Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

We kennen Hiam Abbass onder meer van films als Lemon Tree, Paradise Now en Spielbergs Munich. Abbass groeide als Palestijnse op in Israël, maar woonde het grootste deel van haar leven in Parijs. Op 24 en 25 maart stond ze op het podium van het Kaaitheater voor de première van ‘In the Eyes of Heav...

De parken rond het bus- en trein station in de Servische hoofdstad Belgrado, liggen er nat en triestig bij door het vroege herfstweer. Het gras is er al lang verdwenen en er staan her en der tentjes opgesteld. Onder parkeergarages verzamelen er groepen jonge mannen en kruipen families met kleine ...

Niet in onze naam, minister Reynders!

Een vijfitgtal organisaties riepen op tot deze actie “om de bombardementen, de blokkade en de bezetting van Gaza een halt toe te roepen”. Ze wijzen erop dat België volgens internationaal humanitair ...

Lene Jacobs, een van de actievoerders: “De wapenindustrie beïnvloedt het Europese beleid via een netwerk van lobbyisten. Dat maken we met deze actie zichtbaar”. Met de Europese verkiezingen voor de deur wil Vredesactie ook hier de aandacht op vestigen. "Een campagneteam begeleidt het...

Minne vertrok opnieuw richting België. Enkele dagen heeft ze ervoor nodig gehad haar laptop en gsm uit te kuisen van al wat met Palestina te maken heeft en alle andere materiaal met de post naar huis te sturen. De avond voordien trokken we naar Lajee zodat ze nog eens afscheid kon ne...

Welcome to Israel

11 augustus ‘Welcome to Israël, the only real democracy in the Middle East…’ Welja, het is wat je verstaat onder een verwelkoming in een democratie als dit. Rond tien uur ’s avonds stappen we van het vliegtuig en begeven we ons naar de bagage. Er wacht ons nog een kleine hindernis d...

Vredesonderhandelingen: what’s in a name?

Na de dood van drie Palestijnen in het vluchtelingenkamp Qalandia nabij Jeruzalem werden de vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestina opgeschort. Dat deze onderhandelingen van begin af aan weinig kans op slagen hadden, werd in onze media weinig gesuggereerd, hoewel er genoeg ...