De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Green New Deal voor Europa bezorgt Europees Parlement een tweetstorm
Opinie - DiEM25

De Green New Deal voor Europa bezorgt Europees Parlement een tweetstorm

In tegenstelling tot de ‘Green Deal’ van de Europese Commissie, die noch nieuw noch groen is, belooft de Green New Deal voor Europa van DiEM25 eerlijkheid, economische rechtvaardigheid en duurzaamheid te bewerkstelligen voor ons continent - en de wereld.

donderdag 18 maart 2021 15:33
Spread the love

 

De afgelopen 10 dagen heeft DiEM25 laten zien hoe de Green New Deal voor Europa onze sociale en ecologische problemen erkent en oplossingen daarvoor aandraagt. Onze Twitter-, Facebook- en Instagram-accounts werden overladen met transitievoorstellen. Nu is de tijd rijp voor verdere actie!

Ter gelegenheid van de Global Climate Strike op 19 maart hebben we onze doelstellingen omgezet in eisen op tweet formaat en zullen we aanstaande vrijdag een tweetstorm bij het Europees Parlement (@Europarl_EN) veroorzaken.

Hoe kan je meedoen? Het is heel makkelijk: Bezoek op vrijdag de sociale media-accounts van DiEM25. Daar delen we een link met informatie over de tweetstorm. Je hoeft alleen maar een tweet te kiezen die je leuk vindt, deze te kopiëren en te tweeten naar @Europarl_EN.

Europa is een wereldwijde aanjager van milieuproblemen. Daarom moet Europa het goede voorbeeld gaan geven. Hoewel er gepoogd wordt om dit probleem aan te pakken, zoals met de Green Deal van de Europese Commissie, zijn die pogingen niet afdoende om de veroorzaakte crises aan te pakken: de ecologische, economische, noch de democratische crisis. Activisten over het hele continent (inclusief Greta!) zijn het erover eens dat de Green Deal én de huidige betrokkenheid van de EU onvoldoende is.

DiEM25’s Blueprint for Europe’s just Transition biedt Europese leiders, activisten en samenlevingen een allesomvattend – maar vooral realistisch – plan waarmee Europa de omvang van de gigantische uitdaging die voor ons ligt het hoofd kunnen bieden. Op de juiste manier ingezet, zou ons beleidsvoorstel binnen 5 jaar in Europa een netto-nul CO2-uitstoot kunnen opleveren – een doelstelling die past in het billijkheid beginsel zoals opgenomen in de “gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid” clausule in het Parijse Klimaatakkoord. Gezien Europa’s grotere verantwoordelijkheid voor historische emissies, en de betere technologische en financiële mogelijkheden, moet zij vooroplopen.

DiEM25 pleit ervoor dat de last van de groene transitie niet op de schouders van gewone mensen moet rusten. Europa’s groene transitie moet niet van bovenaf opgelegd worden. Het moet burgers en hun gemeenschappen in staat stellen zelf de beslissingen te nemen waarmee ze hun toekomst kunnen vormgeven.

We kunnen het ons niet veroorloven om af te wachten. We kunnen vandaag beginnen met het bouwen van de rechtvaardige transitie. DiEM25’s Green New Deal voor Europa campagne laat zien hoe. We staan achter álle Europeanen.

 

DiEM25 is een pan-Europese beweging van democraten, verenigd in de overtuiging dat de Europese Unie alleen zal overleven als ze radicaal verandert.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!