De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onbegrijpelijk: negatief advies verbrandingsoven ISVAG ligt opnieuw op tafel
Opinie -

Onbegrijpelijk: negatief advies verbrandingsoven ISVAG ligt opnieuw op tafel

ISVAG wil nog steeds een nieuwe, grotere afvalverbrandingsoven bouwen in Wilrijk. Hoogst uitzonderlijk komt de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) voor een tweede keer samen, op dinsdag 9 juni, om opnieuw te adviseren over deze plannen. Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt vragen de GOVC om opnieuw een negatief advies te verlenen, ten voordele van duurzamere alternatieven.

maandag 8 juni 2020 17:51
Spread the love

 

“Er zijn geen nieuwe argumenten op tafel gelegd. Bovendien torpedeert deze verbrandingsoven de Vlaamse klimaat- en afvaldoelstellingen. Het is tijd om dit project te begraven”, zegt Olivier Beys van Bond Beter Leefmilieu.

Originele unanieme beslissing was correct

De Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie verenigt de relevante overheidsadministraties. Op basis van het advies van de GOVC zal Minister van Omgeving Zuhal Demir beslissen of de afvalverbrandingsoven al dan niet het licht zal zien.

Op 5 mei stelde de GOVC in een eerste advies reeds unaniem voor om de vergunningsaanvraag van ISVAG te weigeren. Dat was een juiste beslissing, zegt Olivier Beys van Bond Beter Leefmilieu: “ISVAG negeert alternatieven in de Antwerpse haven die een veel beter energierendement opleveren. Die alternatieven besparen minstens 100.000 ton CO2, evenveel als de uitstoot van 55.000 wagens. Dat negeren is onverantwoord en onwettig.”

Geloofwaardigheid Vlaams milieubeleid staat op het spel

Maar omdat het Vlaams Energieagentschap na intense druk zijn negatieve advies over ISVAG veranderd heeft naar een positief advies, heeft de GOVC op 9 juni een nieuwe vergadering gepland. Het VEA brengt echter geen nieuwe inhoudelijke elementen aan. “Het zou bijgevolg niet te verantwoorden zijn mocht de GOVC bij haar tweede zitting een bocht van 180° maken en goedkeuring verlenen voor een project dat de commissie eerder unaniem negatief beoordeelde, omdat het slecht gelegen en inefficiënt is”, vindt Olivier Beys. De integriteit van het Vlaamse milieubeleid en de Vlaamse administratie staan op het spel.

Als het project van ISVAG er komt, dan is de Vlaamse reductiedoelstelling voor afvalverbranding en de bijhorende CO2-uitstoot tegen 2030 simpelweg onhaalbaar. Olivier Beys: “De vergunningsprocedure voor de nieuwe verbrandingsoven van ISVAG raakt het beleid op vlak van klimaat, hernieuwbare energie en circulaire economie in het hart.”

Ook natuur en inwoners hebben baat bij alternatief

De bouw van de nieuwe oven van ISVAG zou deels gebeuren op grond die vandaag natuurgebied is. Bovendien loopt ter hoogte van de ISVAG-site de Struisbeek, een belangrijke groen-blauwe ader en een spons in een sterk verstedelijkte omgeving. Wilrijk en Aartselaar kennen nu al een verhardingsgraad van respectievelijk 42% en 31%, terwijl het Vlaamse gemiddelde slechts 14% is. Luk Smets van Natuurpunt: “Door oprukkend beton in de omgeving kan water in de buurt onvoldoende in de grond doordringen en raakt de Struisbeek overbelast.” Met meer kans op overstromingen tot gevolg.

Provinciegouverneur Cathy Berx werkt aan een plan om de Struisbeek op te waarderen. Ook zijn er plannen om de Struisbeek, die nu doorkruist wordt door de A12, met een ecoduik (onder de weg) op natuurlijke wijze terug met elkaar te verbinden, maar de nieuwe oven brengt dat project in gevaar.

Luk Smets: “Een alternatief voor de verbrandingsoven komt zowel de natuur ten goede als alle inwoners langs de beek: als de Struisbeek hersteld kan worden, daalt de kans op overstromingen, wordt het grondwater beter aangevuld en is er meer verkoeling tijdens periodes van lange droogte en hitte. Dat is broodnodig in tijden van klimaatverandering.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!