Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Een verrassing van formaat? De nieuwe inspecteur-generaal onderwijs is de kabinetschef van minister Weyts. Met ingang van 01 september 2024 volgt Katrien Bonneux de gepensioneerde Lieven Viaene op. Dergelijke kabinetsfuncties zijn nu eenmaal een springplank naar een topambt, de voorbeel...

  In een vorige bijdrage wees ik er reeds op dat Weyts in het duidingsprogramma ‘De Afspraak’ t.a.v. de ongenuanceerde beschouwingen van onderwijsspecialist Dirk Van Damme lijdzaam toekeek, niet reageerde en hiermee zijn inspectie afviel (24 januari 2023). En zie, dat werd vorige week nog...

  Een onderwijsminister die zijn inspectiekorps niet verdedigt?! De kijkers van het VRT-duidingsprogramma ‘De Afspraak’ waren daarvan getuige (Canvas, woensdag 18 januari). Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) werd er geflankeerd door professor Dirk Van Damme, die werd ingeleid ...

Over de beknotte autonomie bij leraren en de zogenaamde betutteling door de onderwijsinspectie

  In het artikel ‘Lerarentekort is tikkende tijdbom onder onderwijs’ las ik dat leraren worden betutteld door de inspectie. Ik veronderstel dat het hier gaat over de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap, bevoegd voor alle onderwijskoepels- en netten. Vervolgens claimt de auteur dat le...

Er wordt een veelheid aan historische en actuele informatie op de lezer losgelaten, wat evenwel geen hinderpaal vormt voor de toegankelijkheid ervan. Relevant geselecteerde statistieken en grafieken verduidelijken specifieke thema’s. De literatuuropgave is recent en het register met trefwoorden i...

In een uitvoerig interview in De Standaard  (5 juni) laat prof. Dirk Van Damme n.a.v. zijn pensionering zijn licht schijnen op  het onderwijs(gebeuren) en het beleid. Het verleden, het heden en de toekomst passeren de revue. Op basis van zijn curriculum als onderwijsexpert wordt hij in Vlaanderen...

mondmasker

Het overlegcomité heeft zondag 19 juli geen doortastende maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Men hield het op meer controle van de bestaande regels en op de verantwoordelijkheid en discipline van de burgers.  Dat was weinig geruststellend. Het overlegcomité van gisteren toonde...

Een onderwijsdebat dat er geen was  !

Met het oog op de verkiezingen was er  op dinsdag 14 mei in het programma Ter Zake (Canvas) een onderwijsdebat tussen Hilde Crevits (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open VLD). De moderator was  de onvolprezen Annelies Beck. Maar hebben we iets gemist  tijdens het debat tussen beide dames ? Ik meen...

Wat ging er mis in het tv-debat over de kwaliteit van het onderwijs?

Het debat werd ingeleid met een aantal getuigenissen van leraren over het actueel onderwijs. Daarvoor selecteerde de redactie het Sint-Barbaracollege uit Gent. Een  jezuïetencollege, dus overwegend traditioneel. Typerend was onder meer de uitspraak van een lerares: “Volstampen met de basis en dan...

Naar 1 wereld. De drie stappen van de globalisering Hugo Van de Voorde

Globalisering geen eigentijds verschijnsel Met Mensen en barbaren hield de auteur een pleidooi voor een grondig historisch inzicht. Doel: de actuele wereldsituatie beter begrijpen en doorgronden. In zijn nieuwste boek trekt Van de Voorde deze lijn door. We ...

Load More