De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nood aan nieuwe publieksraadpleging over beheer radioactief afval
Opinie - Fin du Nucléaire, Les Amis de la Terre Belgique, Grappe, RESCOOP

Nood aan nieuwe publieksraadpleging over beheer radioactief afval

donderdag 11 juni 2020 09:21
Spread the love

 

De publieksraadpleging van NIRAS over de eindbestemming van hoogactief en/of langlevend afval is niet legitiem en juridisch onjuist. Op 10 juni hebben vier burgerorganisaties (Les Amis de la Terre Belgique, Fin du Nucléaire, Grappe en RESCOOP) officieel gecommuniceerd aan NIRAS:

  • Het is duidelijk dat de voorwaarden die door de huidige sanitaire crisis worden opgelegd, als gevolg hebben dat het niet eenvoudig is om de voorgelegde documenten te raadplegen. Deze documenten zijn immers alleen digitaal beschikbaar en slechts toegankelijk voor degenen die over voldoende informaticakennis beschikken.
  • NIRAS stelt de documenten niet ter beschikking tot inzage op openbare plaatsen, zoals gemeentebesturen.
  • De sanitaire crisis heeft tenslotte tot gevolg dat burgers niet op een conventionele manier bijeen kunnen komen om dit complexe onderwerp te bespreken en op een participatieve manier tot een goed gedocumenteerde en gedeelde mening te komen.

De vier burgerorganisaties hebben expliciet gevraagd naar een openbaar debat, maar zonder succes. NIRAS geeft aan dat hun vertegenwoordiger alleen aanwezig kan zijn via videoconferentie hetgeen een echt debat moeilijk maakt. Bovendien hebben de betrokken gemeenten geen zaal ter beschikking gesteld voor de conferentiedebatten.

Het initiatief van NIRAS om middenin een sanitaire crisis een openbare raadpleging te houden en deze af te sluiten op een moment dat de terugkeer naar de normale gang van zaken nog niet heeft plaatsgevonden, vormt een onaanvaardbare afleiding van de procedure.

Omdat het probleem van de eindbestemming van hoogactief en/of langlevend afval uiterst belangrijk is en duidelijke implicaties heeft op de lange termijn, is het noodzakelijk om een nieuwe raadpleging te eisen eens de normale voorwaarden voor het uitoefenen van democratische rechten zijn hersteld.

 

Op de website Fin du nucléaire, vindt u, in het Frans, de argumentatie opgericht door onze juridische adviseur. Deze argumentatie zou tegenover de Raad van State kunnen gebruikt worden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!