De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Minister Weyts haalt het Vlaams Armoedebestrijdingsbeleid onderuit
Opinie - De Link vzw

Minister Weyts haalt het Vlaams Armoedebestrijdingsbeleid onderuit

maandag 5 oktober 2020 13:06
Spread the love

 

De inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting vormt één van de pijlers in het Vlaams Armoedebestrijdingsbeleid. De opleiding tot ervaringsdeskundige wordt reeds meer dan 20 jaar in Vlaanderen georganiseerd. De Link vzw ondersteunt en voorziet in omkadering voor deze opleiding. Dit is wezenlijk om de opleiding te kunnen organiseren. Op 24 september ontving De Link evenwel een mail met de beslissing van minister van Onderwijs Ben Weyts tot uitdoving van de subsidie voor de opleidingen van ervaringsdeskundigen in armoede. Hiermee haalt hij het Vlaams Armoedebestrijdingsbeleid onderuit. Een bijzonder cynische beslissing bij het verschijnen van de nieuwe Armoedebarometer.

Zo zouden er op 1 september geen nieuwe opleidingen (van 4 jaar) mogen opstarten in Antwerpen en Hasselt, terwijl die opleidingen al 3 weken lopen. Duidelijk onbehoorlijk bestuur waarbij 40 enthousiast startende cursisten – die vaak nog in armoede en sociale uitsluiting leven – docenten, procesbegeleiders en centra voor volwassenenonderwijs de speelbal zijn.

Ook voor wie al langer de opleiding volgt, de werkende opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting en de organisaties waar ze werken is deze beslissing niet zonder betekenis. De beslissing van minister Weyts ontkracht het belang van hun functie, de inspanningen die mensen leverden om de opleiding tot een goed einde te brengen, de dagdagelijkse inzet van de opgeleide ervaringsdeskundigen en de organisaties die hen engageerden. 

Maar evengoed is het een beslissing die ingaat tegen het Vlaams regeerakkoord en het Vlaams beleid ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Belangrijke pijler daarin is dat je een beleid voert met de professionele inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede. Om die een betekenisvolle rol te laten spelen moet je ze opleiden. Zo kunnen ze invloed uitoefenen bij het uitstippelen van een armoedebeleid door overheden, OCMW’s, scholen, gezins- en welzijnsorganisaties, basisvoorzieningen, opleidingen, bedrijven, … bij te staan en te adviseren. Maar zonder opgeleide ervaringsdeskundigen is er minder inbreng en is er meer kans op een beleid voor in plaats van met mensen in armoede.

Tegelijk ontkent de beslissing van minister Weyts de actuele ontwikkelingen rond de inzet van ervaringsdeskundigheid  die wijzen op het groeiend belang van de inzet van ervaringsdeskundigheid en de groeiende nood aan structurele ondersteuning en opleiding in een professionaliseringsproces.

Dit kan en mag daarom niet ongemerkt en zonder discussie gebeuren. De voorbije weken werd al fel gereageerd vanuit het werkveld en de academische wereld. Maandag 5 oktober stellen 4 Vlaamse volksvertegenwoordigers hierover vragen aan de minister van Onderwijs in de commissie Onderwijs. Het gaat om Loes Vandromme (CD&V), Sihame El Kaouakibi (VLD), Elisabeth Meuleman (Groen!) en Maxim Veys (Sp.a).

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!