De Faculty Club van de Universiteit van Tel Aviv is gebouwd op het verdwenen Palestijnse dorp Sjeik Muwanis. Het is een voormalige Palestijnse patriciërswoning, het enige overblijfsel van het verdwenen dorp. Foto: Johan Depoortere
Francis Jorissen,

Universiteiten Israël medeplichtig aan bezetting, apartheid en kolonialisme

Nog steeds, na zeven maanden genocide in Gaza, na weken protest op hun campussen weigeren de Belgische universiteiten de samenwerking met Israëlische universiteiten te verbreken. Francis Jorissen overloopt hoe de Israëlische universiteiten organisch verweven zijn met he zionistisch project van de apartheid in Israël en de bezette gebieden.

dinsdag 28 mei 2024 16:14
Spread the love

 

Belgische universiteiten weigeren de samenwerkingsverbanden met Israëlische universiteiten te verbreken. In Gent heeft de Mensenrechtencommissie van UGent nochtans geadviseerd die beslissing te nemen. Ze deed dat op basis van tientallen rapporten van collega-wetenschappers, van mensenrechtenorganisaties en internationale organisaties als de VN”, schreef dewereldmorgen.be.

In een persbericht lazen we dat de VUB betrokken is bij zeven projecten waar ook Israëlische instellingen aan deelnemen. Ze wil project per project beslissen over of ze er nog aan gaat deelnemen. Een ethische commissie zal op op basis van drie vragen een advies geven. De samenwerkingsverbanden worden gescreend op drie vlakken:

  • Is het land of regio betrokken bij een conflict?
  • Wat is de positie van de instelling tegenover het regime en het conflict?
  • Over welk type onderzoek gaat het en kunnen de resultaten gebruikt of misbruikt worden voor militaire doeleinden?

Een eerste resultaat is dat de universiteit uit een onderzoek over AI wil stappen waar twee instellingen uit Israël aan deelnemen. Maar dat is absoluut onvoldoende.

Eerst even dit

Bij het begin van de genocide heeft Israël systematisch het onderwijs in Gaza in het vizier genomen. In minder dan zes maanden kwam het academische leven van 88.000 universiteitsstudenten volledig tot stilstand. Bovendien verloren 555 studenten hun studiebeurs in het buitenland. In die korte periode werden vijf van de zes grote universiteiten en 70 procent van alle hogescholen en scholen in Gaza geheel of gedeeltelijk verwoest.

Daarnaast vermoordde Israël drie universiteitsrectoren en 95 academici, waaronder decanen en docenten, waarvan 68 de titel professor droegen.

Meer dan 95 academici werden dus vermoord en hun dood zorgde niet, op misschien hier en daar een uitzondering na, voor beroering in de academische wereld, of het nu instellingen, faculteiten, academische verenigingen of publicaties waren.

Nagenoeg allemaal verkozen ze te zwijgen over de verwoesting van het onderwijs in Gaza en over de vermoorde academici. Hun werk, hun papers, hun onderzoek … kregen niet de aandacht die ze verdienden.

De juiste vraag stellen

Alleen projecten of onderzoeken tegen het licht houden is irrelevant. De vraag, de enige vraag die alle universiteiten en andere onderwijsinstellingen zich moeten stellen is of de instelling waarmee ze samenwerken banden heeft met het Israëlische leger of de inlichtingendiensten.

Als dat blijkt dan is de kans groot dat er geen enkel project of onderzoek overblijft. Israëlische universiteiten zijn belangrijke, bereidwillige en hardnekkige medeplichtigen van het Israëlische regime van bezetting, kolonialisme en apartheid.

Ze onderhouden een bijzonder nauwe band met het Israëlische leger en de inlichtingendiensten. Ze zijn betrokken bij de ontwikkeling van wapensystemen en militaire doctrines die worden ingezet bij Israëls oorlogsmisdaden in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en bezet Oost-Jeruzalem, de diefstal van Palestijns land en eigendom, de voortdurende uitbreiding van nederzettingen.

