Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Een coalitie van meer dan 600 organisatie uit de EU en daarbuiten schaarden zich achter een gemeenschappelijk project voor een andere energiewereld, weg van fossiele brandstoffen, weg van kernenergie. Zij lanceren een oproep om de fabeltjes over een zogezegde wedergeboorte, een renai...

  Op 1 april 2024 gaan nieuwe voorrangsregels van kracht voor de gesubsidieerde kinderopvang, ondanks weerstand wegens discriminatie. De Vlaamse Sociaal-Economische Raad (SERV), de Raad van State, de Adviesraad Volksgezondheid, Welzijn & Gezin, het Agentschap Opgroeien en het Kinderre...

  Een safe space is  een ruimte waar onveiligheid en onderdrukkingsmechanismen zoals seksisme, racisme en validisme (discriminatie op basis van beperking) zoveel mogelijk geband worden. Bijvoorbeeld door omgangs- en gedragsnormen af te  spreken. Het kan een fysieke plek zijn, maar ook bij...

  De man van 41 werd dagenlang gemarteld. De folteringen kwamen aan het licht door de verspreiding van filmpjes die gemaakt werden van dit traumatische gebeuren. Hij werd afgevoerd met zware brandwonden en zou in levensgevaar verkeren. In verschillende nieuwsartikels online wordt omschrev...

  Voor het verkopen van pepperspray en dus inbreuken op de wapenwet krijgt Van Langenhove een gevangenisstraf van 10 maanden met uitstel. Ook wordt hij 10 jaar ontzet uit zijn burgerrechten, wat wil zeggen dat hij tijdens die periode niet verkozen kan worden en geen politieke mandaten kan...

Internationale Vrouwendag

  Ter illustratie kunnen we verwijzen naar het voorbeeld uit IJsland in 1975, waar op 24 oktober maar liefst 90 procent van de vrouwen op straat kwam. Ze kwamen op straat om aan te tonen hoe essentieel het vaak onzichtbare werk van vrouwen is en protesteerden tegen lofverschillen en oneer...

[embed]https://youtu.be/K99L5NMorwk?feature=shared[/embed]