Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

  Het lijkt wel de nieuwe slogan uit een pamflet geschreven door de verzamelde transportfederaties Febetra, TLV en UPTR. Sinds het begin van de coronacrisis weigeren deze werkgeversfederaties systematisch elk overleg met de vakbonden. Zowel in de transportsector als in de afhandeling op d...

De nationale luchthaven is meer dan alleen Brussels Airlines

  De luchtvaartsector is één van de sectoren die het zwaarst getroffen is door de Covid-19-epidemie. Dat staat buiten kijf. Het is dan ook volledig terecht dat de Belgische overheid haar bezorgdheid uit over de luchtvaartsector en meer bepaald over Brussels Airlines. Wij juichen voorwaard...

  Gemeenschappelijk opiniestuk van Frank Moreels, Voorzitter van de Europese Transportarbeidersfederatie ETF, en Ismail Ertug, Ondervoorzitter van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement.   Toen COVID-19 Europa voor het eerst trof, prob...

Vrachtwagens op de snelweg.

  Ik ben bijna ontroerd als ik op de websites, Twitter-accounts en Facebookpagina’s van de patronale organisaties zie hoe de truckers en logistiekers, ...  vandaag opgehemeld worden. Febetra, UPTR en TLV sparen lof noch superlatieven om de chauffeurs op te hemelen. Terecht overigens. Even...