Bron: Pixabay
Opinie -

Dit Uber is niet welkom!

Dankzij de zotternijen van N-VA-minister Ben Weyts krijgt de taxisector zware klappen in Vlaanderen. 

donderdag 5 november 2020 16:49
Spread the love

 

Na de slordigheid van de Brusselse en Waalse regering, waardoor Uber al sinds 2014 in Brussel actief is, breekt het bedrijf nu ook de deur van de Vlaamse taximarkt open. Ben Weyts gaf Uber al het inbrekersmateriaal met zijn nieuw taxidecreet. Zijn opvolger, Lydia Peeters (Open VLD), forceerde ze verder door de laatste beschermende maatregelen ten voordele van de gewone taxichauffeur uit dat decreet te schrappen.

Nochtans riep Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) onlangs nog op om solidair te zijn met de Vlaamse ondernemingen en bij hen te kopen of gebruik te maken van hun diensten. Blijkbaar geldt dit niet voor de taxisector.

N-VA rolt zo de rode loper uit voor een Californische multinational met een kwalijke reputatie. Werknemersrechten zijn het laatste van hun zorgen. N-VA toont daarmee opnieuw haar asociaal gelaat.

Uber organiseert sociale dumping

Laurent Slits, de Belgische CEO van Uber, beweert dat zijn bedrijf de markt niet zal verstoren, maar dat is “fake news”. De afgelopen jaren zijn er tal van voorbeelden dat Uber door zijn agressieve prijzenpolitiek overal ter wereld de taximarkt ontwricht. Goedkoper dan de reguliere taxi’s? Dat klopt meestal. Maar wel ten koste van de chauffeur.

In Frankrijk maakte Uber vorig jaar zelf bekend dat een gemiddelde Uber-chauffeur 45 uur per week werkt en 1.600 euro bruto verdient. Dat is 8,8 euro per uur. Wil u voor die prijs aan de slag?

Ook de klanten zullen het merken. Eenmaal er een monopolie is, gaan de prijzen voor een rit omhoog. Het bedrijf rolt zijn activiteiten ook prioritair uit in de centrumsteden waar het geld kan verdienen. Wie landelijk woont, zal eraan zijn voor de moeite.

De werknemers betalen het gelag

Reeds in februari 2015 bond BTB de kat de bel aan met het dossier “De waarheid over Uber”. Hierin wordt de duistere kant van Uber aan de kaak gesteld.

Het businessmodel van Uber is niet welkom wat ons betreft. Het is immers gebaseerd op gebrek aan respect voor werknemers, negeren van (sociale) wetgeving, ontwijken van belasting betalen, niet bijdragen aan de sociale zekerheid, klanten in gevaar brengen, hun privacy niet respecteren, slecht verzekerd zijn, deregulering, destabilisatie, …

Tegelijkertijd werkt dit bedrijfsmodel aan een sexy publiek imago … Het doet zich voor als innoverend, gericht op de toekomst. Uber beweert een antwoord te bieden op de mobiliteitsproblemen en doet alsof ze een bijdrage leveren aan het delen van de economie.

De redactie van sommige Vlaamse werkgevers liet ook niets aan de verbeelding over. Zo pochte Steven Van Avermaet, zaakvoerder van DTM, dat hij met het onlangs opgerichte taxiplatform BEEP, een gelijkaardige werkwijze als Uber zal hanteren. Daar passen wij dus voor. Uber is niet meer dan een wolf in schaapskleren. Aan één hebben we meer dan genoeg …

Uber weigert alle sociale dialoog

Uber weigert wereldwijd de dialoog met zijn chauffeurs. Alles verloopt digitaal, een echte werkgever heb je dus niet. Een vakbond om verhaal bij te zoeken wordt door het bedrijf niet erkend.

Laat ons wel wezen. Chauffeurs die voor Uber werken zijn eigenlijk schijn-zelfstandigen. Ze moeten zelf hun wagen kopen of leasen (en die moet voldoen aan de voorwaarden die Uber oplegt). Ze moeten zichzelf verzekeren tegen ziekte, ongeval, burgerlijke aansprakelijkheid, …  Maar ze krijgen hun opdrachten wel van Uber.

En hoe meer Uber uitbreidt in een regio, hoe moeilijker het wordt voor de chauffeurs. Ze krijgen een steeds kleiner deel van de ritten, dus van de koek, want er moet winst gemaakt worden. Uber-chauffeurs moeten vele uren werken, en alle risico’s zijn voor hen.

We zullen als vakbond het doen en laten van Uber minutieus op de voet volgen, ervoor ijveren dat ze de wetgeving toepassen en het niet nalaten om te ageren indien nodig. BTB zal blijven strijden voor het behoud en het overleven van de reguliere taxisector en de loontrekkende taxichauffeurs. Maar ook Uber- chauffeurs die zich bedrogen voelen – en die zullen er zeker zijn – zullen we als vakbond bijstaan.

Het tij keren door nieuwe regels op te leggen

Het speelveld moet opnieuw gelijk zijn voor iedereen die op de taximarkt actief is. Zo moeten er minimumtarieven opgelegd worden om sociale dumping te vermijden. Dat kan op stedelijk niveau, maar eigenlijk zou de Vlaamse regering hier haar verantwoordelijkheid moeten nemen.

En de steden moeten de taxisector betrekken bij hun beleid. Het is een pure schande dat Ben Weyts het presteerde om zijn nieuw decreet te schrijven, bijgestaan door … Uber zelf. Het is zoals een bankovervaller inviteren om het alarmsysteem van de bank te installeren. De steden mogen niet dezelfde fout maken.

Een eerlijke taxi-applicatie

Indien de taxisector innovatief en met gelijke wapens wil strijden voor een “eerlijk” marktaandeel, gebaseerd op faire lonen voor de chauffeurs, dan is er nood aan een (multi)stedelijke taxi-app. Of waarom geen Vlaamse taxi-app?

Georganiseerd door de overheden zou elke kleine of grote taxi-onderneming kunnen aansluiten. Op die manier worden vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd en verloopt de concurrentie op faire basis. Is er gelijk een alternatief voor die Californische monopolisten.

Stel je voor dat elke taxigebruiker in Vlaanderen door een simpele druk op de smartphone een ‘eerlijke’ taxi kan bestellen.  Is dit niet iets waar progressieve partijen als Sp.a en Groen hun schouders onder kunnen zetten?

 

Frank Moreels is voorzitter BTB

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!