De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Climaxi vzw
Opinie - Climaxi vzw, vzw ‘t Uilekot

Climaxi en Uilekot stellen ANB en minister Zuhal Demir in gebreke ivm boskapping Zottegem

Sinds vorig weekend verzetten buurtbewoners rond het Ravottersbos in Sint-Maria-Oudenhove zich tegen de plannen van de eigenaar om het bos om te leggen. Hij wil 130 van de meer dan 200 bomen neerleggen. Het gaat om beuken van enkele honderden jaren oud. ANB leverde er een onwettige kapmachtiging voor. vzw Climaxi en vzw ‘t Uilekot stellen ANB en de Vlaamse minister van Milieu, Natuur en Omgeving (Zuhal Demir) in gebreke.

donderdag 21 november 2019 16:44
Spread the love

Bossen hebben een grote natuurwaarde. Ze kunnen de klimaatverandering afremmen en beperken de nadelige gevolgen ervan. In de huidige toestand van het klimaat, is het beslist nodig om in te zetten op meer bomen in plaats van minder. Daar zijn wetenschappers en natuurkenners het over eens. En ook het beleid van de Vlaamse Regering zet daarop in. Die beloofde in haar regeerakkoord 10.000 hectare bosuitbreiding.

Foto: Climaxi vzw

Het zet de kaalkap van dit historische bos des te meer in vraag. Hele oude bomen zoals deze beuken hebben bovendien een toegevoegde klimaatwaarde. Die kan niet zomaar vervangen worden door het aanplanten van nieuwe bomen. De beloofde heraanplantingen zijn dus slechts schrale troost: het zal vele jaren duren eer dit kleine oerbos terug herstelt in de oorspronkelijke staat. En dat heeft zeker gevolgen voor het klimaat, het milieu en de biodiversiteit in de streek.

Foto: Climaxi vzw

Kapvergunningen worden uitgereikt zonder voorafgaandelijk openbaar onderzoek. Daardoor heeft geen enkele vereniging of buurtbewoner bezwaar of beroep kunnen aantekenen. Zelfs het gemeentebestuur van Zottegem was tot voor enkele dagen niet op de hoogte van de kapvergunning.

Buurt

Bij de buurtbewoners zit de schrik er duidelijk in. Kristel van de actiegroep ‘Red het Ravottersbos’: ‘We zijn bang dat de eigenaar morgen al begint met kappen. Het zou een ramp zijn voor onze buurt. Niet alleen voor de kinderen en de wandelaars. Dit bos schermt ons ook af van geluids- en andere overlast. En zie ‘s die kleuren! Dat het zomaar kan dat deze prachtige monumenten worden vernield!’

Foto: Climaxi vzw

In de straat, spreken we nog een andere buurtbewoner. ‘Het is een schande. Pas enkele jaren geleden zijn er wandelpaden aangelegd. Mensen van dichtbij en wat verderaf komen hier graag een tochtje maken. Natuurpunt zorgde voor de bewegwijzering. De eigenaar van het bos ziet enkel de centen. De ecologische én sociale functie van het bos is veel groter!’

Onwettelijke kapvergunning

De afgeleverde kapvergunning is bovendien onwettig. Het bos maakt deel uit van het VEN-gebied “Midden- en Benedenloop van de Zalm” en is Europees beschermd habitatgebied. In dat geval zijn bijkomende toetsingen nodig die de schade opmeten en beoordelen. De vergunning bevat geen enkele van deze vereisten en is dus bij gevolg onwettig. vzw Climaxi en vzw ’t Uilekot stelden dan ook het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Milieu in gebreke en wil eventuele schade op het agentschap en de minister gaan verhalen.

 

UPDATE (vrijdag 23 november):

Als gevolg van de acties door buurtbewoners, scholen en anderen, de ingebrekestelling van de minister en het ANB door vzw Climaxi en vzw ’t Uilekot en de talrijke tussenkomsten van het gemeentebestuur en andere belanghebbenden heeft minister Zuhal Demir beslist om de kapvergunning (uitgereikt door haar voorganger Schauvliege) voor het Ravottersbos in Zottegem in te trekken (zie hieronder).
vzw Climaxi en vzw ’t Uilekot zijn zeer blij met deze beslissing. Tegelijkertijd hopen wij dat het bos verder definitief beschermd wordt door een mogelijke aankoop aan de reële waarden van bossen in de omgeving. Wij dringend er verder op aan dat deze overwinning de basis zou vormen van een ander en consequenter bosbeleid in Vlaanderen. Eén van de mogelijkheden hierin is het openbaar maken van alle kapaanvragen en machtigingen. 

Foto: Climaxi vzw

Foto: Climaxi vzw

Foto: Climaxi vzw

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!