De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Commscope Kessel-Lo ontslaat 305 werknemers
Opinie -

Commscope Kessel-Lo ontslaat 305 werknemers

Commscope Kessel-Lo gooit meer dan 300 werknemers op straat. Op de bijzondere ondernemingsraad van 27 mei 2021 kondigde de directie de intentie tot herstructurering aan.

donderdag 27 mei 2021 09:59
Spread the love

 

Vandaag, 27 mei, kondigt de directie aan dat men 241 arbeiders en 64 bedienden wenst te ontslaan. De redenen die de directie aanhaalt zijn van enkel economische en strategische aard. Waarbij men “veronderstelt” dat het bedrijf op termijn niet meer voldoende winstgevend zou zijn en er in 2023 zelfs verlies zou gemaakt worden.

Nochtans maken wij vandaag een heel andere analyse. Nazicht van de laatste jaarrekeningen leert ons:

– Steeds meer winst in 2018 en 2019.
– Positieve cash flow.
– Maar van deze winsten vloeit veel weg:
in 2017, 2018 en 2019 samen is voor maar liefst 72,67 miljoen aan dividenden uitgekeerd.
– Personeelskosten zijn goed voor ‘slechts’ 36 procent van alle bedrijfskosten, ‘slechts’ 51 procent van de toegevoegde waarde
– Gemiddelde personeelskost is overigens gedaald t.o.v. 2017.
– De liquiditeit en solvabiliteit zijn nipt te laag; maar een rechtstreeks gevolg van de dividendenpolitiek van de onderneming.
– Winstmarge van 17,21 procent (per 100 euro bedrijfsopbrengsten wordt er 17,21 euro winst gemaakt. Een cijfer waar tal van soortgelijke ondernemingen van dromen.
– Tijdens de corona-pandemie werd er doorgewerkt. Laatste weken zelfs opnieuw overuren om de productie te kunnen volgen.

Het gaat met andere woorden puur om een operatie van winstmaximalisatie. Gedirigeerd vanuit de Amerikaanse moederholding.

Commscope produceert telecomapparatuur, en is sinds 1969 gevestigd op de Dieststesteenweg in Kessel-Lo. Het was eerder gekend onder de naam Raychem, Tyco en TE Connectivity. In 2015 kwam het in handen van het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf Commscope.

Het bedrijf telt vandaag een 500-tal werknemers. In 2017 maakte Commscope nog met trots bekend dat ze een geavanceerd kenniscentrum op de site in Kessel-lo openden. In december 2018 vierde het bedrijf haar 50-jarig bestaan met een groot feest in de Brabanthal.

Vandaag een heel andere aankondiging, een zwarte dag in het 50-jarig bestaan. Onze aandacht en steun gaat uit naar de werknemers en hun families die getroffen worden door deze aankondiging en voor wie dus onzekere tijden aanbreken. Dit is een zwarte dag voor Kessel Lo en omgeving. Commscope is een bedrijf met een complete minachting voor zijn werknemers.

Het sociaal overleg zal plaatsvinden volgens de regels van de Wet Renault, waarbij in een eerste fase meer informatie en duiding moet gegeven worden bij deze aankondiging en waarbij ook gezocht dient te worden naar alternatieven. Pas in een latere fase zal er onderhandeld worden over een sociaal plan indien dat nodig zou blijken.

Uiteraard gaat het ACV voor een maximaal behoud van de tewerkstelling.

Leen Vanderhulst
Secretaris ACV-CSC Metea

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!