De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Milieuorganisaties reageren op Essenscia: “Klimaatneutraliteit lukt niet met vrijblijvende aanpak, maar vereist breed gedragen klimaatpact”
Opinie - Greenpeace, Arbeid & Milieu

Milieuorganisaties reageren op Essenscia: “Klimaatneutraliteit lukt niet met vrijblijvende aanpak, maar vereist breed gedragen klimaatpact”

woensdag 17 juni 2020 19:36
Spread the love

 

Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Arbeid & Milieu verwelkomen dat Essenscia, de sectorfederatie van de chemie, kennis heeft genomen van het rapport dat de milieubeweging vandaag publiceerde over de vele steunmaatregelen aan de industrie.[1]

De drie milieuorganisaties merken op dat Essenscia geen tegenargument biedt op de belangrijkste vaststellingen in het rapport. Zo gaat jaarlijks minstens 1 miljard euro aan compensaties, vrijstellingen en subsidies naar de industrie, maar is er geen garantie of aanwijzing dat die haar uitstoot in de komende decennia naar nul zal herleiden.

Essenscia toont niet aan dat de stroom aan publieke middelen doelgericht en doeltreffend wordt ingezet voor CO2-reductie en klimaatneutraliteit vóór 2050. Dit vormt nochtans een van de belangrijkste punten van kritiek in het rapport. We zien in de reactie ook geen duidelijk, ambitieus en coherent plan om de vereiste klimaatomslag te realiseren.

Essenscia vermeldt wel enkele vrijwillige initiatieven. Elk initiatief dat ons op weg helpt is welkom, maar hiermee toont Essenscia de limieten van de huidige aanpak. Het rapport maakt duidelijk dat het vrijwillige en vrijblijvende beleid tot dusver ons niet fundamenteel dichter brengt bij de doorbraakinvesteringen die nodig zijn.

In het rapport formuleren de drie milieuorganisaties een uitgebreid voorstel om die doorbraken voor een eerlijke transitie wel te realiseren. We vragen onder meer een inclusief, ambitieus en participatief opgesteld transitiekader dat de koers uitzet richting klimaatneutraliteit, en een democratisch debat over een eerlijke verdeling van de lusten en lasten.

De drie organisaties gaan dan ook graag in op het voorstel van Essenscia om met alle actoren (beleid, werkgevers, werknemers, wetenschap en middenveld) rond de tafel te gaan zitten en een klimaatpact voor de industrie uit te tekenen.

Note:

[1] “Van een defensief naar een offensief industrieel klimaatbeleid. Het ondersteuningsbeleid voor de energie-intensieve industrie doorgelicht.” Volledig rapport hier, samenvatting hier.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!