De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Milieubeweging: “Fossiele subsidies vloeken met snelle energietransitie”
Opinie - Greenpeace België, Inter-Environnement Wallonie,

Milieubeweging: “Fossiele subsidies vloeken met snelle energietransitie”

Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Inter-Environnement Wallonie betreuren de beslissing van de federale regering om door te zetten met het toekennen van subsidies voor nieuwe gascentrales. Het is immers onvoldoende aangetoond dat deze noodzakelijk zouden zijn voor het garanderen van de bevoorradingszekerheid. “Dit is een gemiste kans om radicaal in te zetten op innovatieve technologieën zoals vraagsturing en een versnelde uitbouw van hernieuwbare energie”, aldus de milieuorganisaties.

vrijdag 30 april 2021 16:41
Spread the love

 

Vijftig jaar na de keuze voor kernenergie is ons energiesysteem toe aan een grondige transformatie. Zowel de manier waarop we energie produceren als consumeren zal ingrijpend veranderen. Hernieuwbare energie, vraagsturing en opslag zullen hierbij zorgen voor een duurzaam en robuust systeem.

“Er is veel tijd verloren, zowel door de vorige federale als gewestregeringen, maar er vallen ook successen te vieren zoals de uitbouw van wind op zee en de plannen voor een zeekabel naar Denemarken”, zegt Benjamin Clarysse, beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu. “We moeten nu absoluut verder op dat elan, door hernieuwbare energie ook op land sneller uit te rollen en in te zetten op innovatie op vlak van vraagsturing, efficiëntie en opslag. Vandaag nog fossiele subsidies uitdelen voor nieuwe gascentrales slaat daarom als een tang op een varken.”

Dat de regering ‘slechts’ 2 tot 3 nieuwe gascentrales wil subsidiëren is een verdienstelijke beperking van de schade. Tot voor kort werd op basis van studies van netwerkbeheerder Elia nog uitgegaan van meer dan het dubbele. “Toch kunnen we deze fossiele subsidies onmogelijk aanvaarden”, aldus Jan Vande Putte, expert Energie bij Greenpeace België. “Door de sterke inkrimping van de productiecapaciteit in onze buurlanden de komende jaren, lijken eventuele gascentrales zeker de eerste jaren rendabel te zullen zijn. Gascentrales nu subsidies toestoppen is een ongeoorloofd gebruik van publieke middelen die beter worden ingezet om een rechtvaardige energietransitie te ondersteunen.”

Gewesten moeten verantwoordelijkheid nemen

Los van de uitkomst van de discussie rond nieuwe gascentrales, moeten de gewesten eindelijk hun verantwoordelijkheid opnemen. Het is aan hen om mee de bevoorrading te verzekeren en de elektriciteitsproductie te vergroenen.

Essentieel hierbij is de flexibilisering van de vraag, inclusief bij de elektrificatie van verwarming en transport. Ook wind op land heeft nood aan een tweede adem, en zonne-energie moet een nieuwe impuls krijgen na alle juridische onzekerheid. Met een versterking van de regelgeving kunnen energiegemeenschappen hier vanaf dit jaar een belangrijke rol gaan spelen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!