De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nabilla Ait Daoud. Foto Thomas Vanbrabant. CC BY-SA 4.0
Opinie - Jan Huib Nas

Cultuursubsidies Antwerpen: leve de scheiding der machten!

De stad Antwerpen bespaart de komende jaren meer dan symbolisch op het cultuurbudget. Cultuurschepen Nabilla Ait Daoud stelt voor om de projectsubsidies (720.000 euro/jaar) simpelweg te schrappen. Voor 3 jaar. Projectsubsidies staan los van de vaste cultuursubsidies en dienen vooral om jonge, beginnende en experimenterende kunstenaars te ondersteunen.

woensdag 2 november 2022 11:07
Spread the love

 

Dit is slecht nieuws, in de eerste plaats voor de generatie jonge kunstenaars die nu aan het begin van haar carrière staat. Mark Tijsmans pleitte daar vorige week vol passie over op Radio 1. Maar op zich is mijn medeleven voor een beginnend acteur zonder werk niet groter dan mijn medeleven voor een beginnende bakker of computerspecialist zonder werk.

Het probleem van het afschaffen van de projectsubsidies snijdt wel dieper. Het gaat over het bewaken van een gezonde democratie. Een democratie is maar gezond zolang de 5 machten elkaar in evenwicht houden.

5 machten, geen 3

De drie machten van de trias politica (de wetgevende, de uitvoerende en de controlerende macht) kunnen maar gezond blijven dankzij de twee andere machten: de dubbelcheckende macht van de journalistiek, en de dwarsdenkende macht van de kunst.

Het evenwicht van de eerste 3 machten zit in wetten gebeiteld. Voor de gezondheid van journalistiek en kunst zijn wij politici medeverantwoordelijk.

Ik ben over het algemeen vrij mild voor mijn collega-politici. Politiek is geen simpel vak. Maar … een politicus die er niet tegen kan dat hij een lastige vraag krijgt van een dubbelcheckende journalist, of die een probleem heeft met het schrijven van een dwarsdenkend dichter, moet serieus nadenken of hij wel kan of wil functioneren in een moderne liberale democratie.

Een politicus die voorstelt om gedurende 3 jaar alle projectsubsidies te schrappen, is de naam politicus onwaardig.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!