De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

NewB, te weinig profit, te weinig investeringen van de non-profit, te weinig praktische ethiek. Nu censuur?

NewB, te weinig profit, te weinig investeringen van de non-profit, te weinig praktische ethiek. Nu censuur?

donderdag 8 december 2022 13:02
Spread the love

Situering

Op vraag van de redactie van een niet nader genoemd tijdschrift schrijven we een bijdrage over NewB voor het tijdschrift. De redactie bestempelt het als ‘uitstekend’ , keurt het goed en bevestigt de nakende publicatie. Ze laat ons na enkele dagen weten evenwel dat het tijdschrift de bijdrage niet kan publiceren “na tussenkomst van een derde”, die blijkbaar “vroeg” om het niet te publiceren. In België heet zoiets censuur.  In naam van de transparantie publiceren we het dan maar al te graag hier; niets mag normaal of een kritische coöperant, of een researcher of een publicist tegen houden om zijn gedacht te publiceren. Wij voegden er  her en der wel een zin toe (in italic).

 

 

 

NewB was een nieuwe Belgische bank (sinds 2020) in handen van enkele honderden ngo’s, meer dan 120.000 particulieren en enkele investeerders. Hoe zit het met de teloorgang van die bank, die haar banklicentie vanwege de NBB en de ECB kwijtraakt (volgens haar eigen zeggen in nog geen drie jaar na de toekenning)?

We bekijken hier slechts enkele van de volgens ons minstens tien zwakke punten in (het beleid van) NewB die haar zo snel deden vallen.

Strategie?

 

NewB viel in 2022 (volgens zichzelf) over een gebrek aan kapitaal. Volgens ons klopt dat, doch dat was niet zo verwonderlijk, gelet op successieve verkeerde strategische opties:

 • in 2011 ging NewB van start om een zeer grote bank te worden, quasi zonder kapitaal (unicum in België in honderd jaar);
 • in 2014 haalde NewB (te weinig) kapitaal op bij 50.000 burgers om een bank te worden (unicum in België);
 • in 2019 haalde NewB wel 35 miljoen euro extra kapitaal op om een zeer klein ‘banksken’ te worden met weinig diensten én met op korte termijn sowieso te weinig kapitaal; dat staat zo in de prospectus (unicum in België);
 • in 2022 engageerde NewB zich om 40 miljoen euro kapitaal op te halen en dat alleen bij professionele investeerders.

Dat zou NewB’s laatste strategische vergissing in haar bankdossier zijn. NewB slaagde er in twaalf jaar immers nog maar één keer in om een grote professionele investeerder te krijgen (2016, Monceau).

De NewB-statuten, reglementen, informatienota en prospectus bevatten immers ondertussen niet minder dan vijftien gifpillen tegen macht of geld voor professionele investeerders in de bank Plus de expliciete voorwaarde dat de C-investeerder conform moet zijn met de waarden van NewB. Geen wonder dat NewB …. niemand vond. De enigen die dat wel zouden doen zijn ngo’s, stichtingen, edm. die macht minder belangrijk vinden dan ethiek en die investeerden al sinds 2011 niet met zware bedragen in het project; het was dus al meer dan tien jaar duidelijk dat het van die kant niet zou komen.

Bestuur

 

Het bestuur van de bank had niet altijd de juiste profielen of attitude:

 • de voorzitter van het bestuursorgaan was volledig bankonervaren;
 • in het bestuursorgaan, in de directie, in het ethische comité en bij de CEO’s was er te veel rotatie; mensen vertrokken te snel voor het einde van hun mandaat;
 • de top van de bank zat vol met technici, controleurs, administratieve werkkrachten, maar wij vonden geen top-retailverkopers of top-retailmarketeers; de ethische concurrentie Triodos en Banx hadden dat wel;
 • vijf operationele bankiers (100% dus), inclusief de CEO, namen ontslag in de aanloop naar de operationalisering van de bank in de afgelopen 28 maanden; dat is te veel op veel te korte tijd en op een verkeerd moment;
 • bij de directie van de bank (inclusief de CEO’s) zat geen enkele bankier met relevante ervaring in ethische bankproducten, ethische verzekeringsproducten of non-profit, terwijl dat wel de belangrijkste kernactiviteiten zouden worden;
 • de laatste directieleden komen uit private banking, zonder ervaring met ethiek, retail of non-profit als markt; dan valt het doek van vertrouwen snel bij een volksbank, opgebouwd met crowdfunding!

Ethiek

 

Was Newb echt een ethische bank?

Ja, NewB had (op papier) een uitgebreid repertoire van statutaire waarden en een zeer ruim charter met tientallen voorschriften en verboden. In die zin was NewB bijna perfect.

