De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De nationale luchthaven is meer dan alleen Brussels Airlines
Open brief -

De nationale luchthaven is meer dan alleen Brussels Airlines

vrijdag 15 mei 2020 15:01
Spread the love

 

De luchtvaartsector is één van de sectoren die het zwaarst getroffen is door de Covid-19-epidemie. Dat staat buiten kijf. Het is dan ook volledig terecht dat de Belgische overheid haar bezorgdheid uit over de luchtvaartsector en meer bepaald over Brussels Airlines. Wij juichen voorwaardelijke steun aan Brussels Airlines dan ook toe, indien deze steun ook ten goede komt aan de werknemers van het bedrijf.

Maar de luchthaven is meer dan Brussels Airlines alleen. Het is de luchthaven zelf, alsook de erkende handlers Swissport en Aviapartner, die zorgen voor veel tewerkstelling op luchthaven. En er zijn ook de talrijke taxi- en autobusbedrijven die werken in functie van de luchthaven. Ook zij hebben het in de huidige omstandigheden moeilijk. Ook deze werknemers verwachten steun van de overheid.

Alle luchtvaartmaatschappijen wereldwijd krimpen in. British Airlines schrapt 12.000 jobs, Ryanair, SAS en Lufthansa schrappen respectievelijk 3.000, 5.000 en 10.000 banen en bij Brussels Airlines worden de activiteiten met een kwart ingekrompen.

Als je weet dat Brussels Airlines de belangrijkste klant is van Swissport (ongeveer 50 procent van de activiteiten) beseft iedereen dat ook de afhandelingsbedrijven zich schrap zullen moeten zetten. Daarom roepen we de Belgische overheid op om ook al de bedrijven, die ondersteunende diensten op de luchthaven leveren, mee op te nemen in hun steunmaatregelen. Naast de afhandelaars Aviapartner en Swissport, denken we ook aan de taxi- en autobusbedrijven die opereren op en rond de luchthaven.

Wat de afhandelingsbedrijven betreft, is het voor ons absoluut geen optie is om de status quo te verbreken. Extra afhandelaars op de luchthaven zou de situatie van de werknemers nog verslechteren. De huidige afhandelaars Swissport en Aviapartner hebben nood aan een financiële duw in de rug, niet aan bijkomende concurrentie.

Uiteraard moet ook deze steun geconditioneerd zijn. De bedrijven moeten zich engageren om een sociaal beleid te voeren, zonder ontslagen, en om deze crisis in veilige omstandigheden te overbruggen.

Concreet zou dit kunnen betekenen dat de verlenging van de tijdelijke werkloosheid voor de luchthavenbedrijven  wordt goedgekeurd tot de start van het volgende IATA-seizoen in maart 2021. De overheid kan zelf met financiële steun over de brug komen. De luchthaven (BAC) kan een handje helpen door een aantal kosten niet langer door te rekenen.

Wij roepen de bevoegde minister François Bellot dan ook op om dringend werk te maken van een noodplan voor de handlers en alle bedrijven die ondersteunende diensten verrichten op de luchthaven. Wij roepen hem op om dit te doen in overleg met zowel de werkgevers én de vakbonden.

Wij zijn trouwens diep teleurgesteld in de weigerachtige houding van de werkgeversfederaties Febetra en UPTR om in het paritair sub-comité van de afhandelaars op de luchthaven de sociale dialoog te organiseren. Wij roepen deze federaties op om dringend het geweer van schouder te veranderen.

Gelukkig kunnen wij vaststellen dat de dialoog met de betrokken werkgevers Aviapartner en Swissport wel open is. Wij hopen deze open communicatie in de toekomst te kunnen verderzetten.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!