Net zoals bij het discours voor rechtvaardiging van de etnische zuivering, bij de morele rechtvaardiging van buitengerechtelijke executies, bij de systematische discriminatie van niet-Joodse studenten op hun eigen campussen en bij expliciete schendingen van mensenrechten en het internationaal recht.

In 2011 verbrak de Universiteit van Johannesburg haar relaties met de Ben Goerion Universiteit wegens haar medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen door Israël, waaronder de diefstal van Palestijns water.

Joods-Israëlische Nurit Peled-Elhanan, auteur van Palestine in Israeli School Books in gesprek met Frank Barat (Engels – 23:46):

In Johannesburg begon het destijds ook met een petitie van academici en studenten die hun universiteit opriepen om een einde te maken aan haar apartheid-tijdperkrelatie met de Ben Goerion Universiteit.

Human Rights Watch heeft al verschillende rapporten gepubliceerd over geïnstitutionaliseerde rassendiscriminatie tegen Palestijnen in het hele Israëlische onderwijssysteem, inclusief universiteiten.  Ook de Israëlische media, zoals bijvoorbeeld Haaretz, wijzen regelmatig op dit enorme probleem in het Israëlisch onderwijs.

Begin november 2023 schreven de rectoren van negen Israëlische universiteiten een verklaring met totaal ongegronde beschuldigingen aan het adres van studentenmobilisaties die zich willen distantiëren van de Israëlische genocide en apartheid. Diezelfde universiteiten steunen de misdaden van Israël tegen de Palestijnen.

Laten we het eenvoudig houden en enkele van die prestigieuze Israëlische universiteiten en Hogescholen onder de loep nemen over hun relaties met het leger en de inlichtingendiensten. Hou er wel rekening mee dat het geen volledig beeld geeft. Daar is meer onderzoek voor nodig.

Bar Ilan Universiteit en Ariël Universiteit

De Bar Ilan Universiteit werkt nauw samen met de Shin Bet, de beruchte veiligheidsdienst van Israël, die door de VN-commissie is veroordeeld voor het gebruik van marteling en andere gewelddadige en illegale ondervragingstactieken. De faculteit Techniek van Bar Ilan organiseert in samenwerking met het Israëlische leger en Elbit Systems, de grootste wapenfabrikant van Israël, ook ‘hackatons’.

Promovideo van de Ariël Universiteit:

De Bar Ilan Universiteit richtte het College van Judea en Samaria op. Dat is nu de onafhankelijke Universiteit van Ariël geworden, die letterlijk gebouwd werd in een illegale Israëlische nederzetting op gestolen Palestijns land op de bezette Westelijke Jordaanoever. Onnodig te vermelden dat volgens het internationaal recht nederzettingen beschouwd worden als een oorlogsmisdaad.

Ben Goerion Universiteit

De Ben Goerion Universiteit (BGU) is de thuisbasis van het Instituut voor Binnenlandse Veiligheid, met onder andere Israëlische toonaangevende wapenbedrijven en het Israëlische Ministerie van Defensie als partners.

Het Israëlische leger bouwt er naast de BGU-campus een technologiecampus om de banden tussen het leger en BGU te versterken. Zoals een brigadegeneraal tijdens de inwijdingsceremonie zei, zal de campus “de operationele capaciteiten van het leger versterken”.

Campus van de Ben Goerion Universiteit. Foto: Johan Depoortere

De universiteit biedt een programma aan om piloten van de luchtmacht op te leiden. Het hoofd van het programma schreef: “Mijn beste wensen aan alle studenten van het programma: in hun studie en in hun militaire dienst!”

Faculteitsleden die een verklaring tegen de genocide in Gaza ondertekenden weden openlijk beschuldigd van “het bezoedelen van de reputatie van BGU”.

Weizmann Instituut voor Wetenschap

Het Weizmann Institute of Science biedt een masteropleiding voor soldaten aan en heeft een pre-militaire academie geopend die middelbare scholieren voorbereidt op “zinvolle militaire dienst”.

Het instituut werkt samen met de grootste wapenproducenten van Israël, waaronder Elbit Systems en Israel Aerospace Industries en heeft meer dan een dozijn voordelen geïntroduceerd voor student-soldaten die momenteel deelnemen aan de genocide in Gaza.

