De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Racisme zit diep geworteld in de samenleving
Opinie -

Racisme zit diep geworteld in de samenleving

maandag 5 april 2021 19:49
Spread the love

 

Luc Asselman, echtgenoot van Maggie De Block, heeft vorige week ontslag genomen uit de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) nadat hij tijdens een digitale vergadering, niet beseffend dat zijn micro openstond, luidop zei ‘dat er geen vuile zwarten meer moeten bijkomen in Merchtem’. In juni vorig jaar nam ook gemeenteraadsvoorzitter Martine De Cloppel (Vernieuwing) in Grimbergen ontslag uit al haar functies toen ze in dezelfde omstandigheden opmerkte “dat alle vremde weg moeten”. Het zijn twee voorbeelden van de mate waarin het racisme doorgedrongen is in alle geledingen van de samenleving, zelfs bij politici die naar buiten uit andere dingen vertellen.

Ook bij de politiekorpsen lijkt het racisme prominent aanwezig. Twee agentes van Brussel-Zuid kregen in februari een voorlopige schorsing van een maand met 25 procent inkomensverlies omdat ze tijdens een patrouille burgers op straat verweten ‘makakken en bende homo’s’ te zijn. Eveneens in februari raakte bekend dat het Antwerps parket dertig leden van het veiligheidskorps voor de rechter wil brengen voor het versturen van racistische berichten in een WhatsApp-groep en pestgedrag van collega’s dat voor een groot deel ingegeven was door racisme. Het regent overigens klachten omwille van het racistisch gedrag van Brusselse agenten tijdens twee manifestaties in januari.

Discriminatie door racisme blijkt legio. 37 procent van de Belgische jeugdvoetballers kwam de voorbije twee seizoenen in aanraking met discriminatie, waarvan één derde omwille van de huidskleur. Toen OHL begin maart haar campagne ‘Football for All’ lanceerde, kreeg de club op sociale media zoveel negatieve reacties dat het in een reactie hierop liet weten ‘geschokt’ te zijn en vele van deze posts verwijderde. In Leuven krijgt iemand met een Marokkaanse naam 35 procent minder positieve antwoorden dan iemand met een Belgische naam als hij een huurhuis wil bezichtigen. UNIA ontving in 2020 3.864 meldingen over racisme, een stijging met 50 procent in vergelijking met het jaar voordien. Jongeren met een migratie-achtergrond (13,3 procent) worden op school vaker gepest dan jongeren zonder (8,6 procent).

De aanpak van racisme moet een absolute prioriteit zijn in het beleid, zo niet stevent het Vlaams Belang in 2024 af op een afgetekende overwinning. De partij haalt momenteel 23,6 procent en dat is het percentage dat mijns inziens goed het aandeel weergeeft in de Vlaamse bevolking dat grote problemen heeft met het samenleven met mensen van een andere afkomst. In die aanpak zie ik een cruciale rol voor buurtcomités die de bewoners via allerlei activiteiten nader bij mekaar brengen. Frustraties bij de bevolking wegnemen doe je voorts door een sociaal en fiscaal rechtvaardig beleid te voeren zodat je iedereen een menswaardig leven kan bieden en bij de bevolking het gevoel wegneemt dat migranten iets van hen wegnemen. Uitingen van racisme moeten overeenkomstig wettelijke bepalingen streng aangepakt worden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!