De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Ineos Will Fall
Opinie - Ineos Will Fall

Misnoegde burgers verzetten zich tegen “Ineos-gasboetes”

maandag 1 juni 2020 17:17
Spread the love

 

Een tiental activisten van verschillende klimaat- en burgerbewegingen heeft deze namiddag met een grote Bart De Wever-pop – die wel veel doet denken aan een Romeinse keizer – en twee banners het zuiderterras aan de kaaien bezet. Op de banners staat te lezen: Politieke intimidatie van bezorgde burgers ter vervuiling van Vlaanderen. Zij doen dit in navolging van een actie die zij, zonder toelating, hadden gehouden op dezelfde locatie op 5 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Stad Antwerpen, en op de achtergrond van het toenmalige televisie-interview van Bart de Wever op de VRT. 

Intimidatie van politieke tegenstanders 

“Wij houden deze actie, eens te meer onaangekondigd, omdat wij ons niet laten intimideren door de burgemeester, die verantwoordelijk is voor het optreden van de politie. Wij stonden hier in januari vreedzaam en op ludieke wijze actie te voeren om de Antwerpenaar en de Vlaming te wijzen op het vele belastinggeld dat naar ‘Ineos Project One’ vloeit”, vertelt Jeroen.

Bron: Ineos Will Fall

Ineos Project One is de nieuwe installatie die wordt gebouwd in de haven van Antwerpen en die plastic pellets zal produceren op basis van het fel bekritiseerde en vervuilende schaliegas. Voormalig Vlaams minister Philippe Muyters van Werk en Economie (N-VA) heeft 16 miljoen euro subsidie beloofd aan dit buitenlandse privébedrijf Ineos. Hiernaast stelt Vlaanderen zich tot 500 miljoen euro garant vanuit Participatiemaatschappij Vlaanderen, dat zich tot bedrijfsdoel stelt duurzaam Vlaams ondernemerschap uit te bouwen en lokale starters kansen te bieden. “Dit zou Vlamingen die goed bestuur aanhangen, razend moeten maken”, vervolgt Kim. 

De activisten reageren met een re-enactment van hun oorspronkelijke actie waarvoor ze de GAS-boete hebben ontvangen. “Vier maanden na datum bij 23 van onze activisten een gasboete van 100 euro in de bus zien vallen, kunnen wij dan ook enkel aanzien als pure politieke intimidatie. Wij staan hier met onze pop van Keizer Bart, en wederom terecht. Politieke intimidatie is uit de tijd van de Romeinen!”, merkt één van de activisten lacherig op. 

Bron: Ineos Will Fall

“Volgens de politie gaat het om een gasboete voor ernstige overlast die de veiligheid in gevaar zou brengen”, vervolgt Jeroen “maar wij zijn hier net om te strijden tegen overlast van de te verwachten 1 miljard plastic pellets die jaarlijks in de Schelde zouden terechtkomen, de overlast van de extra CO2-uitstoot die gelijk staat aan die van 150.000 Belgen en voor de klimaatveiligheid van mens en natuur op deze planeet.”

Post-corona repressie en burgerrechten

De activisten beroepen zich op de schending van de vrijheid van meningsuiting middels creatieve en ludieke weg. Ze menen dat ze maar moeilijk toestemming konden vragen bij de politie en dus met akkoord van de burgemeester, voor een actie die gericht was op de link leggen tussen dit prestigeproject van de burgemeester, Vlaamse fondsen die terechtkomen waar ze niet thuishoren en het miljardenbedrijf Ineos. De activisten hebben dan ook schriftelijk verweer ingediend tegen deze gasboetes en vragen om de boetes te annuleren. 

“GAS-boetes of niet, vandaag staan wij hier omdat wij niet aanvaarden dat de politie wordt gebruikt om politieke tegenstanders te intimideren. Bovendien is het de laatste tijd wel opvallend dat na de coronamaatregelen politie-repressie vrije baan heeft gekregen. Terwijl de winkelstraten volstromen, is het burgers vandaag de dag niet meer toegelaten om hun mening te verkondigen omwille van zogenaamde veiligheidsoverwegingen.

Bron: Ineos Will Fall

Wij staan hier vandaag ook om deze fundamentele waarden en burgerrechten in een democratische samenleving te verdedigen. Bovendien heeft de politie onze vorige banners – na meermaals te hebben teruggevraagd – vernietigd. Wettelijk hebben zij hier dit recht niet toe. Wat wij wensen te bekomen met deze actie?

Wij vragen dat deze politiek getinte Ineos-GAS-boetes onmiddellijk worden ingetrokken!”, besluit Bart. Inmiddels is er antwoord gekomen op het verweer tegen de gasboetes en is er de activisten meegedeeld dat het niet mogelijk is om zich mondeling te komen verdedigen omwille van corona-maatregelen. “Ook dat wettelijk recht wordt ons ontnomen. Met de link tussen Ineos en Vlaams belastinggeld bloot te leggen, hebben wij bij de burgemeester duidelijk een gevoelige snaar geraakt”, besluit An.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!