De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aardappeloorlog is anti-wetenschap
GGO's, Opinie, Wetenschap, Klimaatactivisme, Wetenschappelijk onderzoek, Ggo-aardappelen -

Aardappeloorlog is anti-wetenschap

dinsdag 31 mei 2011 17:53
Spread the love

Onafhankelijk onderzoek als ongewenst beschouwen, omwille van de kans dat ze in multinationale handen valt, vind ik naast de kwestie. We moeten wetenschappelijk onderzoek laten doorgaan. En naar alle partijen luisteren. Dit concrete onderzoek ging om resistentie tegen de aardappelziekte. Het doel was de kleine boeren te bevoordelen. Dat laten we zomaar aan ons voorbijgaan. FLF heeft vermoedelijk meegeholpen aan het in stand houden van de kloof tussen multinational en kleine boer.

Als je de multinationals wil aanklagen, doe dat dan, ik doe mee. Maar laat de wetenschap ook haar werk doen. Dergelijke vernietiging staat niet ver van boekverbrandingen en ander anti-wetenschappelijk geweld.

Ik ben verre van liberaal, mijn politieke ideeën leunen aan bij het marxisme. Maar ik geloof ook in intellectuele vrijheid. Ik ben ervan overtuigd dat we geen sociaal rechtvaardige samenleving kunnen bouwen, als we onszelf op bepaalde vlakken dom houden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!