Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

 Over ondernemers, zelfstandigen en verenigingen …. en cijfergegoochel?

DEEL I Unizo vzw :  rond de 30% ondernemers zonder reserves eind 2022. Dirk AJC  :  rond de 30% van de non-profit al lang zonder reserves.   KMO’s in 2023   Unizo schreeuwt uit via Unizo-topman Danny Van Assche. Hij waarschuwt voor het groeiend aantal vrijwillige stopzettingen...

Recht & hulp? Je busje komt zo…….  (2)

Even wachten U moest er even op wachten, dat is normaal, we zitten nu eenmaal in het “Kan u even wat …..  dagen, maanden, jaren wachten?” onderwerp. Na de eerste blijkbaar zwaar gelezen versie (https://www.dewereldmorgen.be/artikel//recht-hulp-je-busje-komt-zo)  waarop vele reacties kwamen en ...

Recht & hulp? Je busje komt zo……

De UK? In de UK is gezondheidszorg volledig gratis; t’is te zeggen: het wordt er 100% gefinancierd via belastingen en sociale bijdragen.  Maar: in de UK staan miljoenen mensen op de wachtlijst van de ziekenhuizen van de Britse gezondheidsdiensten voor ingrepen die men als eerder routinematig k...

 De pracht van ‘t leven

Zomaar … een gesprek ….. Een jonger persoon die ik toevallig ontmoet raakt met mij in gesprek. Die persoon sprak me aan, vandaar dat ik schrijf “raakt met mij in gesprek”.  Ik ben een man, wat ouder, wat zwaarder en heb een strenge bril. Toch sprak die persoon me aan, op een parking, waar ik o...

Welkom…. aan de “homo EEEE”

Wij denken en zeggen:  WIJ zijn beter bezig…..   In een vorige bijdrage in DeWereldMorgen (https://www.dewereldmorgen.be/community/waarom-we-vaak-denken-zeggen-dat-wij-goed-bezig-zijn/) hadden we het erover hoe het komt dat we allemaal denken dat Wij goed bezig zijn, beter dan de andere(en)...

Waarom we vaak denken & zeggen dat WIJ goed bezig zijn …..

  Intro   Ethiek heeft betrekking op ons denken, handelen en niet handelen. Al te vaak stelt men vast dat er vaak en vele, soms zelfs een diepe tweespalt zijn tussen -enerzijds ons denken en anderzijds ons handelen, -enerzijds tussen hoe ethisch wij onszelf percipiëren...

‘t grote verschil tussen Old NewB & New NewB

Intro   Van verschillende kanten (particulieren, familielid, een journalist, een ethicus in de financiële sector, iemand die onze trinaingen volgt, …) kregen we in december en januari de vraag van wat volgens ons het verschil zal zijn tussen het oude NewB (voor de deal met VDK-bank) en...

Mensen met ballen

Spaarders te lang én te laag of zelfs niet vergoed   Jaren lang kregen/krijgen Belgische spaarders ofwel niets ofwel de wettelijke minimumrente (met het voorwendsel/argument dat de marktrentes laag waren) of te weinig rente, zelfs na rentestijgingen in de markt. De vergoedingen vols...

Wir schaffen das ganz nicht …. Oder doch?

Schaamte Eind 2022 mogen we terugblikken op de laatste vijf jaar: -het aantal mensen in problemen (honger, armoede, afhankelijk van voedselbanken, … ) in België was nog nooit zo hoog; -afwezigheid op het werk in België was nog nooit zo hoog als gevolg van stress, burn-out & depressie; ...

Tien om te zien?

Intro In 2008 viel onze Westerse wereld: de 4 grootbanken in België vielen letterlijk alles vier om, gevolgd door Ethias, de Arco’s en de Gemeentelijke Holding. Daarmee viel ongeveer 90 % van de financiële activa en passiva van ons land. De uitleg van de banken was dat er een onvoorspelbare, o...

Load More