“Geen verhaal van ons tegen het patronaat?”

“Geen verhaal van ons tegen het patronaat?”

maandag 7 mei 2012 13:15
Spread the love

Niet alles wat op TV vertoond wordt, is bagger. Neem de uitzendingen van Zembla (Vara) op de Nederlandse TV bijvoorbeeld: kritisch onderzoek van sociale evoluties in Nederland.

En Nederland is ‘interessant’: centrumregeringen  en zeker de huidige (god hebbe haar ziel) hebben de neoliberale experimenten al jaren ruim baan gegeven. En de Nederlandse vakbonden zijn dikwijls coulanter naar maatregelen waar in andere landen onmiddellijk hard zou tegen gereageerd worden.

Kijkend naar Nederland, zien we misschien wel de voorafspiegeling van de mogelijke sociale evoluties, ook bij ons.

Voor jou tien anderen…

Was de titel van de uitzending van eind januari. Aan de hand van drie situaties – de bouw, de pakjesdienst van de post, de thuiszorg – worden enkele wegen die leiden tot sociale afbraak blootgelegd.

De bouw.

Bouwvakker 1: werkte als metser al jaren in de bouw en was daarbij tot 2008 in vaste dienst. De crisis kwam en hij werd ontslagen. Na 10 maanden wanhopig zoeken naar een nieuwe vaste baan gaat hij noodgedwongen via een uitzendkantoor werken. “We gingen er in het verleden van uit dat mensen die via een uitzendkantoor werkten niet goed genoeg waren om een reguliere job te krijgen”. Op het ogenblik van het interview is hij opnieuw al 4 weken zonder werk…

Bouwvakker 2: werkt al 40 jaar in de bouw en wordt ontslagen op ‘bedrijfseconomische gronden’ en kan terug aan de slag, bij hetzelfde bedrijf … via een uitzendbureau. Wat vindt u hiervan: ‘klote, belachelijk’, maar betrokkene wenst wel -begrijpelijk- anoniem te blijven.

Gevolgen voor de arbeiders:

  • minder loon
  • onzekerheid (de veel geroemde flexibiliteit)
  • geen CAO
  • pensioenregeling verslechterd
  • geen vergoeding als er geen werk is ( weersomstandigheden – het risico op slecht weer is van de werkgever naar de werknemer doorgeschoven)
  • verlofregeling verslechterd (oudere werknemers zijn hun extra 10 dagen ‘oudelullen’(sic) verlofdagen kwijt)

Van de werknemers in de bouw is nog 40% is loondienst, de anderen passeren noodgewongen via het uitzendbureau of worden ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel).

De pakjesdienst van de Post

De pakjesdienst van de Nederlandse post is een ander schoolvoorbeeld om via een verhoogde uitbuitingsgraad meer winst te realiseren. Voor deze dienst heeft Postnl nog eigen busjes en personeel, maar er wordt hoe langer hoe meer gewerkt met zogenaamde subcontractors. Dit zijn ZMP’ers (zelfstandigen met personeel) en ZZP’ers.

Deze ‘zelfstandigen’ zorgen zelf voor de vervoerbusjes (wit!), krijgen eenzijdig de vergoeding per afgeleverd pakje opgelegd (vergoeding die steeds maar daalt), moeten minstens 200 adressen per dag bedienen om rendabel te zijn, en mogen opkrassen als ze niet akkoord zijn. Pakjes die na drie pogingen toch niet afgeleverd konden worden, gaan terug naar de post en …worden niet vergoed.

“ Wij werken onder dwang, we worden verplicht ons kapot te werken en als je het daarmee niet eens bent mag je opdonderen”.

Aan het woord is een hoogleraar arbeidsrecht:” Arbeidsrecht is niet de dienstmaagd van de ekonomie. Het gaat daarbij over menselijke verhoudingen en niet alleen maar over winst. Maar de economische overwegingen drukken hoe langer hoe meer hun stempel, de werkgevers willen onder de arbeidsvoorwaarden uit”.

Weer zijn de patronale voordelen helder:

  • geen CAO
  • geen ontslagrecht: geen opzegperiode, geen vergoeding
  • geen ziektegeld
  • geen ingehouden en doorgestorte premies…

Maar heel de week werken voor dezelfde baas, ben je dan geen schijnzelfstandige?Natuurlijk gaat het hier over een in principe onwettige situatie, maar … de PostNl heeft een convenant gesloten met de belastingen en de regering heeft daaraan zijn zegen gegeven…

Thuiszorg

In de thuiszorg in Nederland werd de ‘marktwerking’ ingevoerd. Een gemeente doet een aanbesteding en verschillende firma’s dienen zich aan. De goedkoopste krijgt het contract.

Maar de ViVa zorggroep verslikt zich hierbij. Men heeft zo laag geboden dat men volgens de directie ‘financieel met de rug tegen de muur staat’.

De oplossing is voor de managers eenvoudig: de thuiszorgers krijgen 25% minder loon.
Maar, een loonschaal verminderen mag zo maar niet, er betaat toch nog enige regelgeving. Dan maar een truuk bedacht: thuiszorgers houden zich bezig met poetsen maar hebben ook een signaalfunctie (hoe is de morele, fysieke en psychische toestand van de mensen waarbij ze gaan werken).

Op papier wordt de signaalfunctie geschrapt er dient enkel nog gekuist worden, dus is er volgens de directie een ‘reorganisatie’ en mag er een slechtere loonschaal toegekend worden.

De thuiszorgers gaan in actie, weigeren het verminderde salaris te tekenen, staken en betogen ( ‘wij waren tegen staken, want dat is ten koste van de mensen die je moet verzorgen; maar deze onrechtvaardigheid pikten wij niet’)…

Er wordt klacht ingediend bij het UWV ( het “Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen”, zoiets als de RVA/VDAB in ons land) maar die geeft de bazen gelijk. Wie het lager salaris niet aanvaardt mag zondermeer ontslagen worden….Het management – dat (als het waar is) ervoor gezorgd heeft dat   ViVA financieel onderuit dreigde te gaan – blijft buiten schot en mag zijn riante inkomen behouden. Degenen die het echte werk doen, mogen op een houtje bijten.

Rechtszekerheid? Rechtvaardigheid?

Drie voorbeelden, telkens op een ander terrein maar met dezelfde grondtoon: alles wat arbeidsbeschermend is, moet weg.
Rechtszekerheid is niet “modern” en rechtvaardigheid is economisch niet interessant.

Marktwerking, privatisering, flexibilisering, bezuinigingsrethoriek… alle beetjes helpen om de sociale afbraak te realiseren. Met dank aan de gewillige medewerking van regering en controleorganen…

Tijdens zijn recente 1 mei speech riep SPa voorzitter Tobback de militanten op zich niet van vijand te vergissen. “Dit is niet een verhaal van ons tegen het patronaat”.

Tja….

Herbekijk de uitzending: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1236806

take down
the paywall
steun ons nu!