Hebreeuwse Universiteit

De Scopusberg-campus van de Hebreeuwse Universiteit is gedeeltelijk gebouwd op land dat illegaal van Palestijnen onteigend werd in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem, wat, moet het nog gezegd worden, een flagrante schending is van de internationale wetgeving.

Binnen de universiteit is een militaire basis gevestigd die academische training geeft aan Israëlische soldaten.

Op de campus wordt het Havatzelot-programma georganiseerd. Op de officiële website van de wervingsafdeling van het leger wordt het beschreven als het “vlaggenschipprogramma” van de Israëlische inlichtingendienst.

De studenten daar zijn dus soldaten en de leraren zijn soldaten. Men mag zich dan ook afvragen of de Hebreeuwse Universiteit een academische of een militaire instelling is.

De Hebreeuwse Universiteit pochte ook terwijl de genocide in volle gang was dat zij “verschillende logistieke uitrustingen leverde aan verschillende militaire eenheden” en stelde ook onmiddellijk naast academische voordelen een “verbeterd financieel pakket” ter beschikking voor student-soldaten die deelnemen aan de genocide in Gaza.

Technion

Technion, het Israëlische Instituut voor Technologie, heeft talrijke samenwerkingsverbanden met Israëlische wapenfabrikanten, waaronder Elbit Systems en Rafael, en stelt beurzen ter beschikking die gesponsord worden door die fabrikanten.

Het instituut heeft een specifieke cursus ontwikkeld over marketing van de Israëlische wapenindustrie op de internationale markt. Daarnaast heeft het talrijke academische programma’s die het samen met het Israëlische leger opgezet heeft voor de ontwikkeling van technieken, zoals bijvoorbeeld voor het op afstand besturen van de Caterpillar D9 gepantserde bulldozer.

Deze Caterpillar CAT9 bulldozers worden ingezet voor het vernietigen van wegen en huizen. Foto: Shaun Greiner/CC BY-SA 2:0

Die bulldozer wordt door het Israëlische leger gebruikt om Palestijnse huizen te slopen, wat, hoeft het gezegd, volgens de internationale wetgeving als collectieve bestraffing wordt beschouwd.

Technion professoren en oud-studenten worden ingeschakelde om een leger van AI-gestuurde robots te creëren “om de impact van pro-Israëlische inspanningen op sociale media massaal te vergroten”, waarmee Israëlische propaganda om de genocide goed te praten wordt uitvergroot en het debat over Palestijnse rechten onderdrukt.

Universiteit van Tel Aviv

De Universiteit van Tel Aviv heeft gezamenlijke centra met het Israëlische leger en de Israëlische wapenindustrie. Het is ook de thuisbasis van het Institute for National Security Studies (INSS), dat er prat op gaat de Dahiya-doctrine, of de doctrine van het “disproportioneel geweld” te hebben ontwikkeld die door het Israëlische leger is aangenomen.

Deze doctrine is vernoemd naar de Libanese wijk Dahieb in Beiroet, waar Hezbollah zijn hoofdkwartier had tijdens de Libanonoorlog van 2006 en dat door het Israëlische leger verwoest werd. Deze doctrine roept op tot “de vernietiging van nationale infrastructuur en intens lijden onder de [burger]bevolking”.

Universiteit van Tel Aviv. Foto: Johan Depoortere

Gadi Eisenkot , die deel uitmaakt van het oorlogskabinet van Benjamin Netanyahu, vertelde in 2008 in een interview met de krant Yedioth Ahronoth (op het internet gekend als Ynetnews): “Bij de volgende confrontatie met Hezbollah zullen we niet de moeite nemen om op tienduizenden raketwerpers te jagen en we zullen het bloed van onze soldaten niet vergieten bij pogingen om versterkte Hezbollah-posities in te nemen. In plaats daarvan zullen we Libanon vernietigen en ons niet laten afschrikken door de protesten van de wereld.”

Het kan dan niet verwonderlijk dat veel waarnemers in de Israëlische bombardementen op Gaza een toepassing van de Dahiya-doctrine zagen.

