Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

caroline123

Schrijft over:
Vrijzinnigheid, humanisme, emancipatie, politiek, cultuur, vrijheid, socialisme, progressief denken, Verlichting, rationalisme, maatschappij, ethiek, kunst, literatuur, theater, film, poëzie, ...

Bio

Het Vermeylenfonds is een vrijzinnig en socialistisch cultuurfonds.  Het Vermeylenfonds heeft als doel sociaal-culturele activiteiten te organiseren voor volwassenen en inspireert zich hiervoor op de figuur en het werk van August Vermeylen. Het fonds biedt volwassenen de kans om hun vrije tijd zinvol te besteden. Het biedt daartoe mogelijkheden tot sociale contacten en kansen tot zelfrealisatie aan al wie daar interesse voor heeft. Het voert hiertoe een actief vrijwilligersbeleid. Het Vermeylenfonds baseert zich op drie pijlers: De socialistische pijler: streven naar een sociaal en cultureel hoogstaande samenleving volgens de kritische traditie van het filosofisch en democratisch socialisme; De vrijzinnige pijler: vorming en ontwikkeling van de mens in de traditie van het ondogmatisch denken en het vrij onderzoek; De Vlaamse pijler: vorming en ontplooiing van een eigen culturele identiteit, in alle openheid voor en in contact met andere culturen (zie August Vermeylen: om iets te zijn moet men Vlaming zijn, wij willen Vlamingen zijn om Europeërs te worden). Kernpunten zijn: pluralisme, interculturaliteit, sociale emancipatie en actuele ethische vraagstukken.

“Nodeloos lijden toebrengen aan voelende wezens is wreed en verwerpelijk.” Dat schreef filosoof Maarten Boudry enkele weken geleden (6/05/2014) in een opiniestuk in Knack. Het doden van dieren is op zich geen probleem, stelt hij, maar het moet pijnloos gebeuren en na een goed leven....

Recensie ‘Vlaanderen, Brussel, Wallonië: een ménage à trois’

“Niet zozeer het verschil in taal bepaalde eeuwenlang de verhouding tussen Wallonië, Vlaanderen en Brussel, maar wel de aanwezigheid van delfstoffen in de ondergrond van Wallonië.”  Als uitgangspunt voor zijn nieuwe boek  Vlaanderen, Brussel, Wallonië: een ménage à trois neemt Guido ...

Vrijzinnigheid en radicalisering

Deze week verscheen het door Bilal Benyaich geschreven boek Islam en Radicalisme bij Marokkanen in Brussel, een uitstekend boek over wie de moslims in onze hoofdstad zijn en hoe zij de Islam beleven. Op een heldere manier zet de auteur uiteen hoe het komt dat sommigen onder hen radic...

Onder-stroom. Manifestaties van schoonheid in verval

Eeuwenlang hebben op conventie gebaseerde schoonheidsidealen de kunstproductie bepaald. Als het verval al werd getoond, dan had dit vaak een moraliserend effect op het oog. Hoe meer gebreken, hoe verder verwijderd van het ideaal, dus hoe verwerpelijker. Voor Plato en Kant waren kunst...

Illusion of Purity, taboemuur afbreken met poëzie

Gerrit de Feyter startte enkele jaren geleden zijn project ‘Illusion of Purity’ op. Hij wil de gedichten die hij zelf schrijft voorlezen om de taboes rond mentale disorders verbreken. Niet evident voor iemand die aan het asperger spectrum lijdt (vorm van autisme), met meerdere angsts...

De vertroebelde blik – recensie ‘De Nieuwsfabriek’

Elk jaar komt de ngo ‘Reporters without Borders’ naar buiten met de publicatie van de door haar opgestelde wereldranglijst van de persvrijheid. Op een fraaie tweede plaats staat daar dit jaar buurland Nederland te pronken. België, enkele jaren geleden nog te bespeuren in de kop van h...

De ene filosoof is de andere niet

Tijdverlies, in deze gejaagde tijden niets om mee te lachen naar het schijnt. Politiek filosoof Tinneke Beeckman doet aan het begin van haar recente opiniestuk in De Standaard (14.01.2013) haar beklag over ‘al die artikels en commentaarstukken over Bart De Wever en de N-VA’ en hoe di...

Ceci n’est pas un urinoir

 “Seht Euch das an!” Op 19 juli  1937 werd in München  ‘Entartete Kunst’ geopend, de beruchte kunsttentoonstelling die de vermeende ontsporing van de toenmalige artistieke avant-garde aan het volk diende duidelijk te maken.  Het nationaalsocialistische regime legde het volk immers op...

De TED-conferentie in Gent. Werkt het ook bij ons?

In de monumentale Aula Academica van de Gentse universiteit  vond afgelopen zaterdag TEDx Ghent plaats, een evenement dat evenals de TED-conferenties de betrachting heeft boeiende gastsprekers en participanten aan bod te laten komen. Dat er blijkbaar een markt bestaat voor dit soort ...

Manifesta9: graven in de moderniteit

De Belgische kunstliefhebber wordt dit jaar extra verwend met een uitzonderlijk rijk aanbod in eigen land. Drie evenementen overstijgen het nationale niveau en rechtvaardigen de verplaatsing daarnaartoe. Beaufort, de triënnale voor hedendaagse kunst aan zee, is ondertussen aan haar v...