De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Over het sexy karakter van en over het verschil tussen ethisch en duurzaam beleggen ?
Beleggen, Ethiek + beleggen + banksector + duurzaam + sexy, Ethiek, Sexy, Banksector, Fondsenindustrie -

Over het sexy karakter van en over het verschil tussen ethisch en duurzaam beleggen ?

zondag 4 september 2011 06:51
Spread the love

Intro – chaos troef

Het aantal definities rond duurzaam en ethisch beleggen is groot. Wij hanteren er slechts één.

De oorzaken van de chaos rond de exacte definitie zijn niet evident en veelvuldig : – sommigen zien niet klaar in de discussie ; – sommigen hebben er direct belang mee duurzaam te laten lijken of er te alten uitzien als ethisch ; – het woord- en begripsgebruik loopt deels ergens in elkaar over.

Ethisch beleggen

Ethisch beleggen In de breedste zin van het woord betekent ethisch beleggen volgens ons ondubbelzinnig het volgende vandaag de dag: – het (her)beleggen van (financiële) middelen, – met het oog op het bewaren van het kapitaal en/of het bekomen van een financieel rendement, – gedurende een zekere tijd, – voor rekening van een belegger of een rechthebbende (in een pensioenfonds bijvoorbeeld), – en daarbij bewust, beleidsmatig, openlijk en structureel rekening houden met één of meestal veel ethische aspecten, t.t.z. andere dan puur financiële elementen, – waarbij de financiële elementen ondergeschikt zijn aan de ethische ; de belegger is dus bereid om minder rendement te krijgen tegenover het gelopen risico, in de mate dat zijn belegging beantwoordt aan de door hem vooropgestelde ethische criteria.

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen In de breedste zin van het woord betekent duurzaam beleggen volgens ons ondubbelzinnig het volgende vandaag de dag: – het (her)beleggen van (financiële) middelen, – met het oog op het bewaren van het kapitaal en/of het bekomen van een financieel rendement, – gedurende een zekere tijd, – voor rekening van een belegger of een rechthebbende (in een pensioenfonds bijvoorbeeld), – en daarbij bewust, beleidsmatig, openlijk en structureel rekening houden met één of meerdere duurzame aspecten, t.t.z. andere dan puur financiële elementen, – waarbij de duurzame aspecten ondergeschikt zijn aan de financiêle : de duurzame criteria van een wederbelegging staan enkel in functie van het verlagen van het risico of het verhogen van het rendement. Vb. een item zoals het naleven van gezonde corporate governance regels, de wetgeving, de milieureglementering edm. komt pas in aanmerking om mee te nemen voor de investering als het ook geld kan kosten aan het bedrijf, anders negeert men het als element.

Ethisch en duurzaam beleggen : sexy, modern, bewust en rendabel

Ethisch en duurzaam beleggen is in, meer dan ooit : het is modern, eigentijds, sexy, een bewuste vorm van omgaan met uw geld én daarenboven ook rendabel in financiële én maatschappelijke termen. Het overdenken en ageren waard.

U doet wat u wil natuurlijk.

Maar de wereld doet dat ook. De wereld ontplofte in 2007 in ons gezicht omdat we enkel om korte termijn dachten en ageerden : alles moest nu, direct en veel, heel veel geld opbrengen ; ettelijke belegger likt nog de wonden van de val van de financiêle wereld, inclusief van de val van een aantal Belgische instellingen.

Bij ethisch en duurzaam beleggen investeert men in bedrijven die gemiddeld meer maatschappelijke relevantie hebben dan de andere : ze zijn ofwel inzake milieu, ofwel inzake sociale criteria ofwel inzake corporate governance hoger gequoteerd dan de andere in hun eigen sector.

Ethisch en duurzaam beleggen is zoals elke andere vorm van beleggen : het geeft een rendement op risicoverhouding die vergelijkbaar is met traditionele vormen van beleggingen ; sommige banken en fondsenbeheerders slagen er zelfs in een betere verhouding rendement/risico neer te zetten in duurzame varianten dan in gewone varianten.

