De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Lang leve de placebo-effecten!
Wetenschappelijk onderzoek, Placebo -

Lang leve de placebo-effecten!

donderdag 26 mei 2011 13:23
Spread the love

De geest heeft een groot effect op de gezondheid van het lichaam, en niet alleen omdat het bepaalt hoe en wat je eet, maar ook over… de gezondheid van het lichaam zelf!

In een net uitgebracht werk met verschillende studies betreffende placebo-effecten van de The Royal Society of Biological Sciences [1], belichten de medewerkers allerlei kanten van het placebo effect, van hoe het tot stand komt tot het effect van emoties op het placebo-effect, van hoe het onderzoek naar de effecten effectief kan worden gevoerd tot hoe het in de praktijk kan worden gebracht.

Zoals in het voorwoord tot de uitgave wordt aangegeven: “There are conditions (e.g. depression) for which placebos can be as effective—or almost as effective—as approved medications[..]. Placebos differ from these medications, however, in at least one important way: they are virtually free of dangerous side effects.” [2]

En dit geeft net de kracht aan van het placebo-effect. Negatieve effecten zijn niet voorhanden, en hoewel het een kankergezwel niet zal uitschakelen [3], heeft het wel degelijk een positieve, soms zelfs helende werking op andere kwaaltjes. Een groot deel van de ziektebeelden die aan mensen verschijnen, zijn het gevolg van psychologische oorzaken zoals stress, een ongelukkig gevoel en dergelijke. Depressie, een van de meest voorkomende ziektebeelden in het Westen, wordt met een medicijn mogelijk nog het meest tegengegaan met het placebo-effect dat er van uit gaat. [4]

Ons lichaam is sterk. Sterker dan men lijkt te beseffen en juist dit gebrek een besef speelt ons parten. In een tijd waar religieus geloof in de Westerse Wereld aan populariteit inboet en men daarmeegaand cynischer staat tegenover alternatieve danwel spiritueel beïnvloede geneeswijden (soms overigens terecht: er zijn nu eenmaal mensen die ook uit het leed van anderen een slaatje wensen te slaan), grijpt men maar al te gemakkelijk naar medicijnen. Halve kruistochten worden gevoerd tegen placebo-industrieën als homeopathie. [5]

Toch blijkt er alleen al in het geloof in genezing een deel van de genezing gesloten te liggen. Juist spiritualiteit als een manier om gezonder te leven blijkt te werken, niet enkel gevoed door sociale druk op een gezonder leven, maar nota bene puur als placebo-effect, getuige een onderzoek dat in dit blad wordt uitgebracht. [6]

Er zal echter nog veel onderzoek moeten worden gedaan naar hoe het precies werkt, zoals andere studies in de uitgave aangeven, en veel invloeden zijn nog lang niet duidelijk. Toch, na eerst een tijdperk waarin religies veel invloed hebben gehad op de wereld, het wereldbeeld en bewoners van de wereld, en daarna een tijdperk waar veel cynisme was tegen elke vorm zweverigheid, geeft het gegeven dat de wetenschap nu zo uitpakt met een lofrede op de geest, wellicht een opstapje naar de gulden middenweg.

Bronnen:

[1] http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/366/1572.toc

[2] Kirsch, Phil. Trans. R. Soc. B 366 (2011) 1781–1782

[3] Een bekend en spijtig voorval: in Nederland overleed jarengeleden Sylvia Millecam, een bekend tv-persoonlijkheid, die probeerde haar gezwel met alternatieve geneeswijzen uit te bannen

[4] Mora, Phil. Trans. R. Soc. B June 27, 366 (2011) 1879-1888

[5] een belgische vereniging die strijd tegen homeopathie is Skepp: http://skepp.be/

[6] Kohls, Phil. Trans. R. Soc. B 366 (2011) 1838-1848

take down
the paywall
steun ons nu!