien dat al lang als een provocatie: ze beschouwen het gebied waar de Am...

  Laat me een paar misverstanden rechtzetten: Eén: de Sovjetunie is niet uit elkaar gevallen. Twee: de oorlog in Oekraïne is niet op 24 februari van dit jaar begonnen. De Sovjetunie is niet uit elkaar gevallen maar de doodsteek toegediend door drie heren die in een door alcohol...

  Onze media spelen vrijwel zonder uitzondering mee in het spel van beïnvloeding, eenzijdige informatie en regelrechte leugens. “Twijfel aan alles, ook aan je eigen mening,” is daarom het devies van Anne Morelli, auteur van ‘Elementaire principes van oorlogspropaganda.’  Dat boek is 21 ja...

  De overstromingsramp in Wallonië, een jaar geleden, de voorbode van wat ons in tijden van klimaatverandering te wachten staat. Een foto-impressie van de stoffelijke schade, het menselijk leed, de slachtoffers en de hulpverleners. [caption id="attachment_232480" align="aligncenter"...

Load More