De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uitbreiding sociaal energietarief geeft ademruimte voor heel wat mensen en gezinnen in moeilijkheden
Opinie - Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Uitbreiding sociaal energietarief geeft ademruimte voor heel wat mensen en gezinnen in moeilijkheden

De federale regering maakt 176 miljoen euro vrij om meer mensen met een laag inkomen een sociaal tarief voor gas en elektriciteit te geven. In totaal krijgen tot 1 miljoen Belgische gezinnen een lagere energiefactuur. De Belgische armoedeorganisaties juichen dit initiatief van de federale regering toe. Het komt tegemoet aan een al langer bestaande vraag naar uitbreiding van het sociaal tarief naar alle mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Het kan ademruimte geven voor heel wat mensen en gezinnen waar het water momenteel aan de lippen staat.

dinsdag 8 december 2020 14:54
Spread the love

 

Ongeveer 1 op 5 gezinnen heeft moeite om haar energiefactuur te betalen. In Vlaanderen hebben ongeveer 150.000 gezinnen een afbetalingsplan lopen voor energie. Bijna 40.000 gezinnen hebben een budgetmeter voor elektriciteit, nog eens bijna 30.000 een budgetmeter voor aardgas. In Wallonië gaat het om respectievelijk 70.000 en 32.000 gezinnen. In Brussel kampt maar liefst 25% met een of andere vorm van energiearmoede. Achter deze cijfers gaat een harde realiteit schuil van mensen die hierdoor extra schulden opbouwen, gezinnen die zichzelf onvoldoende of niet kunnen verwarmen, die letterlijk in het donker zitten en niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien.

De armoedenetwerken vragen al langer om een uitbreiding van het sociaal tarief naar alle mensen met het statuut verhoogde tegemoetkoming. Niet alleen komt zo een grotere groep rechthebbenden in aanmerking, het laat ook toe mensen het sociaal tarief automatisch toe te kennen en zo dus onderbescherming tegen te gaan. Immers, mensen moeten niet zelf uitpluizen waar ze recht op hebben en hoeven geen – vaak voor hen te ingewikkelde – administratieve stappen te ondernemen. Daardoor komt er ruimte om andere problemen aan te pakken of andere noden te lenigen.

“Het is goed dat deze maatregel nu ingevoerd wordt voor een jaar”, zegt Caroline Van der Hoeven, coördinator van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN), het netwerk van armoedenetwerken in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. “De uitbreiding naar de doelgroep met verhoogde tegemoetkoming, kan een efficiënt instrument zijn in de strijd tegen energiearmoede. We weten echter ook dat de problemen van een grote groep mensen niet in een jaar tijd opgelost zijn, zeker niet in tijden van corona. We zijn hoopvol dat de federale regering werk wil maken van een structureel beleid en oplossingen rond energiearmoede”.

Daarnaast vragen de netwerken ook om problemen niet te laten escaleren. Al te vaak zorgen onbetaalde facturen voor hogere kosten. Huurders met torenhoge facturen omwille van energieverslindende woningen moeten sneller worden geholpen. Er is nood aan een transversaal beleid. Trek de laagste inkomens omhoog, verhoog de toegankelijkheid van de diensten schuldbemiddeling en zorg voor een verstaanbare factuur en haalbare afbetalingsplannen. Wat dat betreft kan de regelgeving rond betalingstermijn en verontschuldigde schadevergoeding ingeval van laattijdige betaling een pak socialer.

De Belgische netwerken hebben eerder al gepleit in de federale taskforce “Kwetsbare Groepen” om de coronapremie van 50 euro/maand uit te breiden naar alle uitkeringsgerechtigden met een laag inkomen. De maatregel is van toepassing tot 31 maart en geldt enkel voor een beperkte groep, namelijk 65-plussers met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en voor mensen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of leefloon. Deze maatregel zou een groot verschil maken voor mensen waarvan het (gezins)budget onder druk staat als gevolg van verhoogde uitgaven door de coronacrisis. Door deze coronapremie uit te breiden, bijvoorbeeld door deze automatisch toe te kennen aan iedereen met een verhoogde tegemoetkoming, kan de federale regering voorkomen dat alleenstaanden en gezinnen kopje onder gaan.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!