De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Recht op Lucht blij dat Antwerps stadsbestuur mobiliteit in street canyons wil aanpakken
Opinie - Recht op Lucht

Recht op Lucht blij dat Antwerps stadsbestuur mobiliteit in street canyons wil aanpakken

woensdag 4 mei 2022 23:40
Spread the love

 

Het ging wat onopgemerkt voorbij tijdens de afgelopen gemeenteraad in Antwerpen, maar het is een aankondiging die kan tellen. Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) vertelde dat de stad binnenkort het verkeer in de street canyons wil indijken via het mobiliteitsbeleid om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het is niet geheel duidelijk wat er concreet zal gebeuren, maar dat de stad eindelijk in actie zal schieten is zowel goed als nodig nieuws.

De belofte om de door luchtvervuiling zwaarst getroffen straten aan te pakken gaat al een hele tijd mee. Zo verkreeg men in 2011 uitstel voor een Europese inbreukprocedure vanwege de extreem slechte luchtkwaliteit in (o.a.) Antwerpen, met de belofte van verschillende ingrepen waaronder de invoering van circulatieplannen in de stad. De grote meerderheid van deze circulatieplannen werden tot op heden niet uitgevoerd.

Onder schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA) werd deze belofte in 2014 nog eens herhaald. “Voor deze locaties worden prioritair maatregelen genomen, in het bijzonder inzake aanpassing van de circulatie”, staat er over de Antwerpse street canyons in het toenmalige actieplan rond fijn stof en NO2 [1].

Ondertussen is er veel gebeurd. Zo werd Vlaanderen veroordeeld voor de slechte luchtkwaliteit in een zaak aangespannen door Greenpeace. Er was ook de erg kritische ‘reasoned opinion‘ die de Europese Commissie stuurde in het kader van de bovengenoemde Europese inbreukprocedure. Als daaraan geen positief gevolg wordt gegeven dan dreigt een veroordeling door het Europese Hof van Justitie. Antwerpen kan het zich dus eigenlijk niet veroorloven om nog langer te treuzelen.

Recht op Lucht wacht nu met spanning de concrete uitvoering van deze nieuwe belofte af en hoopt dat het derde keer goede keer wordt. Tom Cox: “Dat Antwerpen na een Europese juridische procedure van niet minder dan 11 jaar, eindelijk maatregelen zal nemen om zich wat betreft street canyons in regel te stellen met de wettelijke Europese luchtkwaliteitsnormen kunnen we niet anders dan toejuichen.”

Marlies Lenaerts: “Als de verkeersdrukte in die street canyons afneemt zullen inwoners eindelijk kunnen herademen en ook meer geneigd zijn om eens langer op straat te blijven dan nodig. Het straatleven en burencontact, nu gehinderd door stank, lawaai en drukte, zal er enorm op vooruit gaan.”

 

Note:

[1]
https://www.antwerpenmorgen.be/files/download/21c05501-5a29-4392-8b41-38f334b681bc

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!