Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De timing van de tijding was niet onverwacht. Sinds er van drie naar twee aanvraagrondes per jaar is gegaan, is 15 juli de uiterste datum waarop de minister zijn rapport bekend moet maken voor geplande projecten en beurzen voor de tweede jaarhelft. Daarmee verdeelt hij ‘het kleine geld’ van het K...

‘De theaterwereld is een machowereld, een mannenbastion, waar heel traag verandering in komt. Als het over de positie van de vrouw gaat, is de “progressieve” theatersector juist heel conservatief.’ Het is maar een van vele (vaak anonieme) ervaringen die vijftien vrouwen ...

Van kromme komkommers tot gemberwater

‘Participatie’: weinig woorden dekken zoveel ladingen. In de Vlaamse cultuursector kleeft er het peterschap aan van Bert Anciaux, de minister die vanaf 2000 de ‘ascetische elite’ in de kunsten opdroeg zich meer te openen voor die doelgroepen die amper deelnemen aan cultuur. In Nederland leidde da...

De verdeling van de projectsubsidies en de ontwikkelingsgerichte beurzen (in het kader van het Kunstendecreet) is vaste prik in de zomervakantie. Meestal passeert ze daarom in stilte: er wordt geen persbericht aan vuilgemaakt, het parlement is net met verlof vertrokken, en de hel...

Mons 2015: Je suis participante. Et toi?

Vlak voor het startschot van het culturele jaar parodieerden enkele Montois de fleurige campagne waarmee Mons 2015 naar het grote publiek lonkt. Het aanstekelijke origineel En 2015, je suis Montois. Et toi? werd in de persiflage En 2015, je suis sans toit....

Dertig variaties van verzet

Mentale lenigheid In tegenstelling tot wat je weleens hoort, is verzet vaak iets eenvoudigs. Dikwijls heeft het te maken met kleine situaties. Een vrouw die weigert achter in een bus te gaan zitten. Een man die stilstaat op een plein. Eten voor wie het nodig heeft. Boeken voor...

In deze tijden van besparen en snoeien, van schrappen en schrapen, lijkt niets nog heilig. Zeker niet in de media- en cultuursector. Ook de VRT, het belangrijkste Vlaamse media- en cultuurhuis, ligt geregeld onder vuur. Zeker nu de besprekingen rond de beheersovereenkomst uit de ...

Fuck bottom-up

Schone dingen heb ik gezien. Mensen die samenkwamen in bomvolle zalen om het onrecht aan te klagen dat hun te beurt viel en te beslissen wat er kon gebeuren. Ideeën werden gespuid, eerst in kleine groepen, vervolgens en public. Er werd gegromd, in de handen geklapt, geantwoord en...

WAT HEET WINST? door Peter De Graef In de brief van de heer Jo Libeer zitten een aantal redeneringen die ik als werknemer uit de cultuursector volledig kan onderschrijven, maar ze zitten vermengd met bespiegelingen die kant noch wal raken. Vandaar toch enige verhelderingen. Het ui...

Eerst het goede nieuws. De nieuwe regering typeert Vlaanderen in haar akkoord niet enkel als ‘Flanders Food Valley’, maar noemt het ook ‘een culturele topregio’. Bourgeois I erkent dat Vlaanderen wereldwijd bekend staat voor zijn kunst en zijn kunstenaars, en dat Vlaanderen zijn cultuur koestert ...

Load More