Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

En er zijn ook, wat tegenwoordig 'uitdagingen' heet: een dreigend tekort aan scholen, een dreigend tekort aan leerkrachten, een dreigend tekort aan middelen. Naar schatting zijn er een 3.500 leerkrachtenvacatures tegen 2020 op te vullen. Terwijl ondertussen meer dan veertig procent j...

En wat stellen deze waarschijnlijke behoeftige ondertekenaars voor?- Uiteraard het 'ontvetten' van de staat: 60 miljard euro gespreid over vijf jaar;- Uiteraard het smeren van de bedrijven: de arbeidskosten voor hen verlagen met minstens 30 miljard euro de komende twee jaar;- Het ver...

O Vlaanderen, etc …

O Vlaanderen, etc ... Nochtans in Vlaanderen geboren.In Borgerhout naar het schijnt.En dit in tegenstelling tot zekere bourgeois of andere jambons,een achternaam getooid met “a e”!Maar geen aanbidder van vendelzwaaien, noch van zwartgele VRT microfoons;Geen liefhebber van de op meer...

Wanneer we enkel de werkzoekende uitkeringsgerechtigden beschouwen, zijn er in 2010 bijna 440.000 werknemers in dat geval. Deze blijvende massale werkloosheid is voor honderdduizenden mensen en hun gezinnen, een niet te onderschatten probleem. Niet op menselijk, noch op maatschappel...

“Geen verhaal van ons tegen het patronaat?”

Niet alles wat op TV vertoond wordt, is bagger. Neem de uitzendingen van Zembla (Vara) op de Nederlandse TV bijvoorbeeld: kritisch onderzoek van sociale evoluties in Nederland. En Nederland is ‘interessant’: centrumregeringen  en zeker de huidige (god hebbe haar ziel) hebben de neol...

Onder het motto ‘personeel kraken is vragen om staken’ werd er niet alleen het werk onderbroken. Ook stapten er op 23 maart, zo’n 1500 mensen op in een strijdvaardige betoging. Het initiatief lag bij de socialistische onderwijsvakbond A.C.O.D. De aanleiding  De burgemeester Patrick...

“Personeel kraken, is vragen om staken” – Stedelijk Onderwijs Antwerpen

      Voor een sterk en sociaal bewogen onderwijs Na de communautarisering van het onderwijs (1989) was het evenwicht tussen openbaar onderwijs en vrij (katholiek) onderwijs dat in België bestond, verbroken. Het vrij onderwijs was in Vlaanderen verpletterend aanwezig. Het tegengewic...

Gij zult niet zeuren over prijsstijgingen!Gij zult u wel druk blijven maken over hoofddoeken! Gisteren met een zekere neiging tot zelfverloochening gekeken naar het nieuws, niet alleen op VRT (19 uur) maar ook op RTBF (19u30). Wat zeker opviel: het langdurige hameren op VRT dat pri...

Toen was Leonhard 36, nu is hij 88. Wat dreef hem om op zulke respectabele leeftijd opnieuw het stalinistisch tijdperk aan teklagen? “In het Rusland van Poetin is iets verontrustends aan de gang: de comeback van Stalin. Wie, zoals ik, onder deze dictator is opgegroeid en zich zijn h...

De CAO IX startte onder een bijzonder slecht gesternte. Nadat in alle kapitalistische landen de overheid met gemeenschapsgeld de banken redde, bleken de centen op. De Vlaamse regering kondigde een bezuinigingsoperatie aan die loopt over verschillende jaren. Voor onderwijs een bespari...

Load More