De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Niet alleen sommige dokters maar ook sommige advocaten misbruiken hun ‘titel’ om fake news te verspreiden’
Opinie - Edith Flamand

‘Niet alleen sommige dokters maar ook sommige advocaten misbruiken hun ‘titel’ om fake news te verspreiden’

dinsdag 16 maart 2021 16:06
Spread the love

 

Op 14 maart 2021 verschijnt ‘breaking news’ op het internet over de klacht die 2 Israëlische advocaten op 5 maart 2021 hebben ingediend bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. De advocaten zijn tegenstanders van vaccinatie. De klacht verwijt de Israëlische regering, via BigPharma/Pfizer illegale experimenten uit te voeren op Israëlische burgers. Volgens de advocaten schendt Israël hiermee de code van Neurenberg.

Heeft het Internationaal Strafhof in Den Haag de klacht aanvaard? Het Internationaal strafhof in Den Haag zou volgens dit ‘breaking news’ de klacht aanvaard hebben en het zou nu “wachten zijn op de uitspraak”, aldus de advocaten.

Deze mededelingen zijn op zijn minst misleidend. Gezien de zware procedure bij het Internationaal Strafhof is het onaannemelijk, dat het nu “enkel maar wachten is op de uitspraak”. Om te beginnen wordt zeker niet elke klacht onderzocht door het Internationaal Strafhof.

Klachten die het Hof bereiken moeten door een filter van vooronderzoek om te kijken of ze ooit door het Hof kunnen behandeld worden. Individuele burgers/organisaties die slachtoffer menen te zijn, kunnen enkel “informatie” doen toekomen aan het Hof en hebben geen status van procespartij.

Het ‘breaking news’ wil waarschijnlijk enkel zeggen, dat de advocaten hun brief gestuurd hebben naar het ISH in Den Haag en dat de verantwoordelijke voor de post daar de correct geadresseerde enveloppe in ontvangst heeft genomen. Of als de klacht op digitale wijze is ingediend, dat de advocaten ontvangstbevestiging hebben gekregen.

In de meest gunstige interpretatie heeft het secretariaat van de Aanklager bij het Hof (soort openbaar ministerie), na het doorvoeren van een marginale toetsing vastgesteld dat naar de vorm de klacht beantwoordt aan bepaalde technische minimumregels (zoals het verwijzen naar een onderwerp dat op het eerste zicht “zou kunnen” onder de rechtsmacht van het Hof vallen). Dit is wat men noemt een “toelaatbaarheidstoets” en dient om manifest onontvankelijk en ongegronde klachten (bijvoorbeeld de buur beschuldigen van overhangende boomtakken in uw tuin …) direct weg te filteren.

In het geval van een ontvangst zonder meer en zelfs in geval van het doorstaan van een toelaatbaarheidstoets, blijft het perfect mogelijk dat het openbaar ministerie bij het Hof weigert een onderzoek te doen en/of dat het Hof die hele klacht onontvankelijk en of ongegrond zou verklaren. Met andere woorden, wie dergelijke berichtgeving serieus neemt wordt hier weer in het ootje genomen …

Wat met de code van Neurenberg? Evenmin onschuldig is het gebruik van het woord Neurenberg. Dit roept immers onmiddellijk de associatie op met het in Neurenberg gehouden internationaal tribunaal tegen de kopstukken van het nazi-regime.

De zogenaamde “Neurenberg-code” met betrekking tot medische principes heeft hier echter niets mee te maken. Deze code werd gemaakt naar aanleiding van het “artsenproces” dat plaats vond van december 1946 tot augustus 1947.

Dit artsenproces werd in tegenstelling tot het bekendere tegen de nazikopstukken, niet voor het internationaal Neurenberg-tribunaal gehouden, maar voor Amerikaanse militaire rechtbanken. (De 12 processen vonden wel plaats in dezelfde ruimte).

In wezen diende de “Neurenberg-code” om een ethisch-wettelijk kader te geven aan artsen om proefondervindelijk onderzoek te doen op mensen (testen van nieuwe geneesmiddelen bijvoorbeeld). Nergens komt trouwens het woord “vaccinatie” voor in de code.

Deze code werd later verder verfijnd door de verklaring van Helsinki in 1964 en door de verklaring van het congres van Tokyo in 1975. Volgens de hiërarchie van internationale juridische normen kan de “Neurenberg-code” hoogstens beschouwd worden als een referentie naar rechtspraak, maar hij kan geenszins de verklaring van Tokyo vervangen.

De “Neurenberg-code” kan dan ook niet een solide juridische basis bieden voor een klacht bij het Internationaal Strafhof. Het gaat er natuurlijk niet om het belang te onderschatten van het proces van Neurenberg. Wél getuigt het van kwade trouw om een proces te voeren op basis van de “Neurenberg-code”.

Zulks om de huidige vaccinatiecampagnes gelijk te kunnen stellen aan nazi-misdaden. Door het gebruik van het woord “Neurenberg” wordt herhaaldelijk op een demagogische manier de beeldvorming beïnvloed: letterlijk en figuurlijk door het verzet tegen vaccinatie te onderbouwen met foto’s van nazi-kopstukken in de beklaagdenbank in Neurenberg.

 

Bron:

[1] Zie: https://factandfurious.com/societe/reflexions/vaccins-politique-de-sante-code-de-nuremberg-ta-gueule-et-ouvre-un-livre-dhistoire Vaccins, politique de santé … code de Nuremberg ?! Ta gueule et ouvre un livre d’histoire! Par Par Antoine DAOUST 24 Décembre 2020 Modifié le: 3 mars 2021

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!