Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Van 12 tot 18 oktober wordt er opnieuw een “Week van NAH” georganiseerd.  Bedoeling is om de groep personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel in de kijker te zetten.  Vzw De Hoop is in 2007 opgericht om aan personen met NAH kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden en hen te ondersteun...

Vandaag wordt er actie gevoerd in de zorgsector voor betere verloning, betere arbeidsvoorwaarden, voor werkbaar werk,... Maar wat de zorgsector vooral nodig heeft, is het herinstalleren van een solidariteitsprincipe. Post Corona. Wat hebben we geleerd van Corona? Dat er zoiets bestaat als essen...

Ik wil deze tekst beginnen met een anekdote, een verhaal dat mijn nonkel, toen 70 jaar, mij een tiental jaar geleden vertelde. “Ik moest een overschrijving doen bij de bank. Ik kwam de bank binnen en daar stond zo’n paal aan de ingang. Ik was mijn leesbril vergeten en wist niet goed wat ik moe...

In de gehandicaptenzorg moeten schaarse middelen zo goed mogelijk verdeeld worden. Dat is een moeilijke oefening. Dagcentra die werken met mensen met een niet-aangeboren hersenletsel stellen vast dat ze telkens achteraan in de rij belanden.   Achteraan de rij Persoonsvolgende ...

Inclusie in Vlaanderen: Ja, maar niet TEVEEl.

We hebben nog een lange weg af te leggen om de idee van inclusie in de praktijk om te zetten.  Vandeurzen zet massaal in op deze inclusie in zijn Perspectiefplan 2020. Maar het zullen dan nog 6 moeilijke jaren worden.  De komende jaren zullen cruciaal zijn om effectief een maatschapp...

Wordt het niet lichtjes aan tijd om wat GAS terug te nemen met al die boetes en verbeteringstrajecten voor kinderen en jongeren?  Mogen kinderen nog al spelend leren door fouten te maken en dingen verkeerd te doen zonder dat dit buitenmaats bestraft wordt?  De recente voorbeelden wij...

Tolereert onze (neoliberale) maatschappij mensen met een handicap Meer en langer werken? De regeringsonderhandeling hebben duidelijk een gevoelige snaar geraakt bij heel wat mensen.  Het ganse land staat op zijn achterpoten want iedereen moet langer en meer werken.  Vakbonden roepe...