De Universiteit biedt verder het elitaire Arazim-programma aan, dat studenten opleidt in “technologisch en wiskundig onderzoek voor inlichtingen, afluisteren en cyberverdediging”.

Nog een ander aanbod is een hasbara (propaganda) cursus over Israëls genocide in Gaza en crowdfunded “zorg”-pakketten die ter beschikking staan voor soldaten die deelnemen aan de genocide.

Open Universiteit van Israël

De Open Universiteit van Israël heeft sinds 1999 het Academic Command programma samen met het Israëlische leger uitgevoerd en gaat er prat op dat ze “een voorkeursbehandeling heeft gegeven aan IDF-soldaten”.

De universiteit kent “50% studiebeurzen toe aan soldaten in actieve dienst” en is “de enige [Israëlische] instelling voor hoger onderwijs waar soldaten in actieve dienst in het leger mogen studeren terwijl ze in dienst zijn”.

Universiteit van Haifa

De Universiteit van Haifa is de thuisbasis van drie Israëlische militaire colleges, de Command and Staff School, de Tactical Command School en de National Security School die samen het Israëlisch Militair Academisch Complex vormen en die, volgens de universiteit, “de ruggengraat vormen van de elite-opleidingsprogramma’s van de IDF”. Sinds 2018 worden de diploma’s van deze drie militaire colleges uitgereikt door de universiteit zelf.

De universiteit organiseert ook cursussen op de Israëlische militaire basis in Glilot, die als een verlengstuk van de universiteit wordt beschouwd. Daarnaast heeft het apparatuur geleverd aan de soldaten en een “noodfonds” opgericht om vergoedingen te verstrekken aan studenten.

Dezelfde universiteit won een aanbesteding van het Ministerie van Veiligheid voor een zogenaamd geesteswetenschappelijk programma met de naam Erez. Honderden soldaten die door de universiteit worden gehuisvest krijgen er training “met onmiddellijke relevantie voor de functie van gevechtsofficier” in een leslokaal dat niet toegankelijk is voor andere studenten.

Op het programma politieke wetenschappen prijken cursussen als: “Het Joods-Arabische conflict, relaties tussen samenleving en leger, het Joodse volk in de moderne tijd, het oplossen van gewelddadige conflicten, de zionistische onderneming en het Joodse politieke denken, strategie en nationale veiligheid.”

In het programma Nabije Oosten en Islam kunnen studenten kiezen tussen Inleiding tot de Islam, Terrorisme en Guerrilla en Iran sinds de Islamitische Revolutie.

Kortom, de Israëlische universiteiten zijn verre van oases van vrede en zijn dat trouwens ook nooit geweest. Het zijn locaties waar de koloniale onderneming in Palestina historisch is opgebouwd en in stand wordt gehouden, en waar de ontkenning van Palestijnse rechten concreet wordt uitgedacht.

De Israëlische universiteiten proberen witwassen is niet alleen deze realiteit verbergen maar ook de docenten en studenten die zich al jaren zorgen maken over de militarisering van hun universiteiten wegzetten als irrelevant.

 

Nuttige informatie:

Ilan Pappé on academic freedom in Israel and BDS (interview)

Israel-Gaza war is having a chilling effect on academic freedom (podcast)

In haar boek Towers of Ivory – How Israeli Universties Deny Palestinian Freedom haalt wetenschapster Maya Wind de mythe van de Israëlische universiteiten als liberale bolwerken van vrijheid en democratie helemaal onderuit. Het boek is als e-boek gratis op te laden bij de uitgever Verso Books. Maya Wind was onlangs te gast voor lezingen aan de KUL, UGent, VUB/ULB en UHasselt. Zie o.a: De Standaard 23 mei 2024.

Een wat gedateerd maar nog steeds interessant boek is Eyal Sivan, Armelle Laborie. Un boycot légitime. La Fabrique, Paris, 2016, 200 pp. ISBN 978 2358 7208 78

Nurit Peled-Elhanan. Palestine in Israeli School Books – Ideology and Propaganda in Education. I.B. Tauris, London, 2012, 280 pp. ISBN 978 1845 1181 36

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!