In de praktijk ging het er o.i. toch niet altijd echt helemaal aan toe zoals het prima facie in haar waardenbeleid leek voorop te stellen:

 • Geen complexe producten? Het meest complexe product bij NewB, het aandeel, is principiëel verplicht.
 • Transparantie? NewB was een van de weinige banken zonder centrale zoekfunctie op haar site. Elke opzoeking gebeurde voor ons in een doolhof van honderden teksten.
 • Geen koppelverkoop? Wij zagen veel koppelverkoop: niets kan zonder aandeel (of je krijgt een hoger tarief), een spaar- kan niet zonder een girorekening, een krediet kan niet zonder een girorekening, enz.
 • Geen massaal gebruik van sociale media? Het waardenbewakingscomité berispt NewB hierover omdat het dat wel deed.
 • Inclusie? Wij zagen vooral geen kantoren, geen loketten, geen lokale aanwezigheid, geen universele bankdienstverlening, wel een risicoaandeel, zelfs verplicht voor arme mensen.
 • Geen opdringen van onnodige producten? Wij zien aan elkeen een aandeel bijna opgedrongen, terwijl dat bij bijvoorbeeld de ethische of coöperatieve concurrentie niet hoeft (Argenta, Crelan, Triodos, VDK, enz.) maar ook niet bij Belfius, Fortis, ING, KBC, etc.
 • Een van de aandeelhouders van NewB is (de enige) aandeelhouder van een grote wapenfabrikant.
 • Geen stereotypen? Het waardenbewakingscomité berispt NewB hierover omdat het wel aan stereotypering deed. Anderen werken samen met zware leveranciers van wapenfabrikanten of met aandeelhouders van wapenfabrikanten.
 • De NewB-AV van eind 2022 wordt juridisch en in de pers aangevallen op basis van gebrek aan transparantie en last minute wijziging van de agenda.
 • De ethische beleggingspolitiek liet o.i. ruim te wensen over aan duidelijkheid en uniforme, eenduidige

Daarenboven stellen we gebrek aan respect vast voor concullega’s. Volgens de site van NewB doet de ‘hele financiële sector’ aan greenwashing (zich groener voorstellen dan men is), dus ook Triodos, VDK, Argenta, … zijn greenwashers? Dat is o.i. helemaal niet zo.

Communicatie

 

We beperken ons hier tot één grote opmerking: het Nederlands was triestig! Indicaties op de website van NewB (https://www.newb.coop/nl) vinden we in alle soorten documenten:

 • spelfouten;
 • storende verkeerde vertalingen uit het Frans met een geheel andere betekenis;
 • Nederlandse teksten met nog Franse woorden in;
 • zelfs een notariële akte met nog Franse woorden er in.

Ook wij schreven al eens teksten met fouten erin (in het NL of het FR) … een researcher die alles zelf doet is vaak aan tijdsgebrek én stress onderhevig…. doch ….. onze fouten hebben in totaal nog geen 40-45 mio euro gekost.

Gevolg

 

Als gevolg van een combinatie van meer dan tien zulke factoren, zakte volgens ons het vertrouwen in NewB, kwam er quasi geen verkoop op gang, leed de bank zware verliezen tijdens haar korte bankjaren (wij vermoeden zo’n 30 mio euro), gaf de auditor-revisor van NewB een negatieve verklaring over de jaarrekening 2021, eisten de Nationale Bank van België/de Europese Centrale Bank in 2022 een zware herkapitalisatie, die er niet kwam, … met de gedwongen sluiting van de bank tot gevolg (waarschijnlijk) rond het jaareinde van 2022 of in 2023.

Een over en out in 33 maanden/bedrijven dat in België een finaal verlies veroorzaakte bij de meer dan 120.000 aandeelhouders van vermoedelijk zo’n 40-45 miljoen euro. Zo zwak presteerde o.i. geen enkele nieuwe bank in België en geen enkele ethische bank in Europa in de afgelopen 70 jaar.

 

… en de saga duurt voort….?

 

En …  in de aanloop naar een liquidatie of doorstart (ism de Vlaamse VDK-Bank), kwam er ook nog openlijke ruzie met  Brusselse aandeelhouders, een door de rechtbank benoemde voorlopig bewindvoerder, een door de rechtbank benoemde gerechtsmandataris bij te pas. Er vielen nog harde woorden aan het adres van NewB i.v.m. haar gebrek aan transparantie, o.a. van ex-topbankier, topjurist en business consultant Yves Delacolette.

 

Wij voelen aan dat NewB het voorwerp wordt van een film (NewB Bank: the making, the existance and the end?!), want geen enkele ethische bank, laat staan een bank tout court, doorliep o.i. zulk parcours in Europa in de afgelopen 70 jaren.

 

Het is alvast een (gratis vrienden)tip van ons voor NewB: de filmrechten in exclusiviteit verkopen aan bijvoorbeeld Be Films, Nexus Factory, nWave Pictures, Saga en uMedia en vervolgens aan Netflix en met de opbrengst de aandeelhouders deels terugbetalen op hun verliezen? 

Bronnen

 

-To (New)B(e) or not to (New)B(e), The Cheops Integrity Papers 2022/1, e-book, in https://www.bol.com/nl/nl/p/to-new-b-e-or-not-to-newb-e/9300000132110605

-NewB, Réquiem pour un rêve éthique, The Cheops Integrity Papers 2022/3 in https://www.edipro.eu/produit/97/newb-requiem-pour-un-reve-ethique/fr

-To (New)B(e) or not to (New)B(e), The Cheops Integrity Papers 2022/2, paperback in https://dirkcoeckelbergh.eu/over-newb-to-newbe-or-not-to-newbe-zkfZh0

-Over NewB (3):”No Balls, no glory”, in

https://www.dewereldmorgen.be/artikel//newb-3-no-balls-no-glory/

-Over NewB (2) NewB en de wolf, https://www.dewereldmorgen.be/community/over-newb-2-newb-en-de-wolf/

-Voor Delacolette, zie o.m. in https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/2022/11/24/il-est-indecent-de-maintenir-lag-de-newb-et-den-modifier-la-resolution-72-heures-avant-la-date-prevue-AUD6HNTK7ZC7PCQIUXA5ZI72WU/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!