De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoeveel VZW’s zijn er eigenlijk in België? Veel minder dan u denkt…

Hoeveel VZW’s zijn er eigenlijk in België? Veel minder dan u denkt…

woensdag 3 mei 2023 16:50
Spread the love

Weet u het? Wij zochten het op…… .

 

We vonden tientallen (veschillende) minstens cijfers die overheden, ministers en studies gaven rond de aantallen VZW’s en/of verenigingen in dit land met als extremen:

  • het hoogste: 230.000 ‘VZW’s en stichtingen’ (2019, minister Koen Geens);
  • het laagste 598 ‘VZW’s’ (‘1976,’ Verheyden, R.).

Het is duidelijk: er zijn bijna evenveel verschillende opinies als VZW’s.

Het aantal in de cijfers van Graydon, IBRE, Centre d’Economie Sociale de l’ULg en Statista benadert het meest de officiële cijfers uit de KBO. De meeste anderen zitten er vaak en ver naast.

Er zijn er meer dan 140.000 ….

 

Maat wat is het aantal actieve verenigingen in België?

 

Het gaat hier  immers  deels om een vooral juridische fictie. We hebben hiervoor verschillende publicaties, studies en indicaties (in dalende volgorde van recent karakter):

  • volgens de FOD Financiën (2021) zijn er ongeveer 83.500 actieve VZW’s in België en ongeveer 59.500 ingeslapen/niet meer actieve VZW’s (58% actief en 42% niet actief);
  • l’ECHO (2018) publiceert dat 72.000 VZW’s slapend zijn en quasi geen activiteit meer hebben; 51 % van de VZW’s is dus actief en 49% bestaat enkel nog officieel?
  • volgens het Centre d’Economie Sociale van de KUL (2017) is het aantal actieve VZW’s in ons land iets meer dan 70.000 (53 % actief en 47% niet-actief); in 2001 stelde dezelfde dat het aantal actieve VZW’s ongeveer 66.000 was en het aantal VZW’s in ons land 107.378 (61% actief en 39% niet-actief);
  • Volgens Mertens en anderen (1995) is het aantal actieve VZW’s in ons land 50.773 en het aantal VZW’s 82.123 stuks; (62% actief en 38% niet-actief).

 

Deze vijf bronnen zijn het er blijkbaar over ‘eens’

  • dat minstens ongeveer 38 % tot maximaal 49 % van de Belgische VZW’s eigenlijk niet meer actief is;
  • dat dit percentage sinds de eeuwwisseling eerder steeg dan daalde.

 

Wat betekent dit concreet eigenlijk?

 

Het betekent

–dat eigenlijk 38 tot 49 % van de vzw’s illegaal is: geen activiteiten meer, geen nastreven ven een doel meer, geen aangiftes in de belastingen meer, geen aangifte  directe belastingen, zelfs geen nul-aangiten…

-mogelijks ook dat eigenlijk 38 tot 49 % van de vzw’s juridisch op papier nog wel bestaan maar …. hoogstwaarschijnlijk de facto zijn ontbonden en dat niet volgens de regels van het rech Het zou wel echt een wonder zijn mochten tienduizenden vzw’s tot op de laatste euro na hun geld besteed hebben aan het goede doel.

Dat maakt meteen van deze cijfers een tijdbom……..

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!