Gevangenis. Foto: Ichigo121212 / Pixabay

Gedetineerde afgevoerd naar ziekenhuis na dagenlange marteling

In de Antwerpse gevangenis werd een gedetineerde in levensbedreigende toestand naar het ziekenhuis afgevoerd nadat zijn medegevangenen hem dagenlang gemarteld zouden hebben. Het onderzoek loopt en de celgenoten van het slachtoffer zijn opgenomen voor verhoor. De vakbonden wijzen naar de politiek en benadrukken opnieuw het probleem van de overbevolking in de gevangenissen.

woensdag 13 maart 2024 16:44
Spread the love

 

De man van 41 werd dagenlang gemarteld. De folteringen kwamen aan het licht door de verspreiding van filmpjes die gemaakt werden van dit traumatische gebeuren. Hij werd afgevoerd met zware brandwonden en zou in levensgevaar verkeren. In verschillende nieuwsartikels online wordt omschreven wat er op de filmpjes te zien is. Een walgelijk tafereel dat geen enkel mens met eigen ogen zou moeten zien of meemaken, terwijl de martelaars ervan genieten. 

Inhumane detentie

Het feit dat een marteling van een gedetineerde dagenlang kan duren zonder dat iemand het opmerkt roept enorm veel vragen op. Robby De Kaey, federaal secretaris bij ACOD, zegt dat de oorzaak van dit voorval te wijden is aan een tekort van personeel en een overvloed aan gedetineerden. “Het zorgt ervoor dat het personeel maar een absoluut minimum van taken kan uitvoeren. Er kan dus effectief een telling gedaan worden op aanwezigheid en leven, maar er is geen tijd om vast te stellen dat er meer aan de hand is met iemand. Je hebt een cel van drie personen waar er zes mensen zitten, vijf daarvan slagen erin die ene toe te takelen en ervoor te zorgen dat er geen zicht op is. Dit kan alleen gebeuren in abnormale toestanden en daar zitten we al enkele jaren in. Als wij voldoende personeel hebben en kunnen werken met het correcte aantal gedetineerden, dan heb je de tijd om met die gedetineerden dagelijks in contact te zijn en een verschil te maken. We spreken over humane detentie en basisrechten van gedetineerden, momenteel heb je maar één ding: inhumane detentie. De verantwoordelijkheid daarvan ligt bij de beleidsmakers. Het personeel moet zich op dit moment redden met de weinige middelen en mensen die ze hebben.” 

“Het aantal gevangenen moet verminderen”

Ook volgens Luk Vervaet, voormalig lesgever in gevangenissen, is dit probleem al jaren aan de gang. “Volgens mij hebben we de bodem bereikt. Er wordt een omgeving gecreëerd waarin dergelijke situaties mogelijk worden, terwijl een gevangenis veilig zou moeten zijn.” De oplossing ligt volgens Vervaet bij het sluiten van de gevangenis. “Als de omstandigheden waarin ze mensen opsluiten, we hebben het dan over de gebouwen die half op instorten staan of verrot zijn en de aanwezigheid van kakkerlakken of ratten, zich zouden voordoen in een andere instelling zou er direct gezegd worden dat deze moet sluiten.” 

In de creativiteit van onze overheid is zeker een oplossing te vinden voor waar de gedetineerden heen zouden kunnen. “Het aantal mensen in de gevangenis moet radicaal verminderen en dat kan op veel manieren. Er zijn oude mensen die geen gevaar meer vormen voor de samenleving, er zijn zieke mensen die niet in de gevangenis horen, … Allemaal kunnen ze deel uitmaken van een radicale vermindering van het aantal gedetineerden.”  

Het topje van de ijsberg

Het voorval in de gevangenis van Antwerpen is nog maar het topje van de ijsberg. Tijdens de nacht van zaterdag 9 maart 2024 beroofde een man van Ethiopische afkomst zichzelf van het leven in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel, nabij Zaventem. 

De man, al 12 jaar in België woonachtig, verbleef ongeveer tien dagen in het centrum voordat het tragische incident plaatsvond. Volgens zijn medegevangenen had hij de wens om terug te keren naar zijn thuisland en daarom stapte hij naar de politie om een vrijwillige repatriëring naar Ethiopië aan te vragen. Na zijn verzoek werd hij gearresteerd op het politiebureau en opgesloten in het gesloten centrum 127bis.

Zijn medegevangenen beschrijven de overledene als een man die “blij en verdrietig tegelijk” leek. Ze merkten op dat, hoewel hij geen directe zelfmoordgedachten leek te uiten, zijn mentale toestand zorgwekkend was.

De gedetineerden waarschuwden de organisatie ‘Getting The Voice Out’ en uitten hun wantrouwen jegens het personeel van het centrum en het klimaat van repressie en dagelijks geweld dat er heerst.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!