De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opinie -

Het medialandschap is zorgelijk

zaterdag 1 april 2023 21:24
Spread the love

De wereld van onze geschreven en beeldende media is sterk verschraald. Men publiceert nog enkel wat de lezer graag leest zodat de reclameboodschappen, in die media, door zoveel mogelijk volk gelezen worden. Reclame dicteert de mediawereld.

We mogen zeker niet beweren dat vroeger alles beter was. Dat is trouwens meestal niet zo. Als het echter gaat over het medialandschap maak ik graag enkele kanttekeningen.

Als we de populaire kranten nemen, maar evenzeer de kwaliteitskranten, stellen we vast dat de papieren berichtgeving geen visie uitstraalt. Journalisten ruilen de ene krant voor de andere en behouden hun inhoudelijke schrijfstijl.

Vroeger wist je wat je las: De Volksgazet en Vooruit waren socialistisch, in het editoriaal kon je duidelijk de rode blik op de samenleving waarnemen. Het Laatste Nieuws, donkerblauw liberaal, bracht zijn boodschap aan een breed publiek. Via hun sportartikelen bereikte het liberale gedachtengoed ook de werkende klasse.

Het Nieuwsblad was samen met De Standaard de krant van conservatief katholiek Vlaanderen, ze gebruikten de “sportwereld” om een ruimer publiek de bereiken. Het Volk was zowat de tegenpool van De Volksgazet. De niet socialistische (zo noemde deze krant zich in het begin) werkende klasse kreeg via deze gazet het standpunt van de christelijke arbeidersbeweging ingelepeld.

Het Belang van Limburg was sterk georiënteerd op de problematiek van deze oostelijke provincie, terwijl je hetzelfde kan zeggen van de Gazet Van Antwerpen, populair de frut genaamd, deze laatste richtte zich tot een zeer conservatief katholiek publiek.

De berichtgeving toen was gekleurd maar ze droeg een alom gekende boodschap uit. Vandaag is het alleen populisme, sport en heel tijdelijk drama nieuws dat ons bereikt. Voor sociaal bewogen mensen is er licht op het einde van de tunnel.

Visie, het blad van de christelijke arbeidersbeweging bereikt maandelijks met haar papieren versie 1,3 miljoen CM-families. Dit telkens met een zeer sociale boodschap. Daar vele CM-leden niet direct als sociaal activist kunnen bestempeld worden bereiken zij ook zeker potentiële kiezers van de rechterzijde.

Digitaal is er ook de grafische DeWereldMorgen.be via het internet. Zij posten meestal lange maar zeer goed onderbouwde artikels over sociale thema’s. Dit artikel lees je trouwens als “lezersbrief” op DeWereldMorgen.

Daar het klassiek kanaal van de krantenberichtgeving in kwaliteit verschrompeld is, is het belangrijk dat de alternatieve berichtgeving een boost krijgt …Visie, DeWereldMorgen, Solidair, e.a. zijn in de sociale context sterke alternatieven.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!