Niet in onze naam, minister Reynders!

Niet in onze naam, minister Reynders!

De Karmelietenstraat voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken kleurde woensdagavond 6 augustus Palestijns. Een duizendtal protestanten trotseerden het druilerige weer om zich te laten zien én horen aan het ministerie. Men richtte zich specifiek tot uittredend minister Didier Reynders: als België geen actie onderneemt tegen Israël, is het medeplichtig aan de gruwel in Gaza.

donderdag 7 augustus 2014 14:15
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Een vijfitgtal organisaties riepen op tot deze
actie “om de bombardementen, de blokkade en de bezetting van Gaza een halt toe
te roepen”. Ze wijzen erop dat België volgens internationaal humanitair recht,
als ondertekenaar van de Conventies van Genève, verplicht is om toe te zien op
de naleving van dit recht en de naleving ervan af te dwingen. Ze toonden de
namen van slachtoffers en het bloed dat, door stilzwijgen, ook aan onze handen
kleeft. 

Oorlogsmisdaden
en bezetting 

Een bezorgde burger verstuurde vorige week een
brief naar Reynders. Het antwoord erop luidde: “zoals uzelf, ben ik uiterst verontrust door de geweld-escalatie”, maar tevens
kunnen, aldus Reynders, “beide partijen echter NIET op dezelfde manier
behandeld worden, aangezien het enerzijds gaat om een terroristische
organisatie en anderzijds om een staat die het recht en de plicht heeft haar
bevolking te verdedigen”.  

In een open brief gericht aan de minister, menen de
actievoerders daarentegen dat een bezettingsmacht niet gelijkgesteld
kan worden aan een bezette bevolking, die geen eigen leger heeft om zichzelf te
beschermen. “We tellen al meer dan 1.829 doden en meer dan 9.450 gewonden. Alle bronnen geven
aan dat meer dan 80 procent van de slachtoffers burgers zijn. De keuze van de
doelwitten is inmiddels duidelijk geworden: ziekenhuizen, scholen van UNRWA,
een persbureau, de enige energiecentrale, waterleidingen, ondernemingen,
particuliere woningen, moskeeën, kerken, enzovoort”.

Reynders meent dat gebouwen zoals ziekenhuizen en scholen
een ontegensprekelijke neutraliteit en onschendbaarheid moeten genieten, “maar dat
het ook illegaal is dat zulke gebouwen als stockage-ruimte en afvuurplaats
gebruikt worden”. Ondertussen bleek echter uit VN-onderzoek dat er in de
geviseerde gebouwen geen wapens te vinden waren. Directeur van OCHA, het VN-orgaan voor humanitaire zaken, John
Ging, benadrukt
dat er geen wapens zijn gevonden in VN-scholen waar
vluchtelingen werden ondergebracht. De actievoerders gisteren voegen daaraan
toe: “UNRWA en de
Verenigde Naties hebben bovendien de Israëlische operatie veroordeeld en
spreken van oorlogsmisdaden”. 

Humanitaire crisis

De gevolgen van het geweld hebben geleid
tot een enorme humanitaire crisis in de Gazastrook. Minstens 485.000 zijn
(opnieuw) ontheemd en nog vele anderen dragen de psychologische en materiële
gevolgen van het geweld met zich mee. “De aanval op Gaza maakt deel uit van een
lang vastgelegd plan dat tot doel heeft om het legitieme verzet tegen de
bezetting te verzwakken”, aldus de actievoerders.

De gevolgen van de blokkade waren reeds
schrijnend voor de start van het geweld begin vorige maand. Dit
filmpje
vat het kort samen: 80 procent van de bevolking is afhankelijk van
humanitaire hulp en meer dan 50 procent van de gezinnen heeft niet genoeg voedsel. 90 procent van het water is niet drinkbaar en de waterzuiveringsinstallaties vragen
onderhoud en brandstof, waar ook tekorten van zijn. Elektriciteitspannes zijn
dagelijkse kost en kunnen oplopen tot maar liefst 12 uur per dag. De blokkade
verlamt ten slotte de economie, wat onder meer leidt tot een
werkloosheidscijfer van bijna 40 procent, zo goed als het hoogste cijfer ter wereld.  

De bombardementen hebben de
medische diensten en gebouwen zwaar geraakt, zeggen
VN-medewerkers
. Ze waarschuwen voor enorme gezondheidsrisico’s. Jan
Eliasson
, vice-secretaris-generaal bij de VN, vat het als volgt samen: “Hoe kunnen
ziekenhuizen worden gerund zonder proper water? Hoe kan je voedsel bewaren
zonder elektriciteit? Zaken die wij vanzelfsprekend achten zijn weg en vanuit
humanitair oogpunt is dit een gevaarlijke situatie”.

Een
duurzame oplossing? 

Volgens Reynders streeft Hamas
niet naar een duurzame en evenwichtige politieke oplossing en moet het
Palestijnse volk zich achter de enige legitieme Palestijnse leiding onder
president Mahmoud Abbas scharen. Hamas en Fatah kwamen echter begin juni een
eenheidsakkoord
overeen en Hamas stelde zelf haar voorwaarden
voor een tienjarig staakt-het-vuren
voor. De opheffing van de blokkade, een
internationale haven en luchthaven onder VN-supervisie, internationale
supervisie op de grens met Egypte, geen Israëlische inmenging in het
eenheidsakkoord tussen Fatah en Hamas, zijn enkele van deze voorwaarden. Bovendien
trok de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken deze week naar Den Haag
met de vraag om Israël voor het gerechtshof te vervolgen. 

De actievoerders menen dat België
en de Europese Unie een verantwoordelijkheid met zich meedragen. “Ons land is
klein, maar het kan een verschil maken binnen de Europese Unie”. Ze roepen
onder meer op tot het veroordelen van de schendingen van
internationaal recht, een embargo op wapens op te leggen, de opheffing van de
blokkade van Gaza te eisen, het Associatieakkoord op te schorten zolang
internationaal (humanitair) recht wordt geschonden en de Palestijnse regering
van nationale eenheid te steunen. Daarnaast kan België haar ambassadeur uit
Israël terugroepen en de Israëlische ambassadeur ons land uitsturen. 

“Hoe lang wilt u nog medeplichtig zijn
aan het bloedbad in Gaza?”, vroegen de actievoerders tot slot aan
Reynders.   

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!