De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BTB: ‘Zijn Almaci en Rousseau lid geworden van de Uber fanclub?’
Open brief -

BTB: ‘Zijn Almaci en Rousseau lid geworden van de Uber fanclub?’

dinsdag 30 juni 2020 09:40
Spread the love

 

De taxisector is in zwaar vaarwater terecht gekomen na het invoeren van het nieuwe Vlaamse taxidecreet en de covid 19 crisis. Heel wat taxibedrijven gaan in faling of ontslaan een groot deel van hun chauffeurs. Alsof dit nog niet genoeg is “moderniseren” flink wat steden hun taximarkt, wat in de praktijk neerkomt op dereguleren. Steden – waar Groen en sp.a mee aan de macht zijn – bouwen de bescherming van de taxichauffeurs verder af. Minder regels zorgen immers voor minder sociale bescherming voor de taxichauffeurs!

Het Vlaams taxidecreet is het breekijzer

De vorige Vlaamse minister van mobiliteit Ben Weyts drukte een taxidecreet door dat de taximarkt in Vlaanderen finaal ontregelt. Geen regels meer om de chauffeurs te beschermen. Vrijheid en  blijheid voor multinationals zoals Uber. Dit alles ten koste van de loontrekkende en de zelfstandige taxichauffeur. Dit decreet zorgt ervoor dat de deur in Vlaanderen open wordt gezet voor Uber en co.

De centrumsteden volgen snel, met Antwerpen op kop

In Antwerpen wordt het bestaande taxireglement met onmiddellijke ingang afgeschaft. Terwijl het nieuwe Vlaamse taxidecreet al een verregaande deregulering van de taxisector doorvoert wil het Antwerpse bestuur immers nog een stap verder gaan.

Zo zal er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen standplaats taxi’s en straattaxi’s en zullen de taxibedrijven hun tarieven vrij kunnen bepalen. Dat zal aanleiding geven tot een overaanbod en dumpingpraktijken van platformen als Uber en Lyft. Die zullen de lokale taxibedrijven uit de markt duwen wat dan weer een een negatieve impact zal hebben op de tewerkstelling van de loontrekkende taxichauffeurs.

Hoe kan de sp.a van Tom Meeuws zoiets aanvaarden? Waarom gaat sp.a daar niet dubbel en dik dwars voor liggen?

Ook de groenen rollen de rode loper voor Uber

De schepenen van mobiliteit van Antwerpen, Leuven en Gent publiceerden recent een open brief.  Daarin verwelkomen ze Uber mits die zich houdt aan een aantal milieuvoorwaarden.

Meer nog ze loven Uber de hemel in: “De ​state-of-the-art​technologie die Uber biedt, heeft uw bedrijf in staat gesteld een essentiële rol te spelen in het dagelijks leven van veel burgers”. Of nog: “Wij waarderen de positieve bijdrage die Uber levert aan de stedelijke mobiliteit als aanvulling op het openbaar vervoer en aan het diversifiëren van de mobiliteitsoplossingen voor stadsbewoners.” De duizenden taxichauffeurs die hun job wereldwijd verloren, of die hun loon- en arbeidsvoorwaarden zagen ineenstorten dank zij Uber zullen het graag lezen!

Dat een N-VA schepen zoals Koen Kennis (Antwerpen)  zoiets schrijft is niet verwonderlijk, dat twee schepenen van Groen dit samen met hem doen is meer dan opmerkelijk! Filip Watteuw (Gent) en David Dessers (Leuven) verwelkomen Uber als het zero-emissievoertuigen inzet en gedeelde ritten organiseert. En “oh ja, Uber moet de sociale wetgeving ook volgen”.

Dat Uber een mega-asociale reputatie heeft is deze groene schepenen blijkbaar ontgaan. De chauffeurs worden uitgeperst, de veiligheid van de gebruikers is niet gegarandeerd, transparantie in de bedrijfsvoering is nihil, … Het business model van Uber verschuift de kosten en dus de risico’s naar de chauffeur, en roomt de winsten af voor de multinational. Is dat waar Groen voor staat? Het bedje spreiden van een wolf in hippe schaapsvacht!

De Sp.a kijkt werkloos toe van op de zijlijn

Dat de Sp.a hier niet tegen ingaat is een pure schande! Zijn Tom Meeuws, Mo Rhidouani en Rudy Coddens, in navolging van Pascal Smet, ineens ook lid geworden van de Uber-fanclub? Waarom werkt de sp.a mee aan dit dereguleringsopbod? Het zal immers honderden jobs kosten in de taxisector!

Destijds kregen de taxichauffeurs van sp.a steun in hun verzet tegen het Vlaams Taxidecreet. Vandaag zien we dat diezelfde sp.a in de steden waar ze mee in het bestuur zitten zelf de kaart trekt van de deregulering. Vaak nog verregaander dan het Vlaamse Taxidecreet.

Van een partij die sociale waarden hoog in het vaandel draagt mogen we toch verwachten dat ze ook aandacht hebben voor de rechten van de werknemers uit de sector die ze naar eigen zeggen willen “moderniseren”.

Almaci en Rousseau moeten dringend hun schepenen en burgemeesters tot de orde roepen!

Als de partijvoorzitters van sp.a en Groen hier niet tegen optreden verliezen ze hun geloofwaardigheid. Dan kunnen ze niet langer beweren dat duurzaamheid en sociaal beleid hand in hand gaan. Wat is er nu vernieuwend aan Uber als hun hippe “app” enkel dient om het leven van chauffeurs het leven zuur te maken? Het is niet omdat je gebruik maakt van eigentijdse smartphone technologie dat je business model niet stinkt!

Wie voor Uber werkt stapt in de precariteit. De “zwartboeken” die aantonen dat Uber zijn chauffeurs uitbuit zijn niet te tellen. Tijd voor Groen en sp.a om deze “gig” ballon te doorprikken!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!