Daarnaast krijgt u ook nog eens een pak andere leuke voordelen. Het is sexy : vrouwen houden ervan, zo blijkt uit onderzoek. Het is modern : wie belegt er nu nog enkel voor opbrengsten alleen ; een moderne man of vrouw wil ook maar meer dan alleen maar financiëel rendement, hij wil rendement én maatschappelijke positieve visies zien. Het is eigentijds : ethiek, duurzaamheid, transparantie zijn meer dan ooit in en sinds de financiële crisis meer dan ooit nodig. Het is een trots verhaal : beleggen vanuit kapitaalsbehoud en/of kapitaalsaangroei en/of vanuit regelmatige opbrengstenstroomdoelstellingen is leuk ; trotser kan je zijn als je daarmee ook indirect een maatschappelijke bijdrage levert.

Waar kan ik ervoor terecht ?

De meeste bankgroepen in België hebben een ruim assortiment (de grote banken) of een kleiner assortiment (de kleinere spelers of nichespelers) hebben een aanbod in duurzame producten. Het gaat hier over de volgende (in alfabetische volgorde)..

Bij de grotere spelers kan je vooral terecht bij Dexia en KBC en in mindere mate bij ING en Fortis.

Bij de kleinere spelers of nichespelers kan je ook terecht : vb. Centea, Delen Bank, Landbouwkrediet, Petercam, Triodos Bank, VDK, …… .

Zijn er kwaliteitsverschillen inzake diepgang ?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er inderdaad diepgang verschillen zijn inzake duurzame of ethische selectie van bedrijven of instellingen waarin wordt belegd.

De diepste, beste, sterkste definities vinden we bij twee types van instellingen en producten : – generiek vindt u o.i. bij KBC en Triodos de diepste formuleringen van duurzaamheid en ethiek ; – specifiek staan producten met een extern (duurzaam of ethisch) label zoals dat van Ethibel ook garant voor een verregaande manier van definItie van ethiek en duurzaamheid. Groepen die hiermee producten uitbrachten in het verleden zijn o.a. Landbouwkrediet, De Groof, Petercam, …. .

De reden hiervoor is eenvoudig : spaar- en beleggingsproducten waarbij een van de bank onafhankelijke raad de duurzame definitie geeft waaraan het product moet beantwoorden op duurzaam vlak, scoren doorgaans gemiddeld veel beter op diepgang.

Biedt men mij dit spontaan aan ?

De praktijk leert dat de meestal bankkantoren dit type van producten niet spontaan aanbieden ; als ze het wel doen is het meestal niet altijd, niet systematisch, niet prioritair, tenzij bij Triodos die het uitsluitend en spontaan en systematisch doen.

De informatiekwaliteit rond het duurzaam karakter is soms ook nogal gebrekkig ; zich op voorhand informeren via websites of literatuur is o. aangewezen.

Kan ik zelf mijn criteria kiezen ?

Tenzij u een minimum te beleggen vermogen hebt van 10 miljoen €, kan U niet zelf uw definitie kiezen van duurzaamheid of ethiek ; u kan wel kiezen tussen de verschillende bestaande formules in de markt.

Zijn de kosten voor een duurzaam product van dezelfde hoogte als voor traditionele producten ?

Voor de meeste producten zijn de kosten vergelijkbaar, maar niet altijd identiek. Voor sommige producten is er een lichte meerkost, die evenwel in het niet verdwijnt in de meeste gevallen na imputatie op het rendement.

Kan ik zelfs een duurzame(r) bank kiezen in plaats van een duurzaam product bij een traditionele bank?

U kan vanzelfsprekend ook kiezen voor een duurzame bank. De meest duurzame banken vandaag, als u het ons vraagt, zijn (in afnemende volgorde) Triodos en de kleinere en/of coöperatieve niet-beursgenoteerde banken ; zij staan het dichtst bij de klant ; ze hebben het minst deelgenomen aan de roulette van de financiële markten ; ze zijn o.i. ook het minst verantwoordelijk voor de chaos waarim de wereld is belandt.

Triodos gaat als enige o.i. nog een stap verder : zij verkopen alleen duurzame producten ; zij hebben geen traditionele niet-duurzame beleggingsproducten.

Waar vind ik hierover verdere en liefst kritische info?

U vindt verdere (niet direct distributie en niet-verkoop-gebonden) en vooral kritische info op de volgende websites :

– www.ethibel.org ;

– www.rfa.be ;

www.netwerk-vlaanderen.be ;

– COECKELBERGH, D., Een kwarteeuw ethisch en duurzaam sparen en beleggen in België, Historiek, stand van zaken en kritische visie, Uitgeverij Garant, 2011, Antwerpen, 1300 p. (zeer kritisch)

– en (minderkritisch maar ook overzichtelijk : www.belsif